הפעלת אפליקציות ופעולות נפוצות ממקלדת המחשב

עמוד זה כולל הוראות להפעלת אפליקציות קטנות ופעולות שונות ממקלדת המחשב בליווי קורא מסך JAWS.

מה יש בעמוד זה?

עבודה עם WhatsApp ממקלדת המחשב סמל של WhatsApp

הבהרות

 • קיצורי מקלדת המחשב לתיפעול אפליקציית WhatsApp מתייחסות ל- WhatsApp שהותקן מהחנות של Microsoft Windows.

קיצורי מקלדת

סמן כלא נקרא Control+Shift+U
השתקה Control+Shift+M
העברת הצ’אט לארכיון Control+Shift+M
מחיקת צ’אט Control+Shift+D
הצמדת צ’אט Control+Shift+P
חיפוש Control+F
חיפוש צ’אט Control+Shift+F
צ’אט חדש Control+N
צ’אט הבא Control+Tab
צ’אט קודם Control+Shift+Tab
קבוצה חדשה Control+Shift+N
פרופיל ואודות Control+P
להגדיל את מהירות ההודעה הקולית שנבחרה Shift+.
להקטין את מהירות ההודעה הקולית שנבחרה Shift+,
הגדרות Control+,
חלונית אימוג’י Control+E
חלונית Gif Control+G
חלונית מדבקות Control+S


התחברות לרשת האינטרנט האלחוטית בחלונות 11 סמל רשת במגש המערכת

הבהרות

 • ההסבר מתייחס לכל מחשב בעל התקן רשת אלחוטית שבו מותקנת מערכת ההפעלה חלונות 11
 • יש לוודא שהנתב (Router) של רשת האלחוטית תקין ומאפשר התחברות, זאת יש לוודא עם ספק הרשת או אפילו עם אחד מבני הבית.
 • המשתמש חייב לדעת מראש את שם רשת ה- WiFi ואת הסיסמה אליה יש להתחבר.

תהליך התחברות לרשת ה-WiFi ממקלדת המחשב

 • יש ללחוץ על הצירוף Win+B על מנת להגיע למגש המערכת (סמלים ליד שעון המערכת).
 • יש ללחוץ על חץ שמאלה ולהגיע לסמל רשת אין גישה לאינטרנט, חיבורים זמינים כפתור וללחוץ enter.
  הערה, במידה ולא נשמעת ההודעה חיבורים זמינים כפתור, המשמעות היא שהמחשה אינו קולט רשת אלחוטית זמינה במיקום שנמצאים בו. לכן יש לבדוק את עוצמת הרשת של הנתב, לדוגמה: ניסיון התחברות לרשת האינטרנט האלחוטית מתוך חדר הממ"ד כמעט ולא יהיה אפשרי עקב המתכת הנמצאת בתוך קירות הממ"ד.
 • יש ללחוץ על Tab לנהל חיבורי WiFi כפתור וללחוץ על enter לפתיחת רשימת הרשתות הזמינות.
 • בעזרת חץ למטה או למעלה יש להגיע לשם הרשת הרצויה וללחוץ על enter.
 • יש ללחוץ Tab לתיבת הסימון התחבר אוטומטית וללחוץ על מקש רווח במקלדת על מנת לסמן תיבה זו.
 • יש ללחוץ Tab ולהגיע לכפתור התחבר, ללחוץ על מקש רווח ולהקליד את סיסמת הרשת.
  יש לשים לב למצב שפת המקלדת עברית או אנגלית אותיות גדולות או קטנות ומספרים על מנת לא לטעות בהקלדה. כמו כן מטעמי בטיחות תוכנת ההקראה תקריא כוכבית או Star ולא תקריא את הקוד שהוקלד.
 • יש ללחוץ enter ולהמתין להתחברות.

בדיקת התחברות

על מנת לאמת את ההתחברות לרשת יש לפעול באופן הבא:

 • יש ללחוץ על הצירוף Win+B על מנת להגיע למגש המערכת (סמלים ליד שעון המערכת).
 • יש ללחוץ חץ שמאלה עד לסמל הרשת ואם נשמעת ההודעה "שם הרשת" גישה לאינטרנט כפתור, המשמעות היא שהמחשב מחובר לרשת האינטרנט.
  ניתן לפתוח דפדפן אינטרנט, להקליד כתובת אינטרנט ולנסות לגלוש בתוכן כלשהוא

עבודה ממקלדת במצב של Microsoft Remote Desktop סמל של MS-RDP

הבהרות

 • רק תוכנות JAWS/FUSION מסוגלות ומאפשרות טכנית לבצע שליטה מרחוק מסוג Microsoft Remote Desktop.
 • לתוכנת ZOOMTEXT אין מנגנון המאפשר שליטה מרחוק מסוג Microsoft Remote Desktop.
 • ניתן לבצע גם שליטה מרחוק מסוג Microsoft Remote Desktop, כשפותחים לפני כן ערוץ VPN.

