פתרון בעיות עבור התוכנות JAWS, FUSION, ZOOMTEXT

המדריך מספק פתרון לבעיות שעלולות להתרחש בתוכנות JAWS, FUSION, ZOOMTEXT. התוכן מחולק לארבעה נושאים הקשורים למועד התרחשות הבעיה.
לבעיות ברישיונות רשת לחץ כאן.
הערה: כדאי ומומלץ לקרוא את השינויים במדיניות התמיכה במוצרי תוכנה שחל מחודש ינואר 2020

כללי

מהו המושג SMA המתלווה למספר הרישיון של התוכנה?

במהלך כל שנה היצרן מפיץ מספר עדכונים (לפחות 3) כתוצאה מדיווחים של משתמשים/דילרים או גילוי עצמי של תקלות שונות, לדוגמה, בעייה שהתגלתה בתוכנת Outlook של OFFICE. היצרן מנסה תמיד לשפר את יציבות התוכנה. עדכונים אלו הינם חינמיים וכאשר קופץ חלון שמודיע על הפצת עידכון חדש יש לעדכן את התוכנה, תהליך של 5 עד 10 דקות.
כשחולפת לה שנה, היצרן מפיץ תוכנת שידרוג חדשה, בגרסה כזו בדרך כלל נעשים תיקונים שאמורים לתמוך במוצרי תוכנה חדשים או בתקלות קריטיות שבגרסאות קודמות לא עבדו תקין, לדוגמה, הכנסת תכונת OCR בגרסה 2020 שלא הייתה קיימת בגרסת 2019. שידרוג כזה כרוך בתשלום.
SMA, הינו קיצור של Software Maintenance Agreement ובדרך כלל מלווה בסיפרה. לדוגמה, SMA2 מציין הרשאת שימוש בתוכנה בגרסתה הנוכחית ובעוד 2 גרסאות שהיצרן אמור להפיץ בשנתיים הבאות. מומלץ להוסיף את מרכיב ה- SMA בעת רכישת התוכנה מכיוון שהמחיר במעמד הרכישה הינו נמוך יחסית.

מהו המושג ILM של התוכנה?

התוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT מופצות בשתי גרסאות הגנה, גרסת הגנה עם פלאג USB אשר ניתן לניוד או גרסת הגנה מספרית ILM שמשמעותה Internet License Manager וניתנת לשימוש של עד שלוש עמדות מחשב שונות. בגרסת רישוי רשת קיים רישיון ILM בלבד.

פקודות מקלדת במצב Microsoft Remote Desktop

פקודות כשהמיקוד בחלון ה- RDP נמצא במצב ביניים (שחזר)

CTRL+ALT+BREAK – מעבר בין חלון ביניים לחלון הגדל

פקודות נוספות שיבצעו את אותה הפעולה:

CTRL+ALT+PrtScn
CTRL+ALT+FN+ScrLck
CTRL+ALT+END – חלונית אבטחה, שווה ערך ל- CTRL+ALT+DELETE במחשב המקומי.
ALT+END – מעבר בין אפליקציות, שווה ערך ל- ALT+TAB במחשב המקומי.

פקודות נוספות שיבצעו את אותה הפעולה:

ALT+PageUP
ALT+PageDown
ALT+HOME – פתיחת תפריט התחל
ALT+DELETE – פתיחת תפריט חלון (הגדל, מזער, ועוד), שווה ערך ל- ALT+SPACE במחשב המקומי

פקודות כשחלון ה- RDP נמצא במצב מוגדל

CTRL+ALT+HOME – התמקדות בסרגל השליטה של MS Remote
TAB – כשהמיקוד בסרגל ה- MS Remote, מקש זה עובר בין הכלים שבסרגל משמאל לימין לפי הסדר הבא, נעיצה, מידע רשת, הקטן חלון, שחזר חלון, סגור חלון

עבודה עם שרת/שירות של Citrix Receiver

מה זה CITRIX?

Citrix Receiver is the client for the XenDesktop and XenApp. It allows accessing applications and desktops hosted on Citrix servers remotely
Web page: citrix.com
Last update: 11/11/2019 8:10 PM UTC

Shift+F2 – הצג / הסתר כותרת חלון של CITRIX Receiver
CTRL+ALT+END – חלונית אבטחה, שווה ערך ל- CTRL+ALT+DELETE במחשב המקומי
CTRL+ALT+BREAK – מעבר בין חלון ביניים לחלון הגדל של MS RDP
Shift+F1 – מציג תפריט המשימות
Shift+F2 – הצג / הסתר כותרת חלון של CITRIX Receiver
Shift+F3 – בטל ICA וצא מ- CITRIX Receiver
CTRL+F1 – חלונית אבטחה, שווה ערך לביצוע CTRL+ALT+DELETE במחשב המקומי
CTRL+F2 – פתח תפריט התחל של חלונות
CTRL+F3 – פתח Task Manager
ALT+F2 – מעבר בין תוכנות פעילות בחלון CITRIX
+ ALT או – ALT – מעבר בין תוכנות

בעיות ידועות

התקנה

אני מעוניין להתקין את אחת מהתוכנות Fusion, JAWS, ZoomText כך שלא יותקנו שירותים עם פניה לרשת האינטרנט.

החל ממהדורות אפריל 2021 של JAWS, ZoomText ו- Fusion, בעת ביצוע התקנה מלאה, ניתן להשתמש בשורת הפקודה: DisableExternalServices כדי לכבות את כל תכונות המוצר שמשתמשות בגישה לרשת האינטרנט.
לדוגמה:

c:\InstallerPackage.exe /DisableExternalServices

לאחר שימוש באפשרות שורת פקודה זו, התכונות שלא יהיו זמינות יותר לשימוש כוללות:
Research It, כלי התמיכה של FS, עוזר קולי, דיווח שגיאות, JAWS Tandem, Picture Smart ואיסוף נתוני שימוש אנונימי.
שימו לב, השימוש בתוכנה בסביבת Remote Access עדיין יהיה זמין. כיבוי תכונות המתחברות לרשת האינטרנט חשוב במיוחד עבור התקנות באירגונים הדורשים אבטחה גבוהה כגון בנקים, בתי חולים ומשרדי ממשלה.
תכונה זו תיכנס לפעולה רק במקרים בהם בוצעה התקנה חדשה על מחשב, וכל עדכון שיותקן לאחר מכן בעתיד. על מנת לבטל את תכונה זו, יש להסיר את התוכנה, לנקות תיקיות ולהתקין מחדש את התוכנה ללא שום מתגים.

בעת נסיון התקנת תוכנת JAWS, אשף ההתקנה אינו נפתח?

כשמנסים להתקין JAWS ואשף ההתקנה אינו נפתח יכול להיגרם ממספר סיבות, הסיבה העיקרית ובמיוחד בגרסאות 2023 ומעלה, במערכות הפעלה ישנות ולא מעודכנות כמו Windows10-1809, כנראה שהמערכת אינה כוללת סביבות עבודה נחוצה לתוכנה.
יש לבצע עדכונים ולהשתמש בגרסה עדכנית יותר, לדוגמה Windows10-22h2, במידה ועדכון לא מתאפשר במיוחד באירגונים מאובטחים כמו, בנקים, מוסדות ממשלה ועוד.
יש להתקין את סביבות העבודה של Dot Net של Microsoft. לדוגמה. Microsoft Dot Net 7

צג הברייל מציג טקסטים בעברית ובאנגלית, אך לא בערבית?

