מספרי גרסאות העדכונים של מאי 2024, קרא מה חדש:

משתמשים שרישיונם תומך במוצרי התוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT 2024, יש לאשר את התקנת העדכון בעת הופעת חלונית העדכון.
משתמשים שבמחשבם אינה מופיעה חלונית העדכון, מומלץ ללחוץ על בדיקת עדכונים שבתפריטי התוכנה.
באתרים ובאירגונים בהם המחשב נמצא ברשת מוגנת או שאין ברשותם אינטרנט יציב, ניתן להוריד את חבילת ההתקנה הלא מקוונת הרלוונטית.

משתמשים שברשותם גרסאות קודמות ורישיונם תומך במוצרי 2024 יוכלו להוריד את ההתקנה הלא מקוונת (קובץ ISO שכולל את כל רכיבי ההתקנה) ולהתקין את התוכנה על פי הוראות ההתקנה באתר, ההתקנה תותקן ליד הגרסה הקודמת המותקנת במחשב.
לאחר שבוצעה ההתקנה והיא עובדת באופן תקין, מומלץ להסיר את הגרסה הישנה וחשוב ביותר, בעת ההסרה אין לסמן את 2 תיבות הסימון בעמוד הראשון של אשף ההסרה.

יצאה גרסה חדשה, 5.2.1.2 עבור טלפון BlindShell2, העדכון פותר את בעיית ההכתבה שהייתה קיימת בגרסה 5.2.0.1.

בגרסה החדשה, ניתן כעת להכתיב או לבקש מהמערכת הקולית להתקשר לאיש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר או לפתיחת אפליקציה מסויימת,
הערה חשובה, אפשרות העדכון תצלח רק כאשר סוללת הטלפון תיהיה טעונה למעלה מ- 30% ושהטלפון מחובר לרשת האינטרנט דרך ה- WiFi או על ידי פתיחת קו ה-SIM לתקשורת נתונים באינטרנט באופן יציב.
פקודות דיבור שניתן לבקש מהטלפון לדוגמה,

 • התקשרי לאברהם. (יש להמתין שהטלפון יחייג לאיש הקשר אברהם, במידה וקיים ברשימת אנשי הקשר)
 • YouTube (יש להמתין שה- YouTube יפתח)

הוראות לביצוע עדכון גרסה

  1. יש ללחוץ מספר פעמים על מקש סיים שיחה (אדום, מקש מעל הספרה 3) על מנת להגיע למסך הראשי שמציג את השעה.
  2. יש ללחוץ על חץ למטה לאפשרות הגדרות וללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
  3. יש ללחוץ על חץ למעלה לאפשרות עדכון מערכת וללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
  4. כשהמיקוד נמצא על בדיקת עדכונים, יש ללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
  5. במידה ומוצגת ההודעה, גרסה חדשה x.x.x.x זמינה להורדה, יש ללחוץ על חץ למטה לאפשרות הורדה כעת וללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
  6. יש להמתין להורדת העדכון והתקנתו, הטלפון יבצע הפעלה מחדש. קרא את ההוראות להפעלת פקודות דיבור למטב.
  7. יש לוודא שהמערכת מעודכנת לגרסה האחרונה על ידי כניסה שוב להגדרות, עדכון מערכת, בדיקת עדכונים. ההודעה שצריכה להתקבל ברשותך הגרסה העדכנית של BlindShell.
   הערה, במידה ומתקבלת הודעה שקיימת גרסה חדשה, יש לבצע את תהליך העדכון שוב.

  הוראות להפעלת פקודות דיבור

  1. יש להיכנס לרשימת אנשי הקשר ולאתר איש קשר מתוך הרשימה שאליו תרצו להתקשר.
   יש לשים לב לאופן ההקראה של איש הקשר מתוך הרשימה.
  2. יש ללחוץ מספר פעמים על מקש סיים שיחה (אדום, מקש מעל הספרה 3) על מנת להגיע למסך הראשי שמציג את השעה.
  3. יש ללחוץ ולהחזיק את מקש קיצור הדרך/המועדפים שממוקם בדופן ימין של מכשיר הטלפון.
  4. לאחר הישמע הציפצוף יש לשחרר את האחיזה ממקש המועדפים ולבקש בצורה קולית את הבקשה להתקשרות, לדוגמה: התקשרי לאבי
  5. לאחר הבקשה יש להמתין שהמערכת תבצע את הפעולה.
   ברוב המקרים הטלפון יציג את איש הקשר וכל מה שנותר הוא ללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
   הערה, במידה והבקשה לא בוצעה, יש להקשיב ולהבין מדוע לא בוצעה הבקשה. בדרך כלל הבעיות הן:
   • אין חיבור יציב לרשת האינטרנט.
   • הבקשה לא מובנת, זאת אומרת הדיבור או דיקציית הדיבור אינה מובנת לטלפון, לכן יש לחזור לרשימת אנשי הקשר ולשמוע בדיוק איך הטלפון מבטא את שם איש הקשר.
   • במקרים מסויימים, תופיע ההודעה מה ברצונך לבצע עם איש הקשר שנמצא, שיחה קולית, שליחת הודעה ועוד.
   • במקרים מסויימים אם קיימים מספר אנשי קשר עם שם זהה או דומה, תופיע רשימה של אנשי קשר, יש לדפדף לבחירת איש הקשר הרצוי וללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).

