Fine Reader גרסה 16, חשוב לדעת

מדיניות הרישיון של תוכנת 16 Fine Reader השתנתה, החל מגרסה זו הרישוי הינו מנוי ל- 1 שנה או ל- 3 שנים.

לא השתנה דבר באופן ההתקנה למעט פעולת הפעלת הרישיון, גרסה זו מחייבת רישום באתר החברה ורק לאחר מכן תתאפשר העבודה עם התוכנה.
מומלץ לקרוא פרטים בסעיף הפעלת הרישיון של תוכנת ABBYY Fine Reader שבמדריך ההתקנה.

אודות

מנהל מעבדה