הופצו עדכוני יוני 2023 עבור התוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT

משתמשים שרישיונם תומך במוצרי התוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT 2023, יש לאשר את התקנת העדכון בעת הופעת חלונית העדכון.

הערה חשובה, למשתמשים שאין ברשותם הרשאה להתקנת גרסת 2023 יש ללחוץ על כפתור לא ולבטל את ההתקנה.
לבדיקת גרסת ההרשאה, יש להקליד את המספר הסידורי של התוכנה (שמופיע בחלונית אודות של התוכנה) באתר היצרן https://fsactivate.freedomscientific.com/Activation/VerifyActivationKeys
משתמשים שבמחשבם לא מופיעה חלונית העדכון, מומלץ ללחוץ על בדיקת עדכונים שבתפריטי התוכנה באופן הבא:

בתוכנת JAWS

 • יש ללחוץ על הצירוף Insert+J לפתיחת תפריט התוכנה.
 • יש לנווט לתפריט עזרה וללחוץ enter על בדיקת עדכונים שבתפריט המשנה.
 • בחלונית שתופיע יש ללחוץ על כפתור אישור.
 • בחלון שיפתח יש לסמן את תיבת הסימון של גרסת התוכנה עם מקש הרווח, ולהתחיל בהתקנת התוכנה.
 • בסיום ההתקנה יש לבצע הפעלה מחדש למחשב ולהמשיך בעבודה.

בתוכנות FUSION ו- ZoomText

 • כשהמיקוד נמצא בתפריט התוכנה, יש ללחוץ על Alt.
 • בתוכנת ZoomText יש לנווט ZoomText וללחוץ enter לפתיחת התפריט.
 • בתוכנת Fusion יש לנווט ללשונית Fusion וללחוץ enter לפתיחת התפריט.
 • יש לנווט עם חץ למעלה/למטה לאפשרות ניהול רישיון וללחוץ enter על בדוק עדכונים שבתפריט המשנה.
 • יש להמתין ובחלונית שתופיע יש ללחוץ על כפתור אישור.
 • בחלון שיפתח יש לסמן את תיבת הסימון של גרסת התוכנה עם מקש הרווח, ולהתחיל בהתקנת התוכנה.
 • בסיום ההתקנה יש לבצע הפעלה מחדש למחשב ולהמשיך בעבודה.

באירגונים ללא יציאה חופשית לאינטרנט

באתרים בהם המחשב ממוקם ברשת מוגנת או במקרים בהם אין אינטרנט יציב, ניתן להוריד את חבילת ההתקנה הלא מקוונת הרלוונטית כאן.

לאחר העדכון החדש הגרסה הישנה תעודכן וניתן יהיה לעבוד באופן רגיל.

אודות

מנהל מעבדה