תופעה מוכרת שמופיעה בעיקר במערכות הפעלה חלונות בשפות שאינן עברית, לכן יש להגדיר פרופיל בערבית עבור צג הברייל.
במקרים בהם תצוגת חלונות מופיעה באנגלית, יש לוודא ואם יש צורך גם להגדיר 3 טבלאות עבור הברייל: עברית, אנגלית וערבית. יש להגדיר את פרופיל הברייל בעברית כראשי מכיוון שהוא כולל גם את הקידוד לערבית. יש לפעול באופן הבא:

 • יש לנווט לתפריט JAWS , אפשרויות, ברייל.
 • בחלונית הגדרות ברייל בסיסיות יש ללחוץ על כפתור מתקדם.
 • בחלון שיפתח, כשהמיקוד נמצא על ברייל יש ללחוץ חץ ימינה לפתיחת עץ התקיות ולבחור עם חץ למטה בכללי.
 • יש להתמקד על הנושא תרגום וללחוץ חץ ימינה לפתיחת עץ התקיות ולבחור עם חץ למטה בפרופילי שפה… וללחוץ על מקש הרווח.
 • בחלונית פרופילי שפה יש לעבור על פרופילי הברייל של השפות ערבית-ערב הסעודית, עברית, אנגלית ולסמנם עם מקש הרווח. כמו כן יש להגדיר את העברית כהגדרה ראשית (כפתור).
 • יש לעבור לתיבת הסימון קישור שפת הקלט בברייל אל שפת המקלדת ולסמן את אפשרות זו.
 • יש ללחוץ על כפתור אישור ולסגור את כל החלונות הפתוחים על ידי לחיצה על כפתורי האישור.
 • יש לסגור את JAWS להמתין מספר שניות ולהפעיל מחדש.
בעת ההתקנה מתקבלת הודעת שגיאה של קובץ מסויים בליווי קוד 800705?

ברוב המקרים שגיאה מסוג זו מצביעה על מצב שבו ההתקנה מתבצעת בעזרת קובץ התקנה מקוונת שגודלו קטן (כ- 20MB-16MB). בהתקנה מקוונת, המחשב חייב להיות מחובר לרשת אינטרנט פתוחה, יציבה וללא חסימות מכיוון שאשף ההתקנה מוריד את הקבצים הדרושים במהלך ההתקנה, במידה ויש כשל מסויים בעת הורדת קובץ מסויים להתקנתו מופיעה תקלה ולכן התקנה זו מומלצת למשתמשים בעלי חיבור יציב וללא ניתוקים של רשת האינטרנט.

יש להוריד ולהתקין את קובץ ההתקנה הלא מקוונת, קובץ זה אינו זקוק לרשת האינטרנט.

במידה וההודעה מתקבלת כשנעשה שימוש בחבילת ההתקנה לא מקוונת, יש לבדוק את גודל ההתקנה, קובץ ההתקנה אמור להיות ב- Giga Byte כפי שרשום באתר ההורדה שלנו.

בעת הפעלת רישיון התוכנה מתקבלת הודעה שההפעלה הצליחה אך הרישיון לא נרשם/נקלט על ידי התוכנה?
 • בעיה מוכרת של הרשאות מנהל או System Policy במחשב.
 • במידה והתוכנה עבדה עם רישיון ניסיון שהתקבל מחברת Lets Talk לפרק זמן מסויים (30-90 יום), יש לנווט לתיקיית המוצר (JAWS2023, FUSION 2023, ZOOMTEXT 2023) שממוקמת בתפריט התחל ולנקות את רישיון הניסיון בלחיצה על Remove All Products ILM Activation. לבצע הפעלה מחדש ולנסות לאקטב שוב.

התקנת JAWS2022 נכשלת לאחר הסרת JAWS 18

תופעה זו עלולה להיגרם ממספר סיבות:

 • במידה והתקנת גרסה JAWS2022 מתבצעת ע"י שימוש בחבילת ההתקנה המקוונת, יש לוודא שקיים חיבור יציב לרשת האינטרנט.
 • במידה והתקנת גרסה JAWS2022 מתבצעת ע"י שימוש בחבילת ההתקנה הלא מקוונת יש לוודא שחבילת ההתקנה הורדה בשלמותה.
 • יש לוודא שהסרת JAWS 18 בוצעה בשלמותה, קרא הסבר להסרת JAWS.
  בגרסאות ישנות של JAWS קיים חשש שאחד ממרכיבי תוכנת JAWS עדיין קיים במערכת ו- Windows אינו מראה זאת ברשימת התוכנות להסרה, לכן יש להשתמש בכלי עזר חיצוניים על מנת לוודא שלא נשארו שאריות של התוכנה. יש להתייעץ עם התמיכה של חברת Lets Talk.
התקנה נכשלה עקב הודעה "יתכן כי המידע אבד או נפגע"

תופעה ידועה שמופיעה בזמן ההתקנה כתוצאה ממספר גורמים:

 • במידה ומתקבלת הודעת שגיאה מספר קוד: 8A280A33,
  • המשמעות היא שחלק מקבצי ההתקנה במחשב חסרים כתוצאה ממחיקתם.
  • מומלץ להסיר ולהתקין מחדש את המוצר.
  • במידה והבעיה חוזרת על עצמה, יש להתקין את אותה הגרסה ולאחר מכן להסירה באופן מסודר וזאת לאחר ביצוע הפעלה מחדש של המחשב.
  • במקרים קיצוניים מומלץ להתייעץ עם טכנאי חברת Lets Talk.
התקנת JAWS הסתיימה ואני רוצה להתקין את מנועי הדיבור האיכותיים בשפות ערבית ורוסית?

החל מגרסת JAWS 2019.1903 ניתן להוסיף או להסיר קולות בעזרת הכלי להוספה והסרה של קולות Vocaliz.er Expressive.
בגרסאות קודמות יותר של JAWS ניתן להוריד את מנועי הדיבור בתפריט הורדות שבאתר לטס-טוק או לגשת לקולות נוספים בתפריט העזרה של JAWS. 
שים לב, אפשרויות אלו מחייבות חיבור המחשב לרשת האינטרנט.

הקולות של תוכנת JAWS או FUSION השתנו לקול יחיד ולא ברור בשפה האנגלית

לעיתים לאחר התקנה ואו עדכון, פרופיל ברירת המחדל של הדיבור Vocalizer Expressive (הקולות כרמית ו- Samantha) משתנה לפרופיל שנקרא Eloquence. על מנת לחזור לפרופיל ברירת המחדל יש לפעול באופן הבא:

 1. יש ללחוץ על צירוף המקשים Insert+Control ולאחר מכן על האות S
 2. בחלונית הפרופילים שנפתחה, כשהמיקוד נמצא בתיבת הבחירה ברירת מחדל, יש להשתמש בחיצים למטה/למעלה ולבחור בפרופיל הדיבור Vocalizer Expressive ולבצע enter.
  במידה ופרופיל ברירת המחדל כרמית ו- Samantha עדיין אינו פועל, יש לפעול על פי הסעיף הבא.

במחשבים בהם מערכת ההפעלה Windows10 בשפה האנגלית יש לפעול באופן הבא:
הערה, הפעולות הבאות יבוצעו על ידי משתמש מיומן.

 • יש לפתוח את מרכז ההגדרות של JAWS מתוך תפריטי התוכנה, יש ללחוץ על Insert+J
 • יש להיכנס לתפריט Utilities ולבחור באפשרות Settings Center
 • בחלון העץ הראשי של Settings Center, יש לחפש ולהרחיב את הקבוצה Text processing
 • יש לחפש ולהרחיב את הקבוצה Language processing ובתוך קבוצה זו, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. יש לבחור ב- (Based on text (Vocalizer Expressive only תחת הנושא detect language
  2. יש לסמן את תיבת הסימון Enhanced right-to-left (RTL) support
  3. יש לשמור את השינויים בלחיצה על כפתור OK
בהפעלת תוכנת הגדלה Fusion או ZoomText הלוגו של התוכנה מופיע על גבי המסך אך אין הגדלה?

במידה ונעשה שימוש בגרסת 2018 (כולל) ומטה יש לוודא שמערכת ההפעלה Windows תואמת את גרסה זו. Fusion/ZoomText בגרסת 2018 תומכת ב- Windows 10 גרסה 1903.
במידה וגרסת Windows 10 חדשה יותר מומלץ לשדרג את תוכנת ההגדלה.

האם ניתן להתחבר למחשב מרוחק בעזרת Remote Desktop Control?

