שינויים במדיניות התמיכה במוצרי תוכנה וחומרה

החל מחודש ינואר 2020

בעקבות הקידמה וסיום התמיכה של חברת Microsoft במוצרים ישנים ושינויים בעולם התוכנה, אנו נאלצים להתעדכן בהתאם ומשנים את מדיניות התמיכה עבור חלק מהמוצרים שסיפקנו בעבר. המדיניות החדשה תיכנס לתוקפה החל מחודש ינואר 2020. להלן רשימת השינויים המלאה.

סיום התמיכה ב-Windows 7

החל מתאריך ה-14 בינואר 2020, חברת Microsoft תפסיק לתמוך ב-Windows 7 ובעדכוני אבטחה שוטפים.
בעקבות כך, אנו נפסיק לבדוק, לתחזק ולתקן את התמיכה ב-Windows 7 בכל מוצרי התוכנה.
התמיכה הטכנית שנעניק ללקוחותינו עם מוצרי התוכנה שלנו ל Windows 7, תהיה אך ורק בהתקנה, הגדרה ראשונית והפעלת רישיונות, כפי שאנו מחוייבים.
לא תתאפשר הענקת תמיכה טכנית בכל הקשור לתפקוד בלתי תקין של אחד או יותר ממוצרי התוכנה שלנו על מערכת הפעלה זו.
בהמשך, גרסאות עתידיות של מוצרי התוכנה שלנו יחסמו להתקנה על Windows 7 ותוצג הודעה מתאימה בעת הניסיון להפעיל את אשף ההתקנה.
מערכת ההפעלה שנתמוך בה באופן שוטף, תהיה Windows 10 בלבד.

סיום התמיכה ב-Office 2010

החל מחודש ינואר 2020, נפסיק לבדוק את מוצרי התוכנה שלנו באופן שוטף עם עבודה ב- Office 2010, בעקבות סיום התמיכה ב-Windows 7.
חבילת Office 2010 אינה נתמכת באופן רשמי ב- Windows 10 ולכן, נפסיק להיות מחוייבים לעבודה תקינה של מוצרי התוכנה שלנו עם חבילת תוכנות זו.
התמיכה תינתן אך ורק לשאלות, ותפעול כלליות של מוצרי התוכנה בעבודה עם Office 2010, אך לא יתבצע טיפול בכל תקלה חדשה שתופיע שאינה מוכרת לטכנאי החברה.
גרסת חבילת ה- Office הקודמת ביותר שעבורה תינתן תמיכה הינה Office 2016.
ניתן לבדוק את אורך החיים של התמיכה במוצרי Microsoft השונים כאן

שינויים במדיניות התמיכה בדפדפני אינטרנט

סיום התמיכה ב-Internet Explorer

החל מחודש ינואר 2020, אנו נפסיק לתחזק את התמיכה שלנו בדפדפן Internet Explorer.
התמיכה בלקוחות תינתן רק בנושא שאלות תפעול כלליות, ולא יתבצע שום טיפול בתקלות אשר עלולות להתרחש עם דפדפן זה.
כמו כן התמיכה בתקלות חמורות, תינתן אך ורק לארגונים גדולים במגבלות הדפדפן בהנחה שבאירגון אין אפשרות אחרת עד שיתבצע מעבר לדפדפן העדכני ביותר של Microsoft.

תחילת התמיכה ב-Edge Chromium

החל מחודש ינואר 2020, נתחיל לתמוך בדפדפן Microsoft Edge החדש שיופץ על ידי Microsoft. הדפדפן Edge שמבוסס על מנוע Chromium יחליף את Internet Explorer הישן, ויופץ לכל הלקוחות בתאריך ה-15 לינואר 2020.
התמיכה בדפדפן זה תחל באופן רשמי עבור JAWS, ZoomText ו-Fusion בגרסאות 2020 ומעלה.

עדכון לתחזוקת מוצרי תוכנה בגרסאות שונות

סיום תחזוקה של JAWS 18.0, ZoomText 11, ו-Fusion 11

החל מחודש ינואר 2020, לא יופצו עוד עדכונים למוצרי התוכנה הללו.
המענה הטכני, ינתן במידת האפשר וככל שניתן, במסגרת העבודה עם גרסאות של מערכת ההפעלה והתוכנות הנלוות שגרסאות אלה מתפקדות עימן היטב.

תחזוקה של מוצרי תוכנה קודמים נכון לינואר 2021

החל מחודש ינואר 2020, להלן גרסאות התוכנה שיתוחזקו על ידינו:

  • JAWS, ZoomText ו-Fusion בגרסאות 2018 – יתוחזקו במידה ותיהיה תקלה חמורה שתימנע מהתוכנות לרוץ כהלכה.
  • JAWS, ZoomText ו-Fusion בגרסאות 2019, 2020- יקבלו עדכונים נוספים מידיי פעם לתקלות חמורות אשר יתמכו שלוש גרסאות לאחור מהגרסה העדכנית.
  • JAWS, ZoommText ו-Fusion בגרסאות 2021 – מופצות בנובמבר 2020 וימשיכו לקבל עדכונים שוטפים מידיי חודש.

חשוב וכדאי לדעת, משתמשים שרישיונם מאפשר התקנה של הגרסה העדכנית ביותר ועדיין משתמשים בגרסה הקודמת לא יקבלו מענה הולם ויחויבו בהתקנת הגרסה העדכנית ביותר במגבלות שהרישיון מתיר. לבדיקה של הרשאת הרישיון המותר:

  • למחזיקי רישיון על גבי פלאג USB יש לקרוא את מגבלת הרישיון בעזרת השירות מציג הפלאג בתיקיית כלי העזר שתפריט Windows.
  • למחזיקי רישיון מספרי (ILM), יש לקרוא את מגבלת הרישיון על ידי גלישה לאתר היצרן http://fsactivate.com והקלדה של המספר הסידורי של התוכנה.