פקודות כשהמיקוד בחלון ה- RDP נמצא במצב ביניים (שחזר)

CTRL+ALT+BREAK – מעבר בין חלון ביניים לחלון הגדל
פקודות נוספות שיבצעו את אותה הפעולה:
CTRL+ALT+PAUSE
CTRL+ALT+PrtScn
CTRL+ALT+FN+ScrLck
CTRL+ALT+END – חלונית אבטחה, שווה ערך ל- CTRL+ALT+DELETE במחשב המקומי
ALT+END – מעבר בין אפליקציות, שווה ערך ל- ALT+TAB במחשב המקומי
פקודות נוספות שיבצעו את אותה הפעולה:
ALT+PageUP
ALT+PageDown
ALT+HOME – פתיחת תפריט התחל
ALT+DELETE– פתיחת תפריט חלון (הגדל, מזער, ועוד), שווה ערך ל- ALT+SPACE במחשב המקומי

פקודות כשחלון ה- RDP נמצא במצב מוגדל

CTRL+ALT+HOME – התמקדות בסרגל MS Remote
TAB – כשהמיקוד בסרגל ה- MS Remote, מקש זה עובר בין פונקציות הכלים שבסרגל משמאל לימין לפי הסדר הבא, נעיצה, מידע רשת, הקטן חלון, שחזר חלון, סגור חלון

עבודה עם שרת/שירות של Citrix Receiver

Citrix Receiver is the client for the XenDesktop and XenApp. It allows accessing applications and desktops hosted on Citrix servers remotely.
Web page: citrix.com
Last update: 11/11/2019 8:10 PM UTC

Shift+F2 – הצג / הסתר כותרת חלון של CITRIX Receiver
CTRL+ALT+END – חלונית אבטחה, שווה ערך ל- CTRL+ALT+DELETE במחשב המקומי
CTRL+ALT+BREAK – מעבר בין חלון ביניים לחלון הגדל של MS RDP
Shift+F1 – מציג תפריט המשימות
Shift+F2 – הצג / הסתר כותרת חלון של CITRIX Receiver
Shift+F3 – בטל ICA וצא מ- CITRIX Receiver
CTRL+F1 – חלונית אבטחה, שווה ערך לביצוע CTRL+ALT+DELETE במחשב המקומי
CTRL+F2 – פתח תפריט התחל של חלונות
CTRL+F3 – פתח Task Manager
ALT+F2 – מעבר בין תוכנות פעילות בחלון CITRIX
ALT+ או ALT- – מעבר בין תוכנות

ניתן להוריד את פקודות MS-RDP אלה במסמך


עבודה ממקלדת המחשב עם Google Docs בעזרת קורא מסך JAWS סמלים של Google Docs ו- Google Sheets

הבהרות

 • לכל מי שיש ברשותו חשבון דואר אלקטרוני של G mail מתאפשרת לו עבודה עם חבילת התוכנות של Google שכוללת Google Docs לעריכת מסמכים, Google Sheet עריכת גליונות אקסל ועוד. לפני העבודה עם Google Docs או Google Sheets.
 • צריך להבין שעבודה מקוונת דרך דפדפן האינטרנט דורשת חיבור מהיר (סיבים) לאינטרנט, מיומנות וידע בניווט באינטרנט בעזרת מקלדת המחשב.
 • לפני העבודה יש לבצע מספר הגדרות של נגישות במיוחד כשעובדים עם צג ברייל.

הגדרות

יש לפתוח את דפדפן האינטרנט Chrome ולוודא שבוצעה כניסה לחשבון הדואר אלקטרוני של G mail.
יש לפתוח את Google Docs באופן הבא:

 • בכתובת הדפדפן הקלד google.co.il ובצע enter.
 • וודא שהמיקוד נמצא בתוכן העמוד (לחיצה על מקש F6) ולחץ על מקש B על מנת לעבור לאפליקציות Google ולחץ enter לפתיחת רשימת האפליקציות של Google.
 • לחץ על חץ למטה על מנת לסרוק את רשימת האפליקציות. ניתן לבצע Insert+F7 לפתיחת חלונית רשימת הקישורים.
 • לחץ חץ למטה על מנת לעבור ל- Docs ולחץ enter.
  הערה, יש לוודא שהמיקוד נמצא בתוכן המסמך בעזרת מקש F6 ולא בתפריטי Google Chrome
 • יש לייצר מסמך חדש או לפתוח מסמך קיים.
 • יש לנווט לתפריט כלים בעזרת הצירוף Alt+Shift+T.
 • עם חצים למעלה או למטה יש לבחור בנגישות וללחוץ enter.
 • בעזרת מקש Tab יש לנווט לתיבת הסימון הפעלת התמיכה בקורא מסך וללחוץ על מקש הרווח על מנת לסמנה.
  הערה, עבור משתמשי ברייל, יש לנווט עם Tab להפעלת התמיכה בברייל וללחוץ על מקש הרווח על מנת לסמן את אפשרות זו.
  למשתמשים בתוכנת הגדלה, יש לסמן את האפשרות הפעלת התמיכה בהגדרת תצוגה.
 • עם סיום ההגדרות יש לנווט לכפתור אישור וללחוץ enter.
  את אותם הפעולות יש לבצע בכל האפליקציות שבהן מעוניינים להשתמש כגון: Docs, Sheets.

על מנת ללמוד את קיצורי הדרך ממקלדת לפקודות הנפוצות ביותר ניתן ללחוץ על הצירוף המקשים / + Control.
מומלץ לקרוא את הוראות היצרן שמסביר איך לעבוד עם אפליקציות google