בוודאי, תוכנת JAWS מאפשרת ביצוע התחברות מרוחקת בעזרת Microsoft Remote Desktop, יש לוודא שרישיון התוכנה מורשה ל- Remote Access.
Microsoft Remote Access מתאפשר על ידי התקנת JAWS בשתי העמדות, במחשב המרוחק ובמחשב שממנו יתבצע Remote Access, רישיון התוכנה ורישוי Remote Access יופעל על גבי התחנה שיוזמת את ההתחברות מרחוק בלבד.
בעת ההתחברות מרחוק, המחשב המרוחק יחפש את רישיון ה Remote Access במחשב שהתחבר אליו, במידה וימצא רישיון כזה, תתאפשר העבודה עם JAWS.
שלבי התחברות ב- Microsoft Remote Desktop:

 • יש להפעיל את JAWS במחשב המקומי.
 • יש לבצע את החיבור המרוחק בעזרת Microsoft Remote Desktop.
  הערה: במקרים מסויימים יש להפעיל לפני כן את חיבור ה- VPN.
 • יש להפעיל את JAWS במחשב המרוחק.

חשוב לדעת,
ניתן להשתמש בשרת וירטואלי של VMWARE אך לא ניתן להריץ את JAWS בסביבת VDI.

בעת התחברות של Microsoft Remote Desktop למחשב מרוחק מתקבלת ההודעה This application is not authorized to run a terminal service session ?

תוכנת JAWS או FUSION מאפשרת ביצוע התחברות מרוחקת בעזרת Microsoft Remote Desktop, יש לוודא שרישיון התוכנה שמותקן במחשב השולט, מורשה ל- Remote Access.
Microsoft Remote Access מתאפשר על ידי התקנת התוכנה בשתי העמדות, במחשב המרוחק ובמחשב שממנו יתבצע Remote Access, רישיון התוכנה ורישוי Remote Access יופעל על גבי התחנה שיוזמת את ההתחברות מרחוק.
בעת ההתחברות מרחוק, המחשב המרוחק יחפש ויבדוק את רישיון ה Remote Access במחשב שהתחבר אליו, במידה וימצא רישיון כזה, תתאפשר העבודה באופן תקין.
במידה ומתקבלת גם ההודעה: The client license dose not allow remote access
בהנחה שהרישיון אוקטב במחשב המרוחק, יש לוודא שהרישיון שהותקן גם כולל את האפשרות של Remote Access.

במידה וההשתלטות מרחוק של Microsoft Remote Access עוברת דרך CITRIX Receiver ועדיין קיימת בעיית Remote, מומלץ לבצע Remote ישיר לעמדת מחשב מרוחקת ללא CITRIX Receiver כשהתוכנה JAWS/FUSION כבר מותקנת על גבי המחשב המרוחק (לא חייבים לאקטב את הרישיון). במידה וההתחברות צלחה והתוכנה עובדת עם רישיון באופן תקין, יש לבדוק את הגדרות ה- CITRIX Receiver.

תוכנת JAWS ב-Windows 7 לא עובדת תקין ומקבלות הודעות Error שונות.

באופן כללי התמיכה ב- Windows 7 הסתיימה בשנת 2020. אנו מבינים את האילוץ בעבודה עם מערכת ישנה אך חברת Lets Talk מוגבלת בתמיכתה. ההצעה המיידית במקרים אלו היא להתקין את חבילת העדכונים העצמאיים של חברת Microsoft המופיעים בטבלה למטה. למשתמשים בעדכוני Windows 7 x64, לאחר ההורדה יש לפרוס את הקבצים לפני התקנתם. למשתמשים בעדכוני Windows 7 x32, לאחר ההורדה יש לשנות את סיומות הקבצים מ .zip ל .msu (לדוגמה KB3020369-x86.msu)

עדכונים עבור Windows 7 x64.עדכונים עבור Windows 7 x32.
KB3020369-x64
KB3102810-x64
KB3112343-x64
KB3135445-x64
kb3125574-v4-x64
KB3020369-x86
KB3102810-x86
KB3112343-x86
KB3135445-x86
kb3125574-v4-x86

הפעלת רישיון התוכנה

בהפעלת התוכנה מתקבלת ההודעה Error 106

בוצעו יותר מידיי התקנות.
יש לפנות לתמיכת Lets Talk לאיפוס הרישיון בטלפון 03-5714131 שלוחה 1 או 4

בעת הפעלת התוכנה מתקבלת ההודעה "שגיאה באימות קוד הרישיון. אנא ודא כי הדבקת את קוד הרישיון המלא כולל המלל בסוף"

תופעות כאלו יכולות לקרות בעיקר בתוך אירגונים בהם מתבצעת אקטבציה ידנית לרישיון התוכנה:

 1. יש לוודא שהתוכנה הותקנה בהצלחה וללא אזהרות. במידה והתקבלו אזהרות בזמן ההתקנה יש לוודא שקיימות הרשאות מנהל ולא חלות מגבלות Policy שונות על המשתמש.
 2. יש לוודא שקוד הנעילה (10x-xxxx) איתו בוצעה הורדת הרישיון מאתר היצרן לא השתנה.
 3. יש לוודא שקוד הרישיון/מחרוזת הרישיון שהתקבל מאתר היצרן אינו כולל רווחים בתחילה ובסוף המחרוזת.
 4. וודא שפרטי הרישיון תואמים את רכישתך, רישיון עבור עמדת PC או עבור שרת רישיונות. ניתן לגלוש לאתר היצרן ולהקליד המספר הסידורי ולבחון את התוצאה.
 5. במידה וקוד האקטיבציה (20 תווים) מיועד לעמדת PC עצמאית, יש לוודא שלא הוגדר Global Environment System Variable המפנה את התוכנה לחיפוש הרישיון בשרת רישיונות, חפש את LSFORCEHOST=IP ברשימה ומחק את הגדרה זו.
 6. יש לוודא שלא מחובר התקן רישיון מסוג USB Disk on Key של התוכנה.
 7. יש לוודא שלא מותקנות תוכנות JAWS, Fusion, ZoomText מגרסאות אחרות קודמות. במידה וכן מותקנות, יש להסירן ולמחוק את תיקיות Freedom Scientific מתוך Program Files, Program Files (x86), מתוך תיקיית המשתמש ומתקיית Program Data, ולהתקין מחדש את התוכנה.
 8. במקרים קיצוניים ובעיקר באירגונים יש להתקין מערכת הפעלה מחדש ולהימנע מ- image "מלוכלך" וישן או להחליף מחשב.
 9. יש לוודא שלא קיימת תוכנה שמשתמשת באותו מנגנון הגנה שבו נעשה בתוכנה. תוכנות JAWS, Fusion, ZoomText משתמשות במנגנון הגנה של Sentinel RMS System.
בעת הפעלת התוכנה מתקבלת הודעה שבוצעו יותר מידי הפעלות רישיון

תוכנות FUSION, ZOOMTEXT, JAWS בעלות רישיון מספרי יחיד מאפשרות התקנה והפעלה על גבי שלושה מחשבים שונים, למעט חלק מהרישיונות כגון: רישיון חינוך. במידה ומתקבלת הודעה כזו, המשמעות היא שאחת מהתוכנות הותקנה ורישיונה הופעל יותר מ- 3 פעמים.
ניתן לאפס את הרישיון על ידי גלישה לאתר היצרן, להקליד את המספר הסידורי של התוכנה וללחוץ על כפתור Reset Activation Key.
או, ניתן לשלוח בקשת איפוס רישיון בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected].
יש לספק את הפרטים הבאים:
שם מלא של בעל הרישיון
שם התוכנה
מספר סידורי של התוכנה
מספר טלפון לקשר עם מבקש האיפוס

את פרטים אלו ניתן לקחת מתפריט התוכנה עזרה, אודות.
האיפוס מתבצע בדרך כלל תוך 24 שעות מיום הבקשה.

בעת הפעלת רישיון התוכנה, מתקבלת ההודעה
"Error validating license code. Make sure that you have the correct authorization number"
 • יש לוודא שמחרוזת/מספר ההרשאה תואם את מספר הרישיון, ומספר הרישיון אכן תואם את הרכישה של התוכנה.
 • יש לבדוק שהרישיון נרשם בתיקיית c:\ProgramData\Freedom Scientific\Licenses. התיקייה אמורה להכיל 2 קבצים: HWID.ini, *.cps , הסימן * צריך להיות אחד משמות התוכנות המותקנות במחשב Jaws, Fusion, ZoomText.
  במידה ולא קיים קובץ רישיון, לעיתים הרשאת Administrator מקומי אינו מספיק אלא קיים גם System Policy המגביל את התוכנה.
  במידה והמחשב נמצא בתוך DOMAIN יש לוודא הרשאת DOMAIN Administrator.
 • למשתמש אין הרשאות לכתוב לתיקיות
  Program Data
  Program Files
  Program Files (x86)
  %appdata%

ניתן לפנות לתמיכה של החברה 03-5714131

בוצעה הפעלת רישיון והוצגה הודעה "ההפעלה בוצעה בהצלחה", אך בהפעלה חדשה של התוכנה מתקבלת ההודעה שיש להפעיל את התוכנה שוב.
 • יש להפעיל את התוכנה כאשר המשתמש/המתקין נמצא פיזית בעמדת המחשב, בדיקת מספר הסידורי של התוכנה בתפריט אודות התוכנה יתבצע פיזית בעמדת המחשב.
 • במידה והתוכנה הופעלה בעבר עם הרשאה של 90 יום ניסיון, אזי, לפני הפעלת רישיון קבוע יש לבצע הסרה של כל רישיונות במערכת, לבצע הפעלה מחדש ורק אז להפעיל את רישיון התוכנה באופן קבוע.
 • במקרים מסויימים ובמיוחד באירגונים, התוכנה אינה מצליחה לרשום את קוד הפעלת הרישיון במערכת ההפעלה שברשותך, יש לבדוק שקיימת הרשאת מנהל לכתיבה בכונן C וב- Registry.
  יש לוודא שה- System Policy ברשת האירגון אינה חוסמת כתיבה ל- %APPDATA% ובגרסאות 2023 ומעלה הרשאה ל- Program Data
 • יש לנסות ולהפעיל את רישיון התוכנה באופן ידני על ידי גלישה לעמוד ההפעלות של היצרן. יש לקרוא הוראות הפעלה ידנית במדריך הפעלת רישיון התוכנה בתחנה PC.

תפעול, שאלות נפוצות והודעות שגיאה

תוכנת JAWS אינה מקריאה טקסט בדפדפן האינטרנט?

למרות שתוכנת JAWS עובדת עם מגוון דפדפני אינטרנט, נתייחס כאן לעבודה עם דפדפן האינטרנט של chrome.

 • יש לוודא שדפדפן האינטרנט Chrome עדכני. יש לנווט לתפריט Chrome בעזרת הפקודה Alt +F ולנווט לתפריט עזרה.
 • יש להפעיל את האפשרות אודות Google Chrome ואם יש צורך לטעון מחדש את הדפדפן אז לבצע זאת ולבדוק שוב.
 • יש לוודא שגרסת JAWS הינה הגרסה העדכנית ביותר לגרסה בה נעשה השימוש.
 • במידה והמחשב ממוקם באירגון של רשת מחשבים מומלץ לבדוק הרשאות של מדיניות המערכת (System Policy).
 • ניתן לבצע בדיקה מהירה על ידי בניית דף אינטרנט מקומי ולבדוק איך JAWS מגיב לדף זה.
  • יש לפתוח את Microsoft Word ולהקליד מספר משפטים כאשר כל משפט מוגדר או מתוייג כראוי, זאת אומרת להגדיר כותרות, קישורים, טקסט פשוט.
  • יש לשמור את המסמך כקובץ אינטרנטי HTML
  • יש לפתוח את עמוד האינטרנט שיוצר זה עתה בעזרת פקודות של ניווט חכם של JAWS
   במידה ו- JAWS אינו פועל באופן תקין, יש לבדוק הרשאות, עדכוני מערכת ואף מומלץ להסיר את התוכנה ולהתקינה מחדש עם הרשאות מתאימות.
ברצוני לשנות את מקש ה- CapsLock בחלק מפקודות המקלדת בתפעול Fusion?

ניתן לשנות את מקש CapsLock או להסירו מפקודות המקלדת בעת הפעלת פונקציות מסויימות של התוכנה. התערבות באפשרות של שינוי מקשי מקלדת עבור הפונקציות יכולה לגרום להתנגשות עם קיצורי מקלדת של מערכת חלונות ואו תוכנות אחרות ולכן בעת שינוי כלשהו יש לוודא שהפקודה שנבחרה אינה מתנגשת עם פקודות אחרות.

לשינוי פקודות מקשי מקלדת יש לבצע את הפעולות האות, להלן הסבר לשינוי הפונקציה שינוי צבע בעזרת הפקודה CapsLock+C:

 • יש לנווט לתפריט השליטה של Fusion ולפתוח את תפריט/לשונית Fusion
 • יש ללחוץ על האפשרות שינוי מקשי פקודה
 • בחלונית שנפתחה בשורת החיפוש יש להקליד את המילה צבע על מנת למצוא את קיצור המקש לפונקצית שינוי צבע
 • יש לבצע Tab פעם אחת ולבחור מרשימת הפקודות את הפקודה המתאימה הגדלה: שיפורי צבע פעילים/לא פעילים
 • יש לעבור לכפתור הקצה צירוף מקשים… וללחוץ enter
 • בחלונית שנפתחת יש לעבור עם Tab בין האלמנטים השונים ולשנות עם רווח את מקשי הפעולה הרצויים
  שים לב, יש להיזהר בבחירת המקשים על מנת לא להתנגש עם פקודות אחרות של JAWS או Windows
 • יש להגיע לכפתור אישור על מנת לסיים את ההגדרה
  שים לב, במידה ומקש אישור אינו זמין, זה אומר שהמקשים שנבחרו מתנגשים עם מקשים אחרים.
 • על מנת לקרוא את המידע על ההתנגשות יש ללחוץ על Insert+Space, ללחוץ על האות W ולאחר מכן חצים למעלה או למטה. כל זאת כשהמיקוד נמצא על חלונית הגדרת המקשים.
תוכנת Fusion אינה מדברת?

לתופעה זו קיימים מספר צעדים שיש לבדוק על מנת לבודד את הבעייה.

יש לסגור את Fusion ולהפעיל את JAWS
במידה ועדיין לא נשמע דיבור, יש לבדוק אם נשמעים צלילים מהמחשב, לדוגמה, יש לנסות ולהפעיל קובץ ניגון כלשהו (mp3) או לנגן משהו מ- YouTube.
במידה ועדיין לא נשמע צליל יש לבדוק את הרמקולים באופן הבא:

 • האם הם פועלים.
 • האם בורר עוצמת הקול של הרמקולים מושתק או שקיים לחצן השתק ברמקולים, ישנם רמקולים עם חיבור אוזניות, לנסות לנתק האוזניות.
 • לנסות לנתק את כבל החשמל וכבל השמע של הרמקולים.
 • אפשר לחבר אוזניות למקום המיועד בחזית או בדופן המחשב.
 • במידה וקיים מסך עם חיבור כבל HDMI, Display Port, יש לוודא שהשמע מנותב לרמקולים ולא למסך, ניתן לבדוק זאת בלוח הבקרה, קול.
 • יש לוודא שמנהל ההתקן של השמע במחשב מותקן כראוי.

במידה ונשמע דיבור בעת הפעלת JAWS וב- Fusion עדיין אין דיבור יש לבדוק:

 • במידה וכל הכלים הממוקמים בלשונית קול שבתפריט Fusion אינם זמינים יש לבדוק שהתוכנה נמצאת בדיבור מלא בעזרת הפקודה Insert+Space ולאחר מכן מקש S עד לשמיעת ההכרזה דיבור מלא.
 • יש לנסות ולשחזר הגדרות לברירת מחדל של היצרן, אפשרות זו ממוקמת בתפריט Fusion, תצורה, שחזר הגדרות יצרן.
 • יש לבצע הפעלה מחדש של המחשב.
איך מבטלים את ההודעה מעבר שפה לאנגלית ארה"ב או מעבר שפה לעברית בגרסת JAWS 2023

בגרסת 2023 היצרן שינה את אופן גישת התוכנה למקלדת. על מנת לבטל את ההודעה יש לפעול באופן הבא:

 1. יש להיכנס לתפריטי התוכנה, לחץ Insert+J ובחר באפשרות כל עזר מתוך התפריט.
 2. בתת התפריט יש לבחור במרכז ההגדרות.
 3. בחלון מרכז ההגדרות, בחלונית העץ (TreeView) לחץ על הפלוס של מקלדת על מנת להרחיב את האפשרויות שמתחת.
 4. יש לסמן את האפשרות כללי, ובחלון הגדול יש לבטל את הסימון מתיבת הסימון "שימוש בשיטת עיבוד מקלדת אחידה"
בעבודה עם JAWS או עם FUSION אני רוצה לשמוע את המילה Caps בעת הקלדת אות גדולה באנגלית?

הערה, בחבילת התוכנה FUSION יש לסגור את התוכנה ולהפעיל רק את JAWS.
כשתוכנת JAWS עובדת יש לפעול באופן הבא:

 1. יש לגשת לתפריט JAWS ולהיכנס לכלי עזר ואחר כך למרכז ההגדרות.
 2. בחלון שנפתח בתוך עץ התפריטים יש לבחור בערכות דיבור וצלילים.
 3. יש לבחור בשינוי ערכות… וללחוץ על רווח.
 4. יש לבחור בערכה Classic, לבצע TAB לכפתור עריכת ערכה שנבחרה.
 5. בחלונית שנפתחה יש להגיע ללשונית שונים.
 6. עם חץ יש להגיע למילה גדולה ולבצע TAB לכפתור בחירה שנקרא הקראת פריט.
 7. יש לבצע TAB לתיבת מלל ולהקליד את הודעת הטקסט שרוצים לשמוע כשמקלידים אות גדולה, לדוגמה: Caps.
 8. יש ללחוץ על TAB עד לכפתור OK ולאשר. יש לסגור את כל החלונות של מרכז ההגדרות על ידי לחיצה על הכפתורים אישור ובסוף כשנשאלת השאלה, הערכה שונתה, האם לשמור?, יש ללחוץ כן.
 9. יש לסגור את התוכנה ולהפעילה מחדש.
בשלב מסויים ZOOMTEXT/FUSION גורם למחשב לקפוא

 • יש לבדוק שחומרת המחשב עומדת בדרישות מינימום.
 • במידה והמחשב נמצא באירגון מסויים, יש לוודא ש- System Policy אינו גורם למגבלות הפעולה של התוכנה, לדוגמה: גישה לתיקיות כמו Program Files, Program Data, Registry.
 • יש לוודא שהמערכת מעודכנת, חשוב ביותר מנהל ההתקן של כרטיס המסך.

האם ניתן להפעיל את JAWS או FUSION ללא דיבור?

כן.

למשתמשי JAWS, ניתן להפעיל את את התוכנה ללא דיבור ולהיסתמך אך ורק על תצוגה של צג ברייל. יש לפעול באופן הבא:

 1. לפני השתקת הדיבור יש לוודא שצג הברייל עובד באופן תקין. יש להיכנס לתפריט JAWS בעזרת הפקודה Insert+J
 2. יש לנווט עם חיצים לתפריט אפשרויות ולאחר מכן לתת תפריט ברייל וללחוץ enter
 3. בחלונית הברייל שנפתחה יש להגיע עם TAB לתיבת הבחירה הרצת JAWS ללא דיבור וללחוץ על מקש הרווח כדי לסמן את תיבה זו
 4. יש לנווט לכפתור אישור וללחוץ enter
 5. יש לסגור את JAWS בעזרת Insert+F4 ולהפעיל מחדש

למשתמשי FUSION, ניתן להפעיל את התוכנה ללא דיבור ולהיסתמך על הראייה או על תצוגה של צג ברייל במידה וקיים. יש לפעול באופן הבא:

 1. יש ללחוץ על צירוף המקשים Insert+Space (ישמע צליל של נקישה על עץ)
 2. יש ללחוץ על מקש S (התוכנה תכריז דיבור לפי דרישה)
  על מנת להחזיר את הדיבור יש לחזור על הסעיפים 1, 2 למעלה. (התוכנה תכריז דיבור מלא)
  משתמשים שאינם מצליחים לבצע את הפעולה מהמקלדת, ניתן לנווט לתפריט השליטה של FUSION, לבחור בלשונית קורא.
  בתפריט שנחשף יש ללחוץ על חלקו העליון של כפתור שנראה כ- דמות פרופיל של אדם. דמות פרופיל של אדם

מדוע התצוגה אינה חדה בשימוש עם תוכנות ההגדלה FUSION / ZOOMTEXT?

תצוגה מטושטשת ואינה חדה תלוייה במספר גורמים:

 • מערכת הפעלה לא עדכנית
 • הגדרת אופן התצוגה
 • חומרה אינה איכותית כגון, כרטיס מסך או מסך לא איכותי
 • התדרדרות ראייתית של המשתמש
 • אתרי אינטרנט בעלי תוכן באיכות ירודה הן מבחינת התמונות והן מבחינת הטקסט

על מנת לנסות ולפתור את אופי התצוגה יש לבדוק מספר הגדרות במחשב. ראשית יש לוודא שמערכת ההפעלה Windows מעודכנת עד תום. ניתן לבדוק את גרסת מערכת ההפעלה בעזרת הפקודה Winver

ההגדרות הבאות חייבות להתקיים על מנת למטב את אופי התצוגה:

 • מנהל התקן (Driver) עדכני מאתר הבית של יצרן כרטיס המסך.
 • הגדרת רזולוציית המסך חייבת להיות ברזולוציה הטבעית והמומלצת על ידי המערכת.
 • בהגדרת מרחק מתצוגה או DPI אין לעבור את ה- 130%, (מתייחס ליכולת התצוגה של המחשב) מחשש להגדלה מוגזמת ולאיבוד מידע.
 • יש לבצע מאפיינים על אייקון מחשב זה ולאחר מכן לבחור בהגדרות מערכת מתקדמות.
  בחלונית שתיפתח יש לסמן את לשונית מתקדם ולאחר מכן לבחור בכפתור הגדרות שממוקם במסגרת ביצועים שתוכנה אפקטים חזותיים, תזמון מעבדים, שימוש בזיכרון ובזיכרון וירטואלי. בחלונית שתיפתח יש להתמקד בלשונית אפקטים חזותיים, ולבחור בכפתור הבחירה כוונן עבור הביצועים הטובים ביותר. יש לבצע הפעלה מחדש של Windows על מנת שהשינוי יכנס לתוקף.
 • מומלץ להפעיל את האפשרות Clear Type ולעבור את הגדרת חמשת החלונות בהן מערכת ההפעלה תציג מספר תצוגות טקסט והמשתמש יצטרך לבחור את התצוגה הברורה ביותר עבורו.
  יש ללחוץ על Win+R ובתיבה שתיפתח יש להקליד Clear Type.
 • ניתן ללחוץ על צירוף המקשים CapsLock+X על מנת לגרום לתוכנת ההגדלה לנסות ולשפר את המראה, פונקציה זו מאפשרת מספר תצוגות: הגדלת xFont, החלקה גאומטרית, שיפורי גופן מבוטלים, הגדלת xFont והחלקה גאומטרית.
  ניתן לנווט לתפריט החלקה שממוקם בתפריט FUSION או ZOOMTEXT ולאחר מכן העדפות ולנסות לשנות את הגדרות המראה.

ניתן לסגור את תוכנת ההגדלה ולהפעיל את ההגדלה המובנית של Windows ולבחון את התצוגה. במידה ועדיין התצוגה אינה חדה וברורה, יש לשקול התקנת כרטיס מסך איכותי מסוג NVIDIA ואף להחליף למסך איכותי יותר.

ככלל, כשהמשתמש עובד בהגדלה עם התוכנה מעל ל- x9 מומלץ להיעזר גם בדיבור כגון תוכנת FUSION ולא להסתמך על הגדלה בלבד.

איך כדאי לעבוד בסביבת SAP עם קורא המסך JAWS?

