Site icon Let's Talk טכנולוגיות מסייעות בע"מ

מדריך להתקנה והפעלת מנוע דיבור KobaSpeech

תהליך התקנה והפעