מדריך תיפעול ממקלדת Microsoft Word

החוקיות בשימוש בקיצורי הדרך ממקלדת

כשמדובר בלחיצה על מקשי האותיות לקיצורי דרך, יש ללחוץ על המקש המתואר, לחכות שנייה אחת ולאחר מכן ללחוץ על המקש הבא. במידה וקיצורי הדרך מתוארים בשתי אותיות יש ללחוץ על האות הראשונה ומיד לאחר מכן על האות השנייה.
להלן חוקיות הניווט בתפריטי התוכנה והכרזת JAWS כשמנווטים בתוכנה:

 • לחיצה על מקש Alt לגישה לתפריטי התוכנה תכריז "רצועת כלים עליונה".
 • לחיצה על חץ ימינה או שמאלה JAWS יכריז את שם התפריט ותיאור האלמנט, לדוגמה "הוספה כרטיסייה".
  שים לב, תפריט קובץ נחשב לכרטיסיה מחוץ לכרטיסיות הסטנדרטיות של התוכנה כמו בית כרטיסיה, הוספה כרטיסיה ועוד, ולכן במעבר לתפריט זה JAWS יכריז יציאה משורת התפריטים, הכרטיסייה קובץ כפתור.
 • כשהמיקוד נמצא בבית כרטיסיה שברצועת כלים עליונה, בביצוע חץ למטה JAWS יכריז רצועת כלים תחתונה, ומכאן ניתן לנווט בין הנושאים השונים עם מקש Tab.
 • לחיצה על Esc לחזרה לעריכה ב Word תכריז "יציאה משורת התפריטים"
 • בדרך כלל כל פקודת מקשי מקלדת שמתחילה במקש ה- Insert מצביע על פקודת JAWS.

כדאי לדעת, במידה והמעבר לרצועת כלים תחתונה אינו מתקבל, יש לבדוק אם רצועת הכלים התחתונה חשופה, לחשיפת הרצועה השתמש בצירוף המקשים Control+F1, על מנת להסתירה לחץ שוב Control+F1.
ההסבר מתייחס למעבד תמלילים בעל תפריטים בעברית.

שימו לב, בחלק מהמקרים, חלק מהפקודות אינן תואמות את גרסת ה- Word שבו נעשה השימוש. בכל הקשור לתוכנת JAWS אחוז גבוהה מהפקודות יעבוד ללא שום קשר לגרסת התוכנה.

אין להעתיק, לשנות, להסיר לוגו ולהשתמש במסמך זה ובחלקים ממנו על ידי גורם כלשהו שלא הורשה על ידי עורך המסמך למטרת רווח.

כללי

כל קיצורי מקשי המקלדת בסעיף זה ובסעיף הבא אינם קשורים למצב השפה במקלדת ולרוב יספקו מענה בעת הלחיצה על הצירוף שנלחץ.
פתיחת מסמך חדש Ctrl+N
פתיחת מסמך Ctrl+O
שמירת מסמך Ctrl+S
שמירת מסמך בשם F12
הדפסת מסמך Ctrl+P
פיסקה בעברית Ctrl+Shift , הטקסט יוצמד לדופן ימין של המסמך
פיסקה באנגלית Ctrl+Shift, הטקסט יוצמד לדופן שמאל של המסמך
הסתרה או הרחבת רצועת כלים Ctrl+F1
הכנסת תאריך Alt+Shift+D
הכנסת זמן Alt+Shift+T

ניווט במסמך

תחילת מסמך Ctrl+Home
סוף מסמך Ctrl+End
קפיצה לעמוד מוגדר, חפש או החלף F5, זוהי חלונית עם לשוניות
שים לב, ניתן לחפש מגוון רחב של אלמנטים במסמך, הדוגמה הבאה ממחישה, חיפוש כותרת במסמך:

 1. לחץ על מקש F5
  וודא שהמיקוד נמצא בלשונית Go To (עבור אל)
 2. לחץ על Tab לרשימת האלמנטים לחיפוש, עם חץ למעלה ולמטה בחר ב Heading (כותרת).
 3. עבור לתיבת העריכה והקלד את מספר רמת הכותרת שברצונך למצוא, לדוגמה 1 , לכותרת ברמה 1, ולחץ enter למציאת הכותרת.
  ניתן להשתמש בסימנים + או , הסימן + מגדיר את הקפיצה לכותרת הבאה, במידה ונקליד בתיבת העריכה לחיפוש +2 הקפיצה לכותרת הבאה תיהיה בקפיצה כפולה, זאת אומרת קפיצה של שתי כותרות קדימה.
  חיפוש במסמך Ctrl+F
  חיפוש והחלפה Ctrl+H
  מעבר בין מסמכים שונים Ctrl+F6

פעולות בעריכת Text

העתקת טקסט לזיכרון הזמני Ctrl+C
גזירת טקסט לזיכרון הזמני Ctrl+X
הדבקת טקסט מהזיכרון הזמני Ctrl+V
ביטול פעולה אחרונה Ctrl+Z
חזרה על ביטול (ביטול של הביטול) Ctrl+Y
הבלטה Ctrl+B
קו תחתי Ctrl+U
קו נטוי Ctrl+I
ספירת מילים Ctrl+Shift+G
גודל גופן Ctrl+Shift+P
סוג גופן Ctrl+Shift+F
סיגנון גופן Ctrl+Shift+S
בדיקת איות F7
בדיקת איות ופתיחת תפריט עם הצעות תיקון Alt+F7

סימון Text

 • לסימון טקסט סלקטיבי של אותיות, החזק את מקש Shift וסמן עם חץ ימינה או חץ שמאלה.
 • לסימון שורה בקפיצות של מילים, החזק את Control+Shift ולחץ בכל פעם על חץ שמאלה או ימינה לסימון מילה.
 • סימון שורה שלמה מתחילתה ועד סופה, לחץ על מקש Home למעבר לתחילת השורה, על מנת לסמן את השורה החזק את Shift ולחץ פעם אחת על מקש End.
 • לסימון עמוד עבור לתחילת העמוד בעזרת Control+Home, על מנת לסמן החזק את Shift ולחץ פעם אחת על Page Down.

פעולות נפוצות

באופן כללי על מנת להכיר את הלשוניות (כרטסות) ואת רצועת תפריטי Word ניתן ללחוץ פעם אחת על Alt ולאחר מכן לנווט בתפריטים עם חיצים או עם Tab. אך שיטה זו מייגעת וארוכה. ניתן לזכור את אותיות הקיצור לכל תפריט ותפריט. אך זו בחירת המשתמש.

חיפוש מילה במסמך

 1. יש ללחוץ על Control+F לפתיחת חלונית חיפוש.
 2. יש להקליד את המילה לחיפוש בתיבת העריכה.
  עם סיום ההקלדה, במידה והמילה נמצאה או נמצאו מספר מקומות בהם מופיעה המילה, היא תופיעה ברשימה מתחת לתיבת העריכה בה הוקלדה מילת החיפוש.
 3. יש ללחוץ מספר פעמים על מקש Tab על מנת להגיע לתוצאות החיפוש, ולנווט עם חץ למטה כדי להגיע לרשימת תוצאות החיפוש שנמצאו.
  לחיצה על enter ולאחר מכן על F6  שלוש פעמים, תמקם את סמן העריכה במיקום שנמצאה המילה.
  על מנת לחזור לתיבת החיפוש יש ללחוץ על Control+F

חיפוש והחלפת מילה

לפתיחת תיבת השיחה חיפוש והחלפה, פעל בצורה הבאה:

 1. לחץ על מקש Alt פעם אחת על מנת להגיע לכרטסת בית.
  שים לב, אם ברצונך לפתוח כרטסת תפריט אחר עליך להשתמש עם חיצים שמאלה או ימינה ורק לאחר מכן בצע את הסעיף הבא.
 2. לחץ על מקש חץ למטה על מנת להגיע לרצועת התפריטים תחתונה.
 3. לחץ על מקש Tab מספר פעמים עד לתפריט החלף ולחץ enter.
  בשלב זה תיבת השיחה חיפוש והחלפה תיפתח כאשר סמן העריכה נמצא בשורה חפש את. בשלב זה עליך להקליד, את המילה לחיפוש במסמך.
 4. לחץ פעם אחת על Tab על מנת להגיע לשורה החלף ב. כאן עליך להקליד את המילה שתחליף את מילת החיפוש שהקלדת בסעיף הקודם.
 5. לחץ פעמיים Tab כדי להגיע לכפתור החלף. לחץ enter לביצוע ההחלפה.
  שים לב, למספר האפשרויות שקיימות בתיבה זו והן:
  ברגע שבוצעה החלפה אחת, מנגנון החיפוש ימשיך בחיפוש המילה הבאה בתור.
  במידה ולא נמצאה עוד מילה להחלפה, יופיע חלון שמודיע Word סיים את החיפוש במסמך.
  ניתן לדלג על ההחלפה על ידי מעבר לכפתור חפש את הבא.
  ניתן לבצע החלפה של כל המילים שמופיעות במסמך בפעולה אחת בודדת על ידי קפיצה לכפתור החלף הכל.

הגדרת מספרי עמודים במסמך

ב Word עם תפריטים בעברית, פעל בצורה הבאה:

 1. לחץ פעם אחת על Alt, לחץ על האות פ ולאחר מכן האות מ
 2. עם חיצים למטה בחר היכן למקם את מספרי העמוד במסמך ולחץ enter

יצירת קובץ עקיבה לריבוי משתמשים

לשם מה נועד קובץ עם עקיבה אחר שינויים?
יצירת עקיבה אחר שינויים ובלעז Tracking changes במסמך מאפשרת למספר משתמשים העובדים על אותו מסמך לדעת ולעקוב אחר תוספות מחיקות ושינויים של כל משתמש ומשתמש.
ההסבר מתייחס לתפריטים באנגלית:
הפעלת Track changes תתבצע על ידי כניסה ללשונית Review, חץ למטה פעם אחת.
וניווט עם חץ ימינה עד לאפשרות Track Changes וביצוע enter.
ביצוע enter על האפשרות Track Changes תגדיר מרגע זה שהמסמך נמצא במעקב אחר שינויים.
במידה והמסמך עבר שינוי כלשהו על ידי משתמש אחר ואפילו על ידי אותו משתמש במועד אחר, שינוי זה יבוא לידי ביטוי על ידי סימון במסמך, בדרך כלל השינוי יופיע בצבע שונה או בצבע עם קו תחתי ובמחיקה, הכיתוב הישן יופיע כשיש עליו פס ביטול Strikethrough.
כיצד ניתן לדעת מהם השינויים שבוצעו ואיך לאשר או לא לאשר אותם?
לחיפוש ואישור בצע את הצעדים הבאים:
כניסה ללשונית Review וחץ למטה פעם אחת, נווט עם חץ ימינה ובצע enter על האפשרות Accept שנמצאת בתוך תפריט המסגרת Changes, בצע enter על האפשרות Accept and move to Next
לחיפוש וללא אישור בצע את הצעדים הבאים:
כניסה ללשונית Review וחץ למטה פעם אחת, נווט עם חץ ימינה ובצע enter על האפשרות Reject שנמצאת בתוך תפריט מסגרת Changes, בצע enter על האפשרות Reject and move to Next

מציאת שינויים במסמך

כניסה ללשונית Review וחץ למטה פעם אחת, נווט עם חץ ימינה ובצע enter על האפשרות Next או Previous שנמצאות בתוך תפריט המסגרת Changes.
כמובן שניתן להגיע לאפשרויות אלה שנמצאות ברצועת התפריטים בעזרת קיצורי מקשי האותיות שיש לזכור מראש. כמו בדוגמה הבאה:
לחץ Alt+R , לאפשרות Next לחץ H ולאפשרות Previous לחץ F.

ספירת מילים במסמך

ב word עם תפריטים בעברית, פעל בצורה הבאה:
לחץ פעם אחת על Alt, לחץ על האות ל ולאחר מכן האותיות ס פ
כל הפרטים יופיעו בתיבת שיחה עם כפתור אישור לסגירה.