על פי היצרן של קורא המסך Freedom Scientific ניתן לעבוד בסביבת SAP עם תוכנת JAWS, זאת בתנאי שסביבת ה-SAP הותקנה והוגדרה באופן ראוי. להלן מספר נקודות שיש לשים לב אליהן:

 • יש להתקין SAPGUI ולהגדירו ב Accessibility User
 • במידה ועובדים עם SAP בתצורת Client/Server, יש לתת הרשאות מנהל.
 • כדי להפעיל את SAP GUI עבור Windows במצב נגישות יחד עם קורא המסך JAWS, יש להתקין את ההרחבות לקורא המסך של SAP. הרחבות לקורא המסך של SAP מאפשרות לקורא המסך לגשת לאלמנטים של חלון SAP GUI באמצעות ממשק הסקריפט של SAP GUI. לכן, על מנת שהמשתמשים יוכלו להשתמש ב- JAWS בצורה מיטבית, הכרחי ש-SAP GUI יופעל עבורם.
 • עבור לקויי ראיה, כדי להפוך את SAP GUI לנגיש יותר עבור אנשים עם לקות ראייה, מומלץ להשתמש בערכות הבאות שמספקות נגישות טובה יותר:
  • Belize theme
  • SAP Signature theme
  • Classic theme
 • ניתן להיעזר בבלוג הבא https://community.sap.com/search/?ct=blog&q=jaws

איך ניתן לפצל/לנתב צלילים ושמע בעבודה עם JAWS?

תוכנת קורא המסך JAWS מאפשרת ניתוב ופיצול שמע בין ערוצי הרמקולים/אוזניות באופן שבו ניתן יהיה לשמוע את JAWS בערוץ אחד ואת השמע השני כדוגמת שמע של פגישות ZOOM בערוץ שני.
ניתן להפעיל את תכונה זו באופן הבא:

 1. לחיצה על Insert+Space
 2. לחיצה על האות V, לבחירת Volume
 3. לחיצה על האות B , לבחירת Balance
 4. לחיצה על אחד מחיצי המקלדת השמאלי או הימני לפיצול השמע.
  לשיחזור איזון השמע יש לחזור על פעולות 1 עד 3 ולאחר מכן ללחוץ על חץ למעלה.

איך משנים שפת הקלדה בתפעול צג הברייל?

מעבר שפה תלוי בגרסת ה- JAWS שבו נעשה השימוש.
בגרסאות 2021 JAWS ומטה, החלפת השפה תשנה בפועל את טבלת הברייל של ה- JAWS.
לפני שמשנים שפה בעזרת צג הברייל יש להוסיף את טבלת הברייל בשפה הרצויה מתוך רשימת טבלאות הברייל שנמצאת במרכז ההגדרות ולקבוע את הטבלה שתשמש כברירת המחדל.

למעבר בין השפות יש להשתמש במקשי צג הברייל וללחוץ על הצירוף הבא:
צירוף המקשים רווח + T + מקש 7
T= מקשים 2-3-4-5
7= מקשים 2-3-4-5-7

בגרסאות JAWS 2022 ומעלה, החלפת השפה תשנה בפועל פרופיל עבודה של JAWS.
חשוב לדעת, ב- Windows בעל שפת ממשק באנגלית, לפני שמשנים שפה מצג הברייל יש להוסיף את הפרופיל בשפה הרצויה באופן הבא:
יש לפתוח את תפריט JAWS, לנווט לכלי עזר, וללחוץ enter על מרכז ההגדרות
בתוך מרכז ההגדרות כשהמיקוד נמצא בתפריט העץ, יש לנווט ל-
Braille
General
וללחוץ על כפתור Language Profile, לסמן את הפרופיל הרצוי מתוך הרשימה ולאשר.

למעבר בין שפות הפרופיל מצג הברייל יש ללחוץ על הצירוף Win+Space באופן הבא:
צירוף המקשים רווח-8-4 (מציין את מקש Win)
לשחרר את האחיזה מהמקשים
וללחוץ על מקש רווח (Space)

מדוע התוכנה (FUSION, ZOOMTEXT, JAWS) מפסיקה לעבוד לאחר פרק זמן קצר או לאחר 40 דקות?

לבעלי רישיון מספרי,

 • יש לבדוק את תפריט אודות של התוכנה. במידה ומופיע המספר 801 בשורת מספר הסידורי, יש לבצע בדיקה נוספת בסעיף הבא.
 • יש להפעיל את מציג הרשאות ILM שנמצא בתיקיית השירות של התוכנה בתפריט Windows, לדוגמה: יש לנווט לתיקיית Utilities FUSION 2021 הממוקמת תחת שם התוכנה Fusion 2021 שבתפריט Windows.
  במידה ותוכן חלונית השירות ריקה מתוכן, יש להפעיל את הרישיון באופן קבוע על פי ההסבר בעמוד הפעלת רישיון של התוכנות JAWS, FUSION, ZOOMTEXT

לבעלי רישיון פלאג USB,
יש לוודא שפלאג הרישיון מזוהה על ידי התוכנה. יש להפעיל את מציג הרשאות הפלאג שנמצא בתיקיית השירות של התוכנה בתפריט Windows, לדוגמה: יש לנווט לתיקיית Utilities FUSION 2021 הממוקמת תחת שם התוכנה Fusion 2021 שבתפריט Windows.
במידה ותוכן חלונית שירות זה ריק מתוכן, הוצא את פלאג ה-USB וחבר לשקע USB אחר במחשב.
יש לבדוק שמנהל ההתקן של הפלאג USB מותקן כראוי, בתכונות ותוכנות שבלוח הבקרה, יש לחפש את השורה Sentinel system driver installer x.x.x. כמו כן יש לוודא שאין אזהרה, באפשרות של התקני USB ברשימה.
יש לבדוק את הפלאג במחשב אחר בו מותקנת התוכנה.
לעיתים קיימת תקלה אלקטרונית בתוך הפלאג, ולכן יש לפנות לחברת לטס-טוק.

התוכנות JAWS או FUSION אינן מספקות דיבור בעברית?

לבעיה זו קיימות מספר גורמים, האחת היא בזמן ההתקנה, והשניה הגדרות לאחר ההתקנה:
לפני ההתקנה:

 • בעת ההתקנה, התוכנות מסתמכות על הגדרת האיזור של המחשב, ולכן לפני ההתקנה יש לוודא שהגדרת האיזור מכוונת ל- עברית (ישראל)
 • לפתיחה מהירה של הגדרת האיזור, יש ללחוץ פעם אחת על תפריט Windows ולהקליד את הפקודה intl.cpl
 • יש לוודא שבלשונית Format מוגדר (recommended) Match Windows display language
  יש לוודא שבלשונית Administrative מוגדר Hebrew (Israel)
 • כשמערכת ההפעלה Windows 10 בעלת ממשק משתמש שאינו בעברית יש לוודא שהשפה Hebrew נבחרה בעת ההתקנה על ידי בחירה בכפתור Option.

במידה ולא בוצעו ההגדרות למעלה, יש להסיר את התוכנות, לבצע את ההגדרות ורק לאחר מכן להתקין את התוכנות.

לאחר ההתקנה, בהנחה שהסעיפים הקודמים בוצעו כהלכה:

 • יש לוודא שהתוכנה משתמשת בפרופיל הדיבור הנכון שנקרא Vocalizer Expressive. יש להשתמש בצירוף המקשים Insert+Control+S ולבחור בפרופיל ברירת המחדל Vocalizer Expressive.

במחשבים בהם מערכת ההפעלה Windows10 בשפה האנגלית יש להגדיר את כיוון הדיבור מימין לשמאל, יש לפעול באופן הבא:

הערה, הפעולות הבאות יבוצעו על ידי משתמש מיומן.

 • יש לפתוח את מרכז ההגדרות של JAWS מתוך תפריטי התוכנה באופן הבא:
 • יש ללחוץ על Insert+J לפתיחת תפריט JAWS.
 • יש להיכנס לתפריט Utilities ולבחור באפשרות Settings Center
 • בחלון (הצדדי) העץ הראשי של Settings Center, יש לחפש ולהרחיב את הקבוצה Text processing
 • יש לחפש ולהרחיב את הקבוצה Language processing ובתוך קבוצה זו, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  • יש לבחור ב- (Based on text (Vocalizer Expressive only תחת הנושא detect language
  • יש לסמן את תיבת הסימון Enhanced right-to-left (RTL) support
 • יש לשמור את השינויים בלחיצה על כפתור OK
מדוע JAWS אינו מספק משוב נכון בזמן הקלדה בדפדפני האינטרנט?

