האם לאשר או לדחות עדכוני תוכנה

כללי

פוסט זה מתייחס לעדכונים/שדרוגים של תוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT.
כבכל שנה בחודש אוקטובר חברת Freedom Scientific יצרנית תוכנות ההגדלה וקורא המסך FUSION, JAWS, ZOOMTEXT מפיצות גרסאות חדשות של תוכנות אלו.
לקוחות שיש ברשותם אחת מתוכנות אלו חייבים לדעת איך מתמודדים עם הצעת עדכון גרסאות, האם לבצע את העדכון?, האם לא לבצע את העדכון?.

כדאי לדעת, לעיתים במהלך השנה היצרן מפיץ עדכוני תוכנה לגרסת התוכנה המותקנת במחשב, עדכון כזה הינו עדכון חינמי ובא לפתור בעיות שונות שהתגלו עקב שינויים של מערכות ההפעלה ואו עקב דיווחים של לקוחות על תקלות קריטיות.
לכן בעת הופעת חלונית העדכון יש לשים לב למספר הגרסה שמוצגת, במידה וארבעת הספרות הראשונות של מספר הגרסה תואמות את מספר הגרסה שמותקנת במחשב, יש להיענות בחיוב על מנת לבצע את העדכון.
במידה וארבעת הספרות הראשונות של מספר הגרסה אינן תואמות את מספר הגרסה שמותקנת במחשב, זה אומר שקיים שדרוג לתוכנה ולכן יש לבצע בדיקה האם הרישיון תומך בהתקנת הגרסה שמוצעת.

איך אפשר לדעת אם לעדכן/לשדרג?

נכנסים לתפריט אודות של התוכנה שבה משתמשים FUSION, JAWS, ZOOMTEXT ומעתיקים את המספר סידורי של התוכנה. גולשים לאתר היצרן כאן ומדביקים את המספר שהועתק ולוחצים על כפתור Submit על מנת לקבל את האינפורמציה על התוכנה.
מתקבלת טבלה, עם כל הנתונים הרלוונטים לגרסה שבה משתמשים: מספר סידורי, חלק ממספר האקטיבציה, גרסה מורשת להתקנה, סוג התוכנה, מספר התקנות מורשות בעמדות שונות. במידה ובעמודת הגרסה Version מופיעה השנה הנוכחית והצעת העדכון מתייחסת לשנה הבאה, אזי מדובר בשדרוג ולכן הרישיון שברשות המשתמש אינו נתמך לגרסה של שנה הבאה ואין לבצע את העדכון. במידה ובעמודת Version מופיעה השנה 2030 לדוגמה, זה אומר שהמשתמש זכאי לבצע שדרוגים עד שנת 2030 ולכן אם קופצת הודעת עדכון בטווח שנים אלו, מומלץ לבצע את העדכון/שדרוג.

במידה והעדכון בוצע בטעות ורישיון התוכנה אינו תומך בעדכון שבוצע, ישנן 2 אפשרויות, האחת לבצע רכישה לעדכון, והשניה להסיר את העדכון שבוצע באופן מסודר (לוח הבקרה > תוכניות ותכונות).
הערה, אין חשש בכל אופן העדכון שהותקן, יותקן ליד התוכנה הקיימת במחשב וניתן לחזור לגרסה הקיימת טרם העדכון וזה תלוי באופן הסרת העדכון החדש שהותקן.
על מנת לא לפגוע בגרסה הקיימת במחשב ולחזור אחורה יש לשים לב בעת ההסרה אין לסמן את 2 תיבות הסימון שתופענה בחלונית הראשונה של הסרת העדכון.

אודות

מנהל מעבדה