   

  משתמשים שרישיונם תומך במוצרי התוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT 2024, יש לאשר את התקנת העדכון בעת הופעת חלונית העדכון.
  משתמשים שבמחשבם לא מופיעה חלונית עדכון, מומלץ ללחוץ על בדיקת עדכונים שבתפריטי התוכנה.
  באתרים ובאירגונים בהם המחשב נמצא ברשת מוגנת או שאין ברשותם אינטרנט יציב, ניתן להוריד את חבילת ההתקנה הלא מקוונת הרלוונטית כאן.

  איך לבדוק אם הרישיון מתאים לגרסת 2024?

  יש להקליד את המספר הסידורי (4 עד 8 ספרות בלבד) של התוכנה באתר היצרן ולשים לב לעמודת Version

  אזהרה, למשתמשים שרישיונם אינו נתמך בגרסאות 2024 יש לשלול את בקשת העדכון ולסגור את חלונית העדכון.

  מה חדש בגרסה זו.

  ARIA and Web

  • JAWS now supports the “strong,” “emphasis,” “insertion,” “deletion,” and “blockquote” ARIA roles.
  • If HTML entity codes (&) were used in an aria-label for a role of "group" or "radiogroup," addressed an issue where selecting options was not working as expected.
  • Resolved an issue where JAWS was ignoring the aria-roledescription attribute on textarea elements.
  • Resolved an issue where JAWS would unexpectedly activate Forms Mode in some situations on elements that were not form controls.
  • If an ARIA live region is inside a table, removed extraneous messages that were spoken when the region updated.
  • For edit fields on web pages containing placeholder text, resolved an issue where this text was not being announced when moving focus to the edit field.
  • Resolved an issue with tables that use the aria-rowcount="-1" attribute where the table was not scrolling to show additional content when navigating with JAWS.
  • On X (formerly known as Twitter), resolved an issue where no speech was heard when using the J and K commands to move through the timeline. Note that to use X commands, you must press INSERT+SHIFT+Z to suspend JAWS Navigation Quick Keys.
  • Resolved an issue where JAWS was inserting an extra space in the virtual buffer when encountering the closing tag for certain HTML elements.
  • Addressed issues with navigating menu bars on web pages in Chrome. This includes JAWS no longer treating multiple menu bar items as a single item, as well as not ignoring the aria-haspopup and aria-expanded attributes to indicate if an item includes a submenu.
  • JAWS now indicates the start and end of menu bars on web pages.
  • Resolved duplicate announcement issues with certain slider controls.
  • Addressed an issue where links that include the aria-current attribute were not being displayed properly in the Links List dialog (INSERT+F7).
  • Resolved an issue where JAWS would become stuck in edit fields on certain websites.
  • When composing a new message in Gmail, addressed issues with excessive speech in the To and CC fields.
  • Addressed an issue in Edge where JAWS would become unresponsive when accessing the Manage Passwords dialog from a website where you have a saved password.
  • Resolved an issue in Edge where nothing was displayed in Braille when typing in a password edit field.

  Office Apps

  • Resolved issues with reading protected documents in Word.
  • Resolved issues where the Braille cursor would unexpectedly disappear after pressing ENTER to begin a new line, or SPACE after typing a link.
  • When starting a new Word document, addressed an issue where the Braille cursor would not be displayed until you started typing, or when alt tabbing away and back.
  • When entering text into a Word document using contracted braille, resolved an issue where nothing was shown on the Braille display or in the Braille Viewer after pressing ENTER or DOT 8.
  • When searching for content in Word, resolved an issue where JAWS was reading the position of the result instead of the actual text.
  • If the cursor is positioned in the middle of a paragraph in Word, resolved an issue where pressing CTRL+UP ARROW was moving to the prior paragraph instead of the beginning of the current paragraph as expected.
  • In Word, after pressing the AT key to display the @mentions menu in the Comments pane, resolved an issue where JAWS was not reading the menu items as you navigated.
  • Resolved an issue where spelling errors in Outlook messages were not being underlined in Braille.
  • Addressed an issue where the Quick Settings option, Use UIA for Read-only Message support, was not reading well with speech.
  • Resolved an issue with JAWS not reading headings in PowerPoint presentations.
  • Resolved issues with LibreOffice Writer becoming unresponsive when used with JAWS.

  JAWS Application Fixes

  • For administrators installing JAWS in secure environments with limited access, added the ability to skip the Face in View installation using the AdditionalSettings.ini file.
  • When exploring an equation containing a table in the Math Viewer with MathCAT enabled, you can now use INSERT+C to announce your current location in the table.
  • If the Braille split view is set to JAWS Cursor, you can now move by line or pan the split region similar to the Buffered Text view.
  • Resolved an issue where the Show History During Chat Split Braille view in Teams was taking several seconds or longer to activate.
  • Added Keyboard Help messages for HumanWare keystrokes that control Split Braille functionality.
  • The keystroke to speak the time with seconds, CTRL+INSERT+F12, now works when Speech On Demand is active.
  • Pressing CTRL+INSERT+V while focused in the JAWS application window to display About info now includes scripts revision details.
  • Addressed an issue with JAWS unexpectedly closing when accessing the Startup Wizard following a seamless scripts update.
  • Addressed an issue where attempting to OCR a PDF document using INSERT+SPACEBAR, O, D was not working in the latest Adobe Reader update.
  • Resolved an issue where JAWS was closing unexpectedly in some instances after starting and logging in to Windows.
  • If multiple JAWS languages are installed, resolved issues where items in the About JAWS dialog were not always visually displayed correctly when switching languages.
  • When switching the JAWS language from Arabic to English, resolved an issue where the Arabic layout continued to be used, causing display issues with various JAWS dialog boxes. Also addressed an issue with Arabic where an “out of memory” error was displayed when opening the About JAWS dialog.
  • Resolved issues with the Wikipedia, Wiktionary, and Convert Currency Research It lookup sources not working as expected.

  Other Fixes

  • In WhatsApp, resolved an issue where replies to messages were being cut off during reading.
  • Resolved an issue with JAWS not always reading incoming messages in WhatsApp.
  • Resolved an issue where JAWS was not reading the title when switching between open tabs in File Explorer.
  • If the Rely on MSAA for Listviews option in Settings Center is enabled for a specific application, JAWS now indicates columns in a list even if they are blank.

  כללי

  פוסט זה מתייחס לעדכונים/שדרוגים של תוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT.
  כבכל שנה בחודש אוקטובר חברת Freedom Scientific יצרנית תוכנות ההגדלה וקורא המסך FUSION, JAWS, ZOOMTEXT מפיצות גרסאות חדשות של תוכנות אלו.
  לקוחות שיש ברשותם אחת מתוכנות אלו חייבים לדעת איך מתמודדים עם הצעת עדכון גרסאות, האם לבצע את העדכון?, האם לא לבצע את העדכון?.

  כדאי לדעת, לעיתים במהלך השנה היצרן מפיץ עדכוני תוכנה לגרסת התוכנה המותקנת במחשב, עדכון כזה הינו עדכון חינמי ובא לפתור בעיות שונות שהתגלו עקב שינויים של מערכות ההפעלה ואו עקב דיווחים של לקוחות על תקלות קריטיות.
  לכן בעת הופעת חלונית העדכון יש לשים לב למספר הגרסה שמוצגת, במידה וארבעת הספרות הראשונות של מספר הגרסה תואמות את מספר הגרסה שמותקנת במחשב, יש להיענות בחיוב על מנת לבצע את העדכון.
  במידה וארבעת הספרות הראשונות של מספר הגרסה אינן תואמות את מספר הגרסה שמותקנת במחשב, זה אומר שקיים שדרוג לתוכנה ולכן יש לבצע בדיקה האם הרישיון תומך בהתקנת הגרסה שמוצעת.

  איך אפשר לדעת אם לעדכן/לשדרג?

  נכנסים לתפריט אודות של התוכנה שבה משתמשים FUSION, JAWS, ZOOMTEXT ומעתיקים את המספר סידורי של התוכנה. גולשים לאתר היצרן כאן ומדביקים את המספר שהועתק ולוחצים על כפתור Submit על מנת לקבל את האינפורמציה על התוכנה.
  מתקבלת טבלה, עם כל הנתונים הרלוונטים לגרסה שבה משתמשים: מספר סידורי, חלק ממספר האקטיבציה, גרסה מורשת להתקנה, סוג התוכנה, מספר התקנות מורשות בעמדות שונות. במידה ובעמודת הגרסה Version מופיעה השנה הנוכחית והצעת העדכון מתייחסת לשנה הבאה, אזי מדובר בשדרוג ולכן הרישיון שברשות המשתמש אינו נתמך לגרסה של שנה הבאה ואין לבצע את העדכון. במידה ובעמודת Version מופיעה השנה 2030 לדוגמה, זה אומר שהמשתמש זכאי לבצע שדרוגים עד שנת 2030 ולכן אם קופצת הודעת עדכון בטווח שנים אלו, מומלץ לבצע את העדכון/שדרוג.

  במידה והעדכון בוצע בטעות ורישיון התוכנה אינו תומך בעדכון שבוצע, ישנן 2 אפשרויות, האחת לבצע רכישה לעדכון, והשניה להסיר את העדכון שבוצע באופן מסודר (לוח הבקרה > תוכניות ותכונות).
  הערה, אין חשש בכל אופן העדכון שהותקן, יותקן ליד התוכנה הקיימת במחשב וניתן לחזור לגרסה הקיימת טרם העדכון וזה תלוי באופן הסרת העדכון החדש שהותקן.
  על מנת לא לפגוע בגרסה הקיימת במחשב ולחזור אחורה יש לשים לב בעת ההסרה אין לסמן את 2 תיבות הסימון שתופענה בחלונית הראשונה של הסרת העדכון.

  משתמשים שרישיונם תומך במוצרי התוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT 2023, יש לאשר את התקנת העדכון בעת הופעת חלונית העדכון.

  הערה חשובה, למשתמשים שאין ברשותם הרשאה להתקנת גרסת 2023 יש ללחוץ על כפתור לא ולבטל את ההתקנה.
  לבדיקת גרסת ההרשאה, יש להקליד את המספר הסידורי של התוכנה (שמופיע בחלונית אודות של התוכנה) באתר היצרן https://fsactivate.freedomscientific.com/Activation/VerifyActivationKeys
  משתמשים שבמחשבם לא מופיעה חלונית העדכון, מומלץ ללחוץ על בדיקת עדכונים שבתפריטי התוכנה באופן הבא:

  בתוכנת JAWS

  • יש ללחוץ על הצירוף Insert+J לפתיחת תפריט התוכנה.
  • יש לנווט לתפריט עזרה וללחוץ enter על בדיקת עדכונים שבתפריט המשנה.
  • בחלונית שתופיע יש ללחוץ על כפתור אישור.
  • בחלון שיפתח יש לסמן את תיבת הסימון של גרסת התוכנה עם מקש הרווח, ולהתחיל בהתקנת התוכנה.
  • בסיום ההתקנה יש לבצע הפעלה מחדש למחשב ולהמשיך בעבודה.

  בתוכנות FUSION ו- ZoomText

  • כשהמיקוד נמצא בתפריט התוכנה, יש ללחוץ על Alt.
  • בתוכנת ZoomText יש לנווט ZoomText וללחוץ enter לפתיחת התפריט.
  • בתוכנת Fusion יש לנווט ללשונית Fusion וללחוץ enter לפתיחת התפריט.
  • יש לנווט עם חץ למעלה/למטה לאפשרות ניהול רישיון וללחוץ enter על בדוק עדכונים שבתפריט המשנה.
  • יש להמתין ובחלונית שתופיע יש ללחוץ על כפתור אישור.
  • בחלון שיפתח יש לסמן את תיבת הסימון של גרסת התוכנה עם מקש הרווח, ולהתחיל בהתקנת התוכנה.
  • בסיום ההתקנה יש לבצע הפעלה מחדש למחשב ולהמשיך בעבודה.

  באירגונים ללא יציאה חופשית לאינטרנט

  באתרים בהם המחשב ממוקם ברשת מוגנת או במקרים בהם אין אינטרנט יציב, ניתן להוריד את חבילת ההתקנה הלא מקוונת הרלוונטית כאן.

  לאחר העדכון החדש הגרסה הישנה תעודכן וניתן יהיה לעבוד באופן רגיל.

  למשתמשים אשר רישיונם תומך במוצרי התוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT 2023, יש לאשר את התקנת העדכון בעת הופעת חלונית העדכון. משתמשים שבמחשבם לא מופיעה חלונית עדכון, מומלץ ללחוץ על בדיקת עדכונים שבתפריטי התוכנה.
  באתרים בהם המחשב נמצא ברשת מוגנת או שאין ברשותם אינטרנט יציב, ניתן להוריד את חבילת ההתקנה מתוך תפריט הורדות באתר.