התופעה ידועה, כשמותקן במחשב אנטיוירוס מסוג ESET Internet Security 14.1.20.0 ומעלה.
לאנטיוירוס זה קיים מנגנון שמגן על המשתמש מפני "דיוג" בזמן הקלדה כשגולשים עם דפדפני האינטרנט.
שימו לב, הפתרון הינו כללי ואינו מומלץ עקב ניטרול של תכונה חשובה בהגנה בעת הקלדה באתרי אינטרנט. במידה והינכם מנויים על שירות האנטי וירוס, יש להתייעץ עם התמיכה של החברה על אופן ההחרגה של תוכנת ההקראה בזמן הקלדה. במידה ואינכם מנויים והאנטי וירוס מותקן במחשבכם, מומלץ להסירו ולהישאר עם האנטי וירוס המובנה של Windows.
לניטרול וכיבוי המנגנון יש לפתוח את תוכנת האנטי וירוס ולבחור בכלים, לאחר מכן בכלי אבטחה נוספים, ולכבות את המתג שנקרא הגנה על כל דפדפני האינטרנט, אפשרות זו נמצאת בדרך כלל תחת תפריט הגנה על המקלדת.

כשתוכנת ZoomText 2019 פועלת על Windows 10 תפריט התחל של Windows אינו נפתח?

ראשית יש לאבחן את מקור הבעיה באופן הבא:

איך אני גורם לצג הברייל שברשותי לעבוד עם תוכנת JAWS?

צגי ברייל מבית חברת Freedom Scientific VISPERO כמו Focus, PM40 , אינם דורשים התקנה נוספת. יש לחבר את צג הברייל לשקע USB פנוי במחשב, להמתין לזיהוי של הצג במערכת ההפעלה Windows 10, ולהפעיל מחדש את JAWS.
צגי ברייל מסוג Braille Edge 40 , Super vario, Vario ultra, Braille sense, דורשים התקנת מנהל התקן ייעודי.
בחלק מצגי הברייל, יש להגדיר בתוך תפריט צג הברייל (או להזיז מתג) התחברות של תקשורת עם המחשב, וזאת על פי מדריך צג הברייל שבו נעשה השימוש.
רשימת צגי הברייל שהפעלתם מובנית בתוכנת JAWS ואין צורך בהתקנה נוספת:

 • American printing house for the blind
 • baum retec ag
 • baum vario ultra
 • Vario440
 • brailliant BI 40X
 • focus
 • handy tech
 • Hims
 • humanware
 • optelec tieman group (only alva bc-640 at this time)
 • papenmeier
מדוע צג הברייל Focus אינו עובד עם JAWS?

ככלל תוכנת JAWS מספקת חיווי בפלט קולי ותקשורת USB או Bluetooth בו זמנית. במידה והפינים של צג הברייל אינם מגיבים והפלט הקולי עובד דרך הרמקולים יש לבצע את הבדיקות הבאות:

 • הפעלת JAWS תתבצע רק כשצג הברייל חובר ראשית למחשב. במידה וצג הברייל כבר מחובר למחשב ותוכנת JAWS פועלת, יש לכבות את JAWS בעזרת הפקודה Insert+F4 ולהפעילה מחדש.
 • יש לבדוק את הגדרות צג הברייל בתפריטים של תוכנת JAWS. יש לנווט לתפריט JAWS בעזרת Insert+J ובחירה בתפריט ברייל.
 • יש לוודא שצג הברייל פועל מחובר עם כבל USB תקין למחשב, במידה והצג מחובר בתצורת Bluetooth יש לוודא שהסוללה הפנימית של צג הברייל טעונה והצג מזוהה כהתקן אלחוטי Bluetooth. יש לקרוא את מדריך ההסבר של צג הברייל.
 • יש לוודא שצג הברייל מגיב בעזרת תוכנת הבדיקה הפנימית של הצג Diagnostic. יש לקרא את מסמכי ההסבר של צג הברייל.
 • יש לוודא שצג הברייל זוהה במערכת כראוי. בעת חיבור צג הברייל למחשב ישמע צפצוף של חיבור התקן USB. יש לבחון את מנהל ההתקנים, אמור להתווסף התקן Braille ברשימת ההתקנים.
בעת ביצוע שליטה מרחוק התוכנות JAWS ואו FUSION אינן עובדות ואו לא מדברות?

ראשית יש לוודא שהרישיון שנרכש כולל את האפשרות שליטה מרחוק. במידה ואפשרות זו אינה קיימת, ניתן לרכוש ולהוסיף לרישיון את השליטה מרחוק. בדיקת האפשרות שליטה מרחוק תתבצע בשתי שיטות:

 • פתיחת חלון אודות של התוכנה ואימות של המספר הסידורי והאפשרות של גישה מרחוק.
 • פתיחת השירות שמציג את סוג הרישיון, למשתמשי רישיון מספרי יש לפתוח את מציג הרשאת ILM. למשתמשי רישיון פלאג USB יש לפתוח את מציג הרשאת הפלאג.
  השירות ממוקם בתיקיית שם התוכנה שבתפריט התחל של Windows.

להלן מספר תצורות בהן הרישיון שליטה מרחוק יעבוד:
ראשית התוכנה חייבת להיות מותקנת בשני המחשבים המחשב המרוחק (הנשלט) והמחשב המקומי (השולט)
חובה שהחיבור למחשב המרוחק (הנשלט) יתבצע ישירות לא דרך גורם צד שלישי. לדוגמה: משתמש מתחבר מהבית בעזרת Microsoft Remote Desktop ישירות לעמדה בתוך האירגון.
אפשרויות הפעלה:
רישיון יחיד – הרישיון מותקן במחשב המרוחק (הנשלט) והמחשב המקומי (השולט) אינו חייב לכלול רשיון (זאת אומרת התוכנה תעבוד ב 40 דקות ניסיון)
רישיון רשת – הרישיון מותקן בשרת ייעודי בתוך אירגון, המחשב המרוחק (הנשלט בתוך האירגון) מקבל את הרשאות הרישיון מהשרת. המחשב המקומי (השולט) אינו חייב לכלול רשיון (זאת אומרת התוכנה תעבוד ב 40 דקות ניסיון)

במערכות שונות כמו CITRIX Receiver המשתמש המרוחק יאלץ לעבור מערכת ביניים ורק לאחר מכן Microsoft Remote Desktop, בשלב הביניים התוכנה לא תדבר והמשתמש יצטרך לבצע פעולות ללא דיבור, לכן מומלץ להגדיר מספר מועט אם בכלל של שלבי ביניים להתחברות.

מדוע מקשי ה-Perkins בצג הברייל Focus אינם מגיבים להקלדה?
המיקוד קופץ בתוכנת הגדלה ZoomText ו- Fusion

תופעה מוכרת בתוכנות ההגדלה ZoomText ו- Fusion אשר נפתרה בגרסאות מתקדמות של התוכנות, בשילוב עם מערכות ההפעלה מעודכנות של חלונות.
ראשית, יש לוודא שמערכת חלונות מעודכנת, למרות שמשתמשים בתוכנה (Zoomtext, Fusion) חדשה עדיין תופיע הבעיה במידה ומערכת חלונות אינה מעודכנת, לדוגמה חלונות 10 גרסה 1809 תופיע בעיה זו מכוון שהמערכת משנת ספטמבר 2018 ואינה מעודכנת.
במידה וכל סביבת המשתמש מעודכנת, יש לוודא שממשק המשתמש של התוכנות תואמים את ממשק המשתמש של חלונות 10, זאת אומרת, במידה ומשתמשים בחלונות עם ממשק משתמש בעברית (תפריט התחל בצד ימין) יש לוודא שהתפריטים של ZoomText ו- Fusion גם בעברית. כמו כן יש לוודא שאיזור הזמן מכוון נכון, בלשונית תבנית "התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ)" ,בלשונית ניהולי תחת המסגרת "שפה עבור תוכניות שאינן תוכניות Unicode" מכוון ל- עברית (ישראל).
ניתן גם לבצע הגדרות של עקיבה וישור בתוכנות, בממשק המשתמש של התוכנה יש ללחוץ על החץ המצביע כלפי מטה של הכלי "ניווט" ולבחור באפשרות "עקיבה", בחלונית שנפתחה ניתן לבטל עקיבה אחר פעולות ואלמנטים מסויימים במערכת. לגבי הגדרת "הישור", ניתן להגדיר מירכוז של סמן העכבר, זאת אומרת שסמן העכבר ישאר תמיד במרכז במסך עד גבול יוגדר מראש.

