הופצו עדכוני מאי 2024 עבור התוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT

מספרי גרסאות העדכונים של מאי 2024, קרא מה חדש:

משתמשים שרישיונם תומך במוצרי התוכנות FUSION, JAWS, ZOOMTEXT 2024, יש לאשר את התקנת העדכון בעת הופעת חלונית העדכון.
משתמשים שבמחשבם אינה מופיעה חלונית העדכון, מומלץ ללחוץ על בדיקת עדכונים שבתפריטי התוכנה.
באתרים ובאירגונים בהם המחשב נמצא ברשת מוגנת או שאין ברשותם אינטרנט יציב, ניתן להוריד את חבילת ההתקנה הלא מקוונת הרלוונטית.

משתמשים שברשותם גרסאות קודמות ורישיונם תומך במוצרי 2024 יוכלו להוריד את ההתקנה הלא מקוונת (קובץ ISO שכולל את כל רכיבי ההתקנה) ולהתקין את התוכנה על פי הוראות ההתקנה באתר, ההתקנה תותקן ליד הגרסה הקודמת המותקנת במחשב.
לאחר שבוצעה ההתקנה והיא עובדת באופן תקין, מומלץ להסיר את הגרסה הישנה וחשוב ביותר, בעת ההסרה אין לסמן את 2 תיבות הסימון בעמוד הראשון של אשף ההסרה.

אודות

מנהל מעבדה