עדכון גרסה לטלפון מדבר BlindShell2

יצאה גרסה חדשה, 5.2.1.2 עבור טלפון BlindShell2, העדכון פותר את בעיית ההכתבה שהייתה קיימת בגרסה 5.2.0.1.

בגרסה החדשה, ניתן כעת להכתיב או לבקש מהמערכת הקולית להתקשר לאיש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר או לפתיחת אפליקציה מסויימת,
הערה חשובה, אפשרות העדכון תצלח רק כאשר סוללת הטלפון תיהיה טעונה למעלה מ- 30% ושהטלפון מחובר לרשת האינטרנט דרך ה- WiFi או על ידי פתיחת קו ה-SIM לתקשורת נתונים באינטרנט באופן יציב.
פקודות דיבור שניתן לבקש מהטלפון לדוגמה,

 • התקשרי לאברהם. (יש להמתין שהטלפון יחייג לאיש הקשר אברהם, במידה וקיים ברשימת אנשי הקשר)
 • YouTube (יש להמתין שה- YouTube יפתח)

הוראות לביצוע עדכון גרסה

  1. יש ללחוץ מספר פעמים על מקש סיים שיחה (אדום, מקש מעל הספרה 3) על מנת להגיע למסך הראשי שמציג את השעה.
  2. יש ללחוץ על חץ למטה לאפשרות הגדרות וללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
  3. יש ללחוץ על חץ למעלה לאפשרות עדכון מערכת וללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
  4. כשהמיקוד נמצא על בדיקת עדכונים, יש ללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
  5. במידה ומוצגת ההודעה, גרסה חדשה x.x.x.x זמינה להורדה, יש ללחוץ על חץ למטה לאפשרות הורדה כעת וללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
  6. יש להמתין להורדת העדכון והתקנתו, הטלפון יבצע הפעלה מחדש. קרא את ההוראות להפעלת פקודות דיבור למטב.
  7. יש לוודא שהמערכת מעודכנת לגרסה האחרונה על ידי כניסה שוב להגדרות, עדכון מערכת, בדיקת עדכונים. ההודעה שצריכה להתקבל ברשותך הגרסה העדכנית של BlindShell.
   הערה, במידה ומתקבלת הודעה שקיימת גרסה חדשה, יש לבצע את תהליך העדכון שוב.

  הוראות להפעלת פקודות דיבור

  1. יש להיכנס לרשימת אנשי הקשר ולאתר איש קשר מתוך הרשימה שאליו תרצו להתקשר.
   יש לשים לב לאופן ההקראה של איש הקשר מתוך הרשימה.
  2. יש ללחוץ מספר פעמים על מקש סיים שיחה (אדום, מקש מעל הספרה 3) על מנת להגיע למסך הראשי שמציג את השעה.
  3. יש ללחוץ ולהחזיק את מקש קיצור הדרך/המועדפים שממוקם בדופן ימין של מכשיר הטלפון.
  4. לאחר הישמע הציפצוף יש לשחרר את האחיזה ממקש המועדפים ולבקש בצורה קולית את הבקשה להתקשרות, לדוגמה: התקשרי לאבי
  5. לאחר הבקשה יש להמתין שהמערכת תבצע את הפעולה.
   ברוב המקרים הטלפון יציג את איש הקשר וכל מה שנותר הוא ללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).
   הערה, במידה והבקשה לא בוצעה, יש להקשיב ולהבין מדוע לא בוצעה הבקשה. בדרך כלל הבעיות הן:
   • אין חיבור יציב לרשת האינטרנט.
   • הבקשה לא מובנת, זאת אומרת הדיבור או דיקציית הדיבור אינה מובנת לטלפון, לכן יש לחזור לרשימת אנשי הקשר ולשמוע בדיוק איך הטלפון מבטא את שם איש הקשר.
   • במקרים מסויימים, תופיע ההודעה מה ברצונך לבצע עם איש הקשר שנמצא, שיחה קולית, שליחת הודעה ועוד.
   • במקרים מסויימים אם קיימים מספר אנשי קשר עם שם זהה או דומה, תופיע רשימה של אנשי קשר, יש לדפדף לבחירת איש הקשר הרצוי וללחוץ על מקש התקשר לאישור (ירוק, מקש מעל הספרה 1).

   

  אודות

  מנהל מעבדה