עבודה עם OFFICE

לא ניתן להפעיל מחדש את Outlook לאחר סגירתו

תאריך: 07.08.2022
סביבת עבודה: חלונות 10 בעברית

ראשית יש לבודד את הבעיה ולסגור את כל התוכנות הפתוחות ואת תוכנת הנגישות שעובדת ברקע ולנסות להפעיל שוב את Outlook, זאת על מנת לזהות האם הבעיה קשורה לאחת מהתוכנות שסופקו על ידינו. במידה ו- Outlook עדיין אינו נפתח, יש לקרוא את המשך ההסבר.
התקלה: זוהי תופעה ידועה ומוכרת בתוכנת OFFICE2021STD, ויכולה להופיע גם בגרסאות אחרות.
אנו ב- Lets Talk נוכחנו לדעת שלוקח זמן לתהליך התוכנה להיסגר, לעיתים התהליך נתקע למרות שהתוכנה נסגרה. תופעה זו מופיעה כנראה עקב עדכון מסוים של Windows או של Office שעדיין לא חקרנו. לאור זאת המשתמש יצטרך לחכות לפתרון הבעיה ע"י עדכון עתידי של Microsoft.
אנו במחלקה הטכנית של Lets Talk מצאנו פתרון זמני על מנת לעקוף ולהתגבר על בעיה זו.
במידה ותוכנת ה- OFFICE נרכשה ב- Lets Talk, ניתן ליצור קשר איתנו בטלפון 03-7514131 שלוחה 1 ואנו נספק פתרון אוטומטי שיאפשר עבודה תקינה במידה ו- Outlook אינו נפתח.

JAWS אינו מכריז על מתן תשובה להודעת דוא"ל או להעברת הודעת דוא"ל ב- Outlook 2021

זוהי תקלה ידועה של Outlook 2021 במערכות הפעלה Windows10 בשפה העברית, כשמשתמשים בעיקר במקלדת המחשב. התקלה מתייחסת בעיקר לדואר שהתקבל ועדיין לא נקרא.
תוכנת JAWS חייבת לזהות את הסימן של השב או העבר בעמודת התצוגה הייעודית שברשימת תיבת הדואר הנכנס. כל עוד שהסימן הרלוונטי אינו מופיע, JAWS לא יזהה זאת ולכן לא יכריז על מצב הדואר.
על מנת לעקוף את התקלה של ה- Outlook עד שתתוקן על ידי Microsoft באחד מהעדכונים העתידיים, יש לגרום להודעת הדוא"ל שהתקבלה לעבור למצב של הודעה שנקראה, ולכן:
מומלץ להשתמש בפקודה Control+Q המציינת שהדוא"ל נקרא, ורק לאחר מכן לבצע השב או העבר דואר אלקטרוני.

JAWS אינו מקריא טקסט כשמריצים מצגת PowerPoint עם הפקודה F5?

תופעה ידועה כתוצאה מעדכוני Microsoft, ולעיתים מופיעה גם ההודעה "מצטערים, אירעה בעיה שעלולה להפוך את PowerPoint לבלתי יציב, שמור את המצגות שלך והפעל מחדש את PowerPoint".
יש לסגור את PowerPoint ולבצע מספר הגדרות ב- Windows ובתוכנת PowerPoint באופן הבא:

הגדרה במערכת Windows10

 1. יש לפתוח את לוח הבקרה וללחוץ על אייקון איזור.
  בחלונית שנפתחה יש לוודא שהמיקוד נמצא בלשונית תבניות.
  יש לשנות את תוכן התיבה המשולבת של התבנית לשפה אחרת וללחוץ על כפתור אישור בתחתית החלון.
 2. יש לחזור על הסעיף הראשון והפעם לבחור בשפה התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ).

הגדרה בתוכנת PowerPoint

 1. יש לוודא שתוכנת PowerPoint אינה מוגדרת בתצוגה מוגנת, הגדרה זו נמצאת בתפריט מרכז יחסי האמון שבתפריט אפשרויות הממוקם בכרטסת קובץ, יש להסיר את הסימונים של שלושת תיבות הסימון בתצוגה מוגנת.
 2. יש לטפל בהאצת גרפיקה בתוכנת PowerPoint, יש לנווט לתפריט אפשרויות באופן הבא:
  • יש ללחוץ מקש Alt על מנת להגיע לרצועת כלים עליונה ולכרטסת בית.
  • יש ללחוץ חץ ימינה לכרטסת קובץ וללחוץ enter לפתיחת התפריט.
  • עם חץ למעלה יש לנווט לאפשרויות וללחוץ enter.
  • בחלון האפשרויות שנפתח, יש לנווט עם חץ למטה למתקדם וללחוץ enter.
  • יש לנווט עם מקש Tab עד לתיבת הסימון הפוך האצה של גרפיקת חומרה ללא זמינה וסמן את תיבה זו עם מקש רווח.
  • יש ללחוץ שוב Tab למעבר לתיבת הסימון בטל האצת חומרה של גרפיקה של הצגת שקופיות וסמן את תיבה זו עם מקש רווח.
  • יש לעבור לכפתור אישור וללחוץ enter לסגירת תפריט אפשרויות.
 3. יש לסגור את PowerPoint ולהריץ מחדש את המצגת ולבדוק את הקראת הטקסט בעזרת תזוזה עם חצים למעלה למטה ומעבר בין דפי מצגת עם מקש רווח.
  יש לשים לב, להרצת המצגת, כשסיומת שם הקובץ הינה PPTX, יש ללחוץ על מקש F5.
JAWS אינו מדבר בתיבת העריכה של דואר אלקטרוני חדש ב- Outlook 2013

במידה ו- JAWS אינו מדבר רק בתיבת העריכה של דואר אלקטרוני חדש ב- Outlook 2013, יש לבצע עדכונים לחבילת ה- OFFICE ורצוי גם לעדכן את Windows 10.

תוכנת Outlook קופאת או סייר הקבצים קורס בשימוש עם JAWS?

ראשית יש לבדוק את מצב התצוגה של Outlook או בסייר הקבצים Explorer
תוכנת קורא המסך JAWS לא תתפקד כראוי במידה והגדרת תצוגה מקדימה פעילה. יש לבטל את תצוגה מקדימה הן ב- Outlook והן בסייר הקבצים Explorer.
לביטול תצוגה מקדימה ב- Outlook פעל באופן הבא:

 1. יש ללחוץ פעם אחת על מקש Alt ועם חץ שמאלה להגיע ללשונית תצוגה וללחוץ enter.
 2. יש ללחוץ על חץ למטה על מנת להגיע לשורת התפריטים התחתונה ובעזרת מקש Tab ולהגיע לחלונית קריאה וללחוץ על enter.
 3. עם חץ למטה יש להגיע לשורה ללא ולבצע enter.

לביטול תצוגה מקדימה ב- Explorer פעל באופן הבא:

 1. יש לפתוח את סייר הקבצים בעזרת צירוף המקשים Windows+E.
 2. יש ללחוץ פעם אחת על מקש Alt ועם חץ שמאלה להגיע ללשונית תצוגה.
 3. יש ללחוץ על חץ למטה על מנת להגיע לשורת התפריטים התחתונה ובעזרת חץ שמאלה להגיע לתצוגה מקדימה וללחוץ על enter על מנת לבטל את אפשרות זו.
Outlook קורס בעת עבודה עם תוכנת הגדלה והקראה כגון FUSION?

כשעובדים עם תוכנות אלו עם Outlook:

 • יש לנווט לכרטיית תצוגה, קבוצת פריסה ולכבות את פריסת הקריאה.
 • יש להסיר את הסימון מתיבת הסימון החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף, אפשרות זו ממוקמת בתפריט קובץ, אפשרויות, דואר, כפתור אפשרויות עריכה, מתקדם.

התקלה שלי אינה מופיעה ברשימה כאן?

פנה אלינו בדואר אלקטרוני [email protected] , [email protected], או בטלפון: 03-5714131