הכנת המחשב לקראת התקנה

יישום הפרטים בעמוד זה הינו ערובה להתקנה והפעלה מוצלחת.
וודא שהגדרת אזור וזמן בלוח הבקרה תואמת את שפת הממשק שברצונך להתקין. למשתמשים במיוחד בפלט קולי בחירה לא נכונה תשפיע על הודעות ותפריטי התוכנה בעברית או באנגלית, לדוגמה, הודעות קוליות נלוות כמו כפתור או Buttonתיבת סימון או Check box ועוד.

סמל אזהרה יש להימנע משילוב של התקנת OFFICE בעל 32 סיביות על מערכת הפעלה Windows 10 בעלת 64 סיביות. התקנה כזו עלולה לגרום לתופעות שלא ניתנות לפתרון בעת שימוש בתוכנות קורא מסך והגדלה.
להלן שילוב האפשרויות לשפת ממשק חלונות ושפת ממשק של חבילת OFFICE:

שפת ממשק Windows שפת ממשק OFFICE הגדרות איזור וזמן בלוח הבקרה
(הקלד intl.cpl בשורת ה- Run של Windows)
אופן התקנת התוכנה
עבריתעבריתלשונית תבניות=עברית (ישראל) או התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ)
לשונית ניהולי=עברית (ישראל)
התקן את התוכנה באופן סטנדרטי
אנגליתאנגליתלשונית תבניות=(Match Windows display language (recommended) או (English US)
לשונית ניהולי=עברית (ישראל)
התקן את התוכנה בגרסה הסטנדרטית מהאתר ובחר בשפה Hebrew על ידי לחיצה על כפתור Option בזמן ההתקנה.
התקן את התוכנה ובחר בשפה Hebrew על ידי לחיצה על כפתור Option בחלונית הראשונה של ההתקנה.
ערביתערביתלשונית תבניות=ערבית (ערב הסעודית) או התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ)
לשונית ניהולי=ערבית (ערב הסעודית),
התקן את התוכנה ובחר בשפה Arabic על ידי לחיצה על כפתור Option בחלונית הראשונה של ההתקנה.
רוסיתרוסיתלשונית  תבניות=התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ)
לשונית ניהולי=רוסית (רוסיה)
התקן את התוכנה ובחר בשפה Russian על ידי לחיצה על כפתור Option בחלונית הראשונה של ההתקנה.
אנגליתעבריתזוהי הגדרה שאינה מומלצת עקב חיווי קולי חסר, אך למרות זאת הגדר את האיזור והזמן באופן הבא:
לשונית תבניות=עברית (ישראל)
לשונית ניהולי=עברית (ישראל)
התקן את התוכנה באופן סטנדרטי

סמל אזהרה בחירה שונה שאינה תואמת את אחד מהאפשרויות שצויינו למעלה תגרום לתפקוד לקוי של התוכנה ובמיוחד בפלט הקולי.

למשתמשי פלט קולי כמו תוכנת JAWS או FUSION (למעט ZOOMTEXT עם דיבור) התוכנות מסוגלות לדבר בארבע שפות בו זמנית וכוללות בצורה מובנית מנועי דיבור עברית, אנגלית, ערבית ורוסית באיכות קול נמוכה Embedded Compact של חברת Nuance. הפרדת הקולות תתבצע על ידי מנגנון פנימי. מומלץ להשתמש בכלי להוספה והסרה של קולות Vocalizer Expressive.
למשתמשים בשפה הערבית, נהוג להוסיף את ערבית ערב הסעודית כשפת מקלדת ושפת ממשק.

 1. הסר מהמחשב גרסאות ישנות יותר, JAWS18, FUSION 2018, ZOOMTEXT2018 ומטה. ההסרה חייבת להתבצע החל מהגרסה הנמוכה ביותר ללא רכיבים משותפים ובגרסה הגבוה ביותר עם רכיבים משותפים. כמו כן מומלץ למחוק את תיקיית Freedom Scientific בתוך Program Files, Program Files(x86), Program Data ובתוך תיקיות המשתמש %appdata%
 2. יש להימנע מהתקנת תוכנות הנגישות של Freedom Scientific לרבות מנהל רישיונות הרשת  Server Administration במערכות בהן כבר מותקן המוצר Sentinel System Driver… של חברת SafeNet לדוגמה תוכנות SPSS, Mercury או  QuickTest Pro המשתמשות ב- SentinelLM authorization scheme,
 3. לפני ההתקנה, שנה את הגדרות בקרת חשבון המשתמש, הורד את מחוון הסמן האנכי למינימום והפעל מחדש (Restart) את המחשב. ברוב המקרים סעיף זה הכרחי להתקנה מוצלחת.
 4. נטרל זמנית הגנות של תוכנות ייעודיות כמו  MAGIC Shield ,Deep freez, SysReturn.
  שים לב, חלק מחומרות הגנה ייעודיות כגון, Radix מאטות מאוד את המערכת והמשתמש עלול לחוות איטיות בעבודה.
 5. מערכת ההפעלה חלונות כוללת בתוכה תוכנת אנטי-וירוס חינמית שנקראת Windows Defender. תוכנה זו דיי מספקת את המשתמש הממוצע להגנה בסיסית ובהתחשבות בהתנהגות אחראית.
  אך באופן כללי יש להביא בחשבון את רגישות המידע במחשב, במידה וקיים מידע חשוב למשתמש ואף סודי, מומלץ לרכוש מנוי לאנטי-וירוס מקצועי ולדאוג שיתעדכן כל הזמן. לדוגמה: רכישת תוכנת אנטי-וירוס מומלצת לשימוש  NOD32 ESET. המלצה זו מתחשבת ברמת הגנה מספקת והגדרה נכונה, מבלי לפגוע בביצועי המערכת. 
  מערכות הגנה אחרות כדוגמת AVG, AVAST עלולות לזהות את קבצי תוכנת הנגישות כוירוס ולהסירם, במקרים מסויימים ניתן להגדיר את תוכנת הנגישות ב- White List של האנטי-וירוס.
 6. וודא שאין אזהרות במנהל ההתקנים של מערכת ההפעלה, דבר המעיד על חוסר בהתקנה של אחד מהתקני החומרה במחשב, וודא שמערכת ההפעלה מעודכנת עד תום, ומנהל ההתקן של כרטיס המסך וכרטיס הקול מדויק ועדכני.
 7. וודא שלא מותקנת או מופעלת אוטומטית תוכנת נגישות כלשהי שעלולה להפריע להתקנה ותפעול של התוכנה, לדוגמה, תוכנת קורא מסך Cobra ושאריותיה. מומלץ לא להפעיל את הדיבור המובנה של מערכת ההפעלה חלונות Narrator או את ההגדלה המובנית Magnifier מחשש לכפילויות והתנגשות.
 8. התקנה בארגונים וברשתות מוגנות:
 • להתקנה מוצלחת, מערכת ההפעלה Windows10 חייבת להיות מעודכנת, כולל מנהל התקן של היצרן עבור Chipset וכרטיס מסך.
  הודעה ש- Windows10 מעודכן
 • באירגונים בהם עדיין קיימות מערכות הפעלה חלונות Windows 7, וודא שדפדפן האינטרנט הינו IE11, ושהמערכת מעודכנת עד תום.
  הודעה ש- Windows 7 מעודכן
  אירגונים בהם אין יציאה חופשית לרשת האינטרנט עבור עדכונים במערכות Windows 7, ניתן להוריד ולהתקין לפי הסדר את החבילות העצמאיות של Microsoft לעדכוני חלונות 7. יש להריץ את קבצי ההתקנה מתיקייה בשפה האנגלית במחשב המקומי שעליו מיועדת התוכנה לפעול.
 • מומלץ לא להריץ את התקנת התוכנה הנגישה מהתקן אחסון חיצוני או מתיקיית הרשת.
 • ההתקנה תתבצע כשחשבון המשתמש מוגדר כמנהל המאפשר כתיבה מלאה לכונן C ול-  Program Files, Program Files (x86), Program Data , Registry, ולתיקיית המשתמש %appdata% .
  לאחר ההתקנה כשהתוכנה עובדת באופן תקין, ניתן לבצע Login עם שם המשתמש ולבדוק פעולה תקינה של התוכנה.
 • יש להחיל על חשבון המשתמש הרשאות מנהל והרשאת כתיבה של התוכנה לתיקיות המשתמש %appdata% באופן קבוע.
 • במידה וההתקנה / הפעלת התוכנה כשלה, יש להסיר את התוכנה, לנתק את המחשב מרשת המחשבים על מנת למנוע משיכת הרשאות כלשהן מהשרת ולהתקין מחדש את התוכנה. לאחר ההתקנה והפעלת הרישיון ניתן לחבר את המחשב בחזרה לרשת מאובטחת.
 • למשתמשים במערכת SAP יש ליישם את פרוטוקול SAP GUI Accessibility שממוקם ב- HELP של SAP.
 • מומלץ להתייעץ עם טכנאי Lets Talk לפני כל שינוי בסביבת העבודה כמו: מערכת הפעלה, תוכנות ייעודיות, החלפת מחשב, שבה המשתמש עבד בעבר באופן תקין.

עבודה בשליטה מרחוק Remote DeskTop

על מנת להשתמש במנגנון של עבודה בשולחן עבודה מרוחק (MS-RDP), יש לוודא שרישיון התוכנה כולל את האפשרות גישה מרחוק (RA). יש לקרוא את אודות התוכנה.
התוכנות שתומכות במנגנון של עבודה בשולחן עבודה מרוחק (MS-RDP) הן FUSION  ו- JAWS. תוכנת ZoomText אינה תומכת במנגנון זה, משתמשים שרוצים להשתמש עם הגדלת ZoomText ב- Remote Desktop יצטרכו להתקין את תוכנת FUSION ואם אין צורך בדיבור ניתן להשתיק את התוכנה.
במידה ורישיון התוכנה כולל (RA) – Remote Desktop החיבור יתבצע ישירות לתחנת המשתמש וללא תיווך של שרת כלשהו. ניתן להתחבר באמצעות Microsoft Remote Desktop וב- VMware Horizon בגרסה 7.6 ומעלה ב Windows 10 ומעלה. כמו כן ניתן לעבוד עם חיבור מאובטח VPN (נגיש ככל האפשר) כשהמתחבר לרשת מרחוק משתמש ב- Microsoft Remote Desktop ובעל הרשאה לשרת הרישיונות (ping).

איך עובד מנגנון הרישוי של Remote Desktop?

באופן כללי מבחינת הרישוי קיימות שתי סביבות עבודה ב- Remote Desktop, רישיון יחיד, ורישיון רשת.
תיאור גראפי של JAWS או FUSION עם אפשרות ל- Remote DeskTop.

התחברות למחשב מרוחק בעל רישיון מקומי

תנאים להתחברות:

 • יש להתקין את התוכנה (JAWS או FUSION) במחשב המקומי ובמחשב המרוחק.
 • גרסת התוכנה חייבת להיות תואמת בשני המחשבים.
 • רישיון התוכנה חייב להימצא על גבי המחשב המקומי עם הרשאת RA (Remote Access).
 • המחשב המרוחק אינו חייב לשאת רישיון, אלא אם המשתמש מעוניין לעבוד ישירות על מחשב זה.
  ניתן לבצע חיבור מקדים באופן מאובטח VPN ולאחר מכן התחברות בעזרת Microsoft Remote Desktop.
 • מומלץ להפעיל מראש את התוכנה במחשב המרוחק. במידה והתוכנה לא הופעלה מראש, ניתן להפעילה מיד עם השלמת חיבור Microsoft Remote Desktop.
 • בחלון הראשוני במערכת Citrix מומלץ למקם קיצור דרך להתחברות מיידית למחשב על מנת למנוע ניווט (ממקלדת) מיותר להשלמת ההתחברות.

תהליך ההתחברות:

 1. מהמחשב המקומי שנושא את הרישוי RA מבצעים Microsoft Remote Desktop למחשב המרוחק.
 2. המחשב המרוחק בודק את הרישוי של המחשב שמבקש להתחבר אליו, במידה וקיים רישיון RA החיבור יתבצע וניתן יהיה לעבוד באופן תקין.
  לבדיקה ניתן לפתוח את חלון אודות של התוכנה במחשב המקומי ולוודא שקיים מספר סידורי תקין.
  במידה ואין הרשאת RA התוכנה תעבוד למשך 40 דקות ניסיון ובסיום תקפוץ חלונית אזהרה.
  להתחברות של 40 דקות נוספות יש לבצע הפעלה מחדש של המחשב המקומי.

התחברות למחשב מרוחק בעל רשיון רשת

תנאים להתחברות:

 • יש להתקין את התוכנה (JAWS או FUSION) במחשב המקומי ובעמדת המחשב המרוחק באירגון.
 •  גרסת התוכנה חייבת להיות תואמת בשני המחשבים.
 • רישיון התוכנה חייב להימצא על גבי המחשב המקומי עם הרשאת RA (Remote Access).
 • ברשיונות רשת, עמדת המחשב המרוחק באירגון אינה חייבת לשאת רישיון למרות שבכל מקרה יתקבל רישיון מהשרת ברשת והמשתמש יוכל לעבוד בכל זמן ישירות על העמדה שלו באירגון.
 • מומלץ להפעיל מראש את התוכנה בעמדת המחשב המרוחק באירגון, במידה והתוכנה לא הופעלה מראש, ניתן להפעילה מיד עם השלמת חיבור Microsoft Remote Desktop.

תהליך ההתחברות:

 1. מהמחשב המקומי שנושא את הרישוי RA מבצעים התחברות מאובטחת או בערוץ VPN או דרך מנגנון מאובטח של החברה.
  הערה, מערכות VDI של Terminal Server Citrix אינן נתמכות אלא רק כגורם מתווך בין מערכות של Microsoft.
           מומלץ מאוד שתהליך התיווך בין עמדות Microsoft יהיה קצר ככל האפשר מכיוון שברוב המקרים הוא אינו נגיש לתוכנות עם דיבור. (לדוגמה במערכות Citrix)
 2. יש לבצע התחברות עם Microsoft Remote Desktop לעמדת המחשב המרוחק שבתוך האירגון.
 3. עמדת המחשב שבתוך האירגון בודקת את הרישוי של המחשב שמבקש להתחבר, במידה וקיים רישיון RA החיבור יתבצע וניתן יהיה לעבוד באופן תקין.
  לבדיקה ניתן לפתוח את חלון אודות של התוכנה במחשב המקומי ולוודא שיש מספר סידורי תקין.
  במידה ואין הרשאת RA התוכנה תעבוד למשך 40 דקות ניסיון ובסיומה תקפוץ חלונית אזהרה.
  להתחברות של 40 דקות נוספות יש לבצע הפעלה מחדש של המחשב המקומי.

ניתן להתייעץ עם טכנאי Lets Talk בטלפון 03-5714131 שלוחה 1 או 4