FUSION

באיזה התקנה מומלץ להשתמש?

קיימות שתי אפשרויות להתקנה:

  • התקנה מקוונת, המחשב חייב להיות מחובר לרשת האינטרנט מכיוון שאשף ההתקנה מוריד את הקבצים הדרושים במהלך ההתקנה, התקנה זו מומלצת למשתמשים בעלי חיבור יציב וללא ניתוקים של רשת האינטרנט.
  • התקנה לא מקוונת, המחשב אינו חייב להיות מחובר לרשת האינטרנט מכיוון שכל קבצי ההתקנה זמינים בחבילת ההתקנה, התקנה זו מומלצת למשתמשים שמחשבם אינו מחובר לרשת האינטרנט או קו האינטרנט אינו יציב.

סמל אזהרה לפני הורדת קבצי ההתקנה, יש לבדוק את תאימות גרסת ה-FUSION לרישיון, יש להקליד את המספר הסידורי של התוכנה באתר היצרן fsactivate.com

סמל אזהרה על פי מדיניות היצרן, רכישת רישיון בודד עבור משתמש מאפשר התקנה על מחשב יחיד או על שלושה מחשבים שונים, תלוי בסוג הרישיון שנרכש.
ניתן להתנסות עם התוכנה למשך 40 דקות, מרגע שהמחשב הופעל. להתנסות נוספת יש להפעיל מחדש את המחשב.

סמל אזהרה לפני הורדת תוכנת ההתקנה, יש לבדוק את גרסת Windows 11 או Windows 10 שבה תותקן התוכנה, גרסת המערכת חשובה בעת עבודה עם התוכנה, לבדיקה יש לפעול באופן הבא:

  1. יש ללחוץ על צירוף המקשים במקלדת Windows+R
  2. בתיבת העריכה שתיפתח יש להקליד winver וללחוץ enter
    יש לשים לב למספר שמופיע מיד לאחר המילה גרסה או באנגלית Version

מהדורה עדכנית FUSION 2024.2310.13, אוקטובר 2023

תוכנת ההתקנה הלא מקוונת של FUSION כוללת את ההתקנה בשלמותה ומיועדת לשימוש בסביבות מאובטחות כגון חברה או אירגון ממשלתי שבו מחשב אחד או יותר נמצאים מאחורי חומת אש עם גישה מוגבלת לאינטרנט.

מהדורות קודמות

חשוב לציין, השימוש במערכות קודמות ולא מעודכנות יגרמו מטבען לתמיכה מוגבלת עקב תקלות שעלולות להופיע בהתקנה או בתיפעול התוכנה ותוקנו בגרסאות חדשות יותר. המחלקה הטכנית של Lets Talk תשתדל לעזור ככל שניתן בגבולות היכולות של המערכת.
מומלץ לקרוא את השינויים במדיניות התמיכה במוצרי התוכנה והחומרה שהחברה מספקת על מנת למנוע אי נעימות.

גרסת FUSION 2023.2307.7, אוגוסט 2023

תמיכה ב-Windows 11, Windows 10 גרסה 22H2
תמיכה ב Office 365, 2021, 2019.

גרסת FUSION 2022.2211.4, נובמבר 2022

תמיכה ב-Windows 11, Windows 10 גרסה 22H2
תמיכה ב Office 365, 2021, 2019.

גרסת FUSION 2021.2111.3

תמיכה ב- Windows 10 גרסה 21H2
סמל אזהרה שימו לב, Windows 11 אינו נתמך בגרסה זו מחשש לבעיות נגישות במערכת.
תמיכה ב- Windows 8.1 ו-Windows 7 עם SP1. (ללא תמיכה טכנית בתקלות עקב התיישנות של מערכות אלו)
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.