ניתן לחפש ולמצוא כלים חינמיים באתרי אינטרנט שמספקים מידע כמו: מספר מילים, תווים, פיסקאות, מספר פעמים של הופעת מילה במסמך ועוד.

ביטול או הפעלה של סימוני עיצוב ¶ מוסתרים במסמך

סימון עיצוב ¶, נקרא גם סימון פיסקה. הינו סימון שמציג תווים חבויים ומשמש כדיווח על המצב של כל שורה, מרווח בין מילים ועוד במסמך. על מנת לבטל או להפעיל את סימון זה לחץ והחזק את מקשי Control+Shift ולחץ על מקש כוכבית, (זהו גם מקש הסיפרה 8 מתחת למקשי ה- F1-F12 במקלדת)

הגדרת קובץ גיבוי בעת שמירת מסמך

באופן כללי אם המסמך שאתם עורכים חשוב לכם ואתם חוששים לאבד את מסמך המקור .docx , ניתן להגדיר בעת השמירה ש Word יצור מסמך גיבוי באופן הבא:

 1. פתח את לשונית קובץ ולחץ על אפשרויות. בחלון שנפתח עבור עם חצים למטה לתפריט מתקדם.
 2. לחץ על Tab על מנת לעבור לתוכן של מתקדם ובעזרת חיצים חפש וסמן את השורה צור תמיד עותק גיבוי. אפשרות זו מופיעה תחת המסגרת שמירה.

בכל פעם שהמסמך ישמר, יישמרו שני סוגי קבצים, docx שהוא מסמך המקור ו wbk שהוא מסמך הגיבוי של הקובץ המקורי לפני השינוי.

הגנה על מסמך עם סיסמא

לעיתים נוצר הצורך להגן על מסמך מפני פתיחה או מפני שינויים.
בסעיף זה תלמד איך להגן על מסמך בצורה פשוטה עם קוד כך שלא ניתן יהיה לשנותו על ידי משתמש אחר, אלא אם ידועה לו הסיסמה.
לחץ Alt ולאחר מכן על האות ל למעבר ללשונית סקירה.
לחץ על האותיות כ ה  על מנת לעבור לאובייקט הגבל עריכה.
הגדר את תיבות הסימון כרצונך ובעזרת מקש Tab עבור לכפתור כן, התחל לאכוף הגנה
שים לב, במידה והמסמך כבר מוגן במקום כפתור זה יופיע כפתור הפסק הגנה ובלחיצה עליו תופיע תיבה שבה יש להקליד את הסיסמה לביטול ההגנה.
בחלונית שנפתחה הקלד את סיסמתך החדשה
לחץ על Tab והזן את הסיסמה שוב ועבור עם Tab לכפתור אישור
לאחר פעולה זו  המסמך מוגן מפני שינויים על ידי מי שאינו רשאי.

שינוי שוליים במסמך

כניסה לתפריט פריסת עמוד על ידי לחיצה על מקש Alt ולאחר מכן חץ שמאלה ללשונית פריסת עמוד.
לחץ חץ למטה, עם Tab נווט לשוליים ולחץ על enter
בתפריט שנפתח נווט עם חץ למטה לשוליים מותאמים אישית ולחץ enter, בחלון שנפתח הגדר את גודל הדף ועבור עם Tab עד לקבע כברירת מחדל ולחץ enter.

הגדרת הערת שוליים Footnotes

מהי הערת שוליים?

הערת שוליים הינה הבהרה, מידע, הערה ועוד המתייחסת למילה מסויימת הממוקמת בגוף הטקסט. ההערה מסומנת בדרך כלל בסיפרה קטנה שצמודה למילה המדוברת ותוכן ההערה ממוקם בדרך כלל בשדה של כותרת תחתונה במסמך.
כל הערת שוליים ממוספרת בסיפרה חדשה בסדר עולה כשהסיפרה הראשונה תיהיה 1.
לדוגמה, המשפט בתוכן המסמך "דויד בן גוריון הכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל", ניתן להגדיר הערת שוליים על השם דויד בן גוריון, כשהערת השוליים מבהירה שדויד בין גוריון כיהן כראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.

