JAWS

באיזה התקנה מומלץ להשתמש?

קיימות שתי אפשרויות להתקנה:

  • התקנה מקוונת, המחשב חייב להיות מחובר לרשת האינטרנט מכיוון שאשף ההתקנה מוריד את הקבצים הדרושים במהלך ההתקנה, התקנה זו מומלצת למשתמשים בעלי חיבור יציב וללא ניתוקים של רשת האינטרנט.
  • התקנה לא מקוונת, המחשב אינו חייב להיות מחובר לרשת האינטרנט מכיוון שכל קבצי ההתקנה זמינים בחבילת ההתקנה, התקנה זו מומלצת למשתמשים שמחשבם אינו מחובר לרשת האינטרנט או קו האינטרנט אינו יציב.

סמל אזהרה לפני הורדת קבצי ההתקנה, יש לבדוק את תאימות גרסת ה- JAWS למחזיק הרישיון.
יש להקליד את המספר הסידורי של התוכנה באתר היצרן fsactivate.com

סמל אזהרה על פי מדיניות היצרן, רכישת רישיון בודד עבור משתמש יחיד מאפשר התקנה על מחשב יחיד או על שלושה מחשבים שונים, תלוי בסוג הרישיון שנרכש.
ניתן להתנסות עם התוכנה למשך 40 דקות, מרגע הפעלת המחשב. להתנסות נוספת יש להפעיל את המחשב מחדש.

סמל אזהרה לפני הורדת תוכנת ההתקנה, יש לבדוק את גרסת Windows 11 או Windows 10 שבה תותקן התוכנה, גרסת המערכת חשובה בעת עבודה עם התוכנה, לבדיקה יש לפעול באופן הבא:

  1. יש ללחוץ על צירוף המקשים במקלדת Windows+R
  2. בתיבת העריכה שתיפתח יש להקליד winver וללחוץ enter
    יש לשים לב למספר שמופיע מיד לאחר המילה גרסה או באנגלית Version. לדוגמה, Version 22H2

מהדורה עדכנית JAWS 2023.2303.144, אפריל 2023

מהדורות קודמות

חשוב לציין, השימוש במערכות קודמות ולא מעודכנות יגרמו מטבען לתמיכה מוגבלת עקב תקלות שעלולות להופיע בהתקנה ואו בתיפעול התוכנה ותוקנו בגרסאות חדשות יותר. המחלקה הטכנית תשתדל לעזור ככל שניתן במגבלת היכולת של המערכת.
מומלץ לקרוא את השינויים במדיניות התמיכה במוצרי התוכנה והחומרה שהחברה מספקת על מנת למנוע אי נעימות.

גרסת JAWS 2022.2211.7, נובמבר 2022

תמיכה ב- Windows 11, Windows 10 גרסה 21H2
תמיכה ב- Microsoft Office 365, 2021, 2019.
מה חדש בגרסת JAWS 2022.2211.7.

גרסת JAWS 2021.2111.13

תמיכה ב- Windows 10 גרסה 21H2
סמל אזהרה שימו לב, Windows 11 אינו נתמך בגרסה זו מחשש לבעיות נגישות במערכת.
תמיכה ב- Windows 8.1 ו-Windows 7 עם SP1. (ללא תמיכה טכנית בתקלות עקב התיישנות של מערכות אלו)
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.

גרסת JAWS 2020.2110.3

תמיכה ב- Windows 10 גרסה 20H2 וחלונות 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.