יצירת נקודת שיחזור למערכת ההפעלה חלונות

האם כדאי לעשות גיבוי למערכת ההפעלה?

רצוי ואף חובה לבצע גיבוי או נקודת שיחזור למערכת ההפעלה. ניתן לבצע את הגיבוי/נקודת שיחזור במספר אופנים, פוסט זה מתייחס לביצוע נקודת שיחזור בעזרת מנגנון של מערכת ההפעלה של חלונות 10/11 באופן כזה שהמשתמש לא יצטרך להוציא כספים מיותרים, השימוש בנקודת השיחזור של מערכת חלונות בהחלט מספק במקרים בהם מתרחשת בעיה כלשהיא במערכת ההפעלה ולא ניתן לעבוד עם חלונות 10/11.
בעיות של מערכת ההפעלה עלולות להתרחש כתוצאה ממספר סיבות שלא נפרט כאן לעומק, וכאשר בוצעה נקודת שיחזור למערכת חלונות כאשר המערכת עבדה באופן תקין, רוב הסיכויים שניתן יהיה להחזיר את פעילות המערכת למצב תקין במידה והתרחשה בעיה והמערכת אינה מתפקדת כראוי.

אז איך עושים נקודת שיחזור למערכת חלונות?

ראשית יש לבדוק שיש מספיק מקום פנוי לביצוע נקודת שיחזור. יש לבדוק מקום פנוי בכונן C, מומלץ לחשב זאת באופן שבו לאחר ביצוע נקודת השיחזור עדיין ישאר מספיק מקום פנוי לפעילות שותפת של המערכת. הקצאת מקום פנוי בגודל 70GB הינו מספיק מקום לביצוע נקודת שיחזור.
יש לפעול באופן הבא:

  1. יש לבצע מאפיינים על אייקון מחשב זה שבשולחן העבודה.
  2. יש ללחוץ על הקישור הגנת מערכת.
  3. בחלונית שתפתח יש ללחוץ על כפתור קביעת תצורה.
  4. יש לבחור בכפתור בחירה הפעל הגנת מערכת על מנת להפעיל את המנגנון של נקודת השיחזור.
  5. יש להגדיר לפחות 70gb מקום פנוי על ידי הזזת המחוון ולאשר עם כפתור אישור.
  6. בהנחה שמערכת ההפעלה חלונות עובדת באופן תקין, יש ליזום ולייצר נקודת שיחזור, אפשרות זו תיהיה נקודת הקפאה שבמידה ותהיה תקלה כלשהיא עם מערכת ההפעלה ניתן יהיה לחזור לנקודה זו.
  7. יש ללחוץ על כפתור יצירה ולהקליד שם ליצירת נקודת השיחזור.
אודות

מנהל מעבדה