איך מבצעים הערת שוליים?

הקלד את הטקסט הבא "דויד בן גוריון הכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל"
עבור על הטקסט עם חיצים ימינה או שמאלה ומיד לאחר השם דויד בן גוריון לחץ על צרוף המקשים Control+Alt+F, עורך Word יגדיר הערת שוליים על ידי מיקום (אוטומטי) של סיפרה קטנה הממוקמת ליד השם דויד בן גוריון ובכותרת תחתונה של המסמך. סמן העריכה ימתין למשתמש על מנת שיקליד את תוכן ההערה.
הקלד את תוכן ההערה "דויד בן גוריון כיהן כראש ממשלת ישראל הראשון בשנים 1948 עד 1953"
על מנת לחזור לתוכן המסמך לחץ חץ למעלה.
המשך בעריכת המסמך.
ניתן לגשת לרשימת ה- Footnotes בעזרת הפקודה Alt+S ולאחר מכן H
למעבר בין הערות השוליים השונות בתוכן המסמך השתמש ב- Control+G, פקודה שפותחת חלונית חיפוש והחלפה, וודא שהמיקוד נמצא בלשונית מעבר אל. לחץ Shift+Tab לשדה של עבור אל, ועם חץ למטה בחר הערת שוליים. לחץ Tab עד לשדה חיפוש עריכה והקלד את מספר ההערה שברצונך למצוא. לחץ enter ולחץ Escape לסגירת חלונית חיפוש והחלפה. המיקוד של סמן העריכה יגיע בדיוק למספר ההערה שהוקלדה בשדה חיפוש העריכה.
למעבר לרשימת הערות השוליים, לחץ Alt+נ למעבר ללשונית הפניות, לאחר מכן לחץ על האות צ לפתיחת חלונית הצג הערות. לחץ enter כשהמיקוד נמצא על כפתור הבחירה להציג את איזור הערות השוליים. לחזרה לתוכן המסמך לחץ חץ למעלה.

איך מנקדים במסמך?

על מנת לנקד מלל במסמך יש לפעול באופן הבא:

 1. יש להקליד את האות הרצויה.
 2. ללחוץ ולהחזיק את מקש ה- Alt הימני ולצרף בכל פעם  את האות או הסימן המציין את הניקוד הרצוי, לדוגמה: האות ד מציינת את הסימן דגש, האות ח מציינת חיריק. הרשימה למטה מציינת את כל סימני הפיסוק בשפה העברית.
  תזכורת, על מנת לנקד, יש להשתמש ב- Alt הימני במקלדת המחשב.

Alt+ש שווא
Alt+ח חיריק
Alt+צ צירה
Alt+ס סגול
Alt+פ פתח
Alt+ק קמץ
Alt+ו חולם
Alt+ד דגש
Alt+ב חטף סגול
Alt+ר חטף קמץ
Alt+] חטף פתח
Alt+\ קובוץ
Alt+' שין ימנית
Alt+/ שין שמאלית

על מנת למחוק את הניקוד יש לנווט לאות הרצויה, ללחוץ פעם אחת חץ שמאלה ולאחר מכן ללחוץ פעם אחת על מקש BackSpace על מנת למחוק את הניקוד. לחיצה נוספת על BackSpace תמחק את האות.

קיצורי דרך ממקלדת להגדרת כותרות במסמך

לכל שורה ושורה בעריכת מסמך קיימת הגדרה, זאת אומרת כשמחברים מסמך ב- Word יש להגדיר מהי משמעות השורה, האם השורה נחשבת לגוף הטקסט, האם השורה היא כותרת, האם מדובר בקישור וכן הלאה.
כשטקסט מחובר בצורה נכונה ובהיררכיה נכונה, ראשית הטקסט נראה אחיד לעין ושנית ניתן לנווט בטקסט בצורה חכמבה בעזרת קורא מסך. להלן קיצורי דרך ממקלדת להגדרת כותרות:

Control+Alt+1 הגדרת כותרת רמה 1
Control+Alt+2 הגדרת כותרת רמה 2
Control+Alt+3 הגדרת כותרת רמה 3
Control+Alt+4 הגדרת כותרת רמה 4
Control+Shift+N הגדרת טקסט רגיל
על מנת להגדיר שורה מסויימת ככותרת, סמן עריכת הטקסט חייב להימצא על אותה שורה ורק לאחר מכן יש לבצע את הפקודות שתוארו למעלה.
על מנת לנקות עיצוב של שורה מסויימת יש לפעול באופן הבא:

 1. מקם את סמן העריכה על השורה שמיועדת לניקוי העיצוב
 2. לחץ Alt+ י לכניסה ללשונית בית
 3. לחץ על האות נ לפתיחת תפריט סגנונות
 4. לחץ שוב על האות נ לנקה עיצוב

הגדרות נחוצות ומומלצות

לעיתים נוצר קושי בעבודה עם קורא מסך כשעורכים או מנווטים על גבי טקסט ב- Word. הגדרות של מספר נושאים בתפריט אפשרויות של Word יכולים לפתור ולהקל על המשתמש בשימוש העורך של Word.

הגדרת תצוגת פתיחה של Word

הגדרה זו מתייחסת לאופי תצוגת ההפעלה הראשונית של תוכנת Word והיא אינדיבידואלית לכל משתמש ומשתמש.
אנו ממליצים להציג ישירות את העורך של Word בעת פתיחתו באופן הבא:

יש לפתוח את תפריט קובץ, אפשרויות,
יש להסיר את הסימון מתיבת הסימון "הצג את מסך התחל בעת הפעלת יישום זה"

משתמשים שמעוניינים להשתמש בתצוגה הקיימת של Word ולעיתים מעוניינים להגיע מיד לעריכת מסמך, ניתן ללחוץ enter על מסמך ריק או לבצע Escape והמיקוד יגיע לעריכת מסמך ריק.

הגדרת תצוגה מסורתית של שמירה בשם ופתיחת מסמך

הגדרה זו מתייחסת לחבילות Office החל מגרסת 2016 ומעלה.

פתח את תפריט קובץ, אפשרויות, ובחר באפשרויות.
עם חץ למטה נווט לשמירה.
לחץ Tab עד לאפשרות אל תציג את Backstage בעת פתיחה או שמירה של קבצים. וסמן אותה עם מקש רווח.

ביטול תצוגה מוגנת

ב Word וב Excel קיימת הגדרה שנקראת תצוגה מוגנת, אפשרות זו נועדה להגן על המחשב מפני טעויות של המשתמש, לדוגמה, מפתיחה אוטומטית של קבצים שמגיעים מהאינטרנט, אשר לעיתים על פי Microsoft יכולים להזיק למערכת ההפעלה ולכן על המשתמש להיות זהיר ואחראי לאחר ביטול הגנה זו, או פשוט לבטלה באופן זמני.
הגדרה זו גורמת לבעיות שונות ומשונות בשימוש עם תוכנות נגישות ובפרט עם תוכנת JAWS. ניתן לבטל זמנית את תצוגה מוגנת וניתן לבטלה בצורה קבועה.

ביטול תצוגה מוגנת באופן זמני:

שים לב, במידה ומקשי הקיצור למטה שונים, ניתן לבצע פעם אחת Alt ולאחר מכן לנווט עם חצים ימינה שמאלה ללשונית הרצוייה ואחר כך חץ למטה לרצועת כלים תחתונה ומשם ניתן לעבור בין הנושאים עם מקש Tab.
על מנת להגיע לתפריט קובץ, יש ללחוץ פעם אחת על Alt ולאחר מכן חץ ימינה.
כשהמיקוד בתפריט קובץ, יש ללחוץ על חץ למטה על מנת לעבור בין הנושאים.
לחץ על מקש Alt פעם אחת ולאחר מכן על האות כ על מנת להגיע ללשונית קובץ.
עם חץ למטה/למעלה, וודא שהמיקוד נמצא בשורה מידע.
לחץ פעמיים מקש Tab על מנת להגיע לכפתור הפוך עריכה לזמינה ולחץ על מקש רווח. התצוגה המוגנת תתבטל והמיקוד יגיע אוטומטית לעריכה של המסמך שפתחת.

ביטול תצוגה מוגנת באופן קבוע:

לחץ על מקש Alt פעם אחת ולאחר מכן על האות כ על מנת להגיע ללשונית קובץ ועם חץ למעלה בחר באפשרויות.
עם חץ למטה נווט לשורה מרכז יחסי האמון.
לחץ על Tab ולאחר מכן ארבע פעמים Shit+Tab על מנת להגיע לכפתור הגדרות מרכז יחסי אמון ולחץ על רווח להיכנס.
עם חץ למטה בחר בתצוגה מוגנת ובטל את הסימונים עם מקש רווח מהאפשרויות,
"הפוך תצוגה מוגנת לזמינה עבור קבצים המגיעים מהאינטרנט"
"הפוך תצוגה מוגנת לזמינה עבור קבצים הממוקמים במיקומים שעלולים להיות לא בטוחים"
"הפוך תצוגה מוגנת לזמינה עבור קבצים מצורפים של Outlook"
עם Tab יש להגיע לכפתור אישור וללחוץ enter כדי לסגור חלון. שוב, עם Tab יש להגיע לכפתור אישור וללחוץ enter כדי לסגור חלון ולהגיע לעריכה.
סגור את המסמך ופתח מחדש.

ביטול החלפת שפה באופן אוטומטי

מומלץ לבטל את אפשרות זו עקב הפרעה בזמן הקלדת טקסט מעורב. אפשרות זו נמצאת ב:

תפריט קובץ, אפשרויות, מתקדם.
יש להסיר את הסימון מתיבת הסימון "החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף"

שינוי מרחק מתצוגה

מרחק מתצוגה נועד למצב בו מעוניינים להגדיל או להקטין את תוכן הטקסט בעריכה או לראות מספר דפים בו זמנית. תצוגת עמודים מרובים אינה מתאימה לתוכנות נגישות כמו JAWS ולכן יש להגדיר תצוגת עמוד יחיד.
ההסבר מתייחס לתפריטים בעברית, פעל באופן הבא:

 1. לחץ על Alt+ג
 2. לתצוגת עמוד יחיד, לחץ על הספרה
  לתצוגת עמודים מרובים, לחץ על הספרה 2
  לתצוגה רגילה של 100%, לחץ ; (מקש ף כששפת המקלדת בשפה האנגלית)
  בנוסף, משתמשים רואים יבחינו באפשרות זו שמופיעה בשורת המצב של חלון Word (בפינה השמאלית התחתונה שבמסגרת העריכה של מעבד התמלילים Word).
  משתמשים המתקשים בראייה יצטרכו לבצע את אחד מהאפשרויות הבאות:
   האפשרות הראשונה, על יד לחיצה והחזקה של מקש Control וגילגול גלגלת העכבר. זאת בהנחה שאין תוכנה כדוגמת ZoomText שעלולה להתנגש עם צירוף מקשי מקלדת.
   האפשרות השנייה, בעזרת תפריטי Word, כשאפשרות זו מופיעה בלשונית תצוגה.
 3. לחץ פעם אחת על Alt ולאחר מכן עם חץ שמאלה עבור ללשונית תצוגה.
 4. לחץ פעם אחת על חץ למטה על מנת לעבור לרצועת כלים תחתונה.
 5. לחץ על Tab על למעבר לאפשרות שינוי גודל תצוגה.
 6. בחלון שנפתח עבור עם חץ למעלה או למטה לתבניות מוכנות של אחוזי גודל התצוגה המוצגים מראש ולחץ enter
  הערה: ניתן ללחוץ tab על מנת להגיע לתיבת בחירה אחוז, שבה ניתן להגדיר את האחוזים שרוצים באופן אישי.
 7. מומלץ לבחור ב 130%.
 8. יש ללחוץ על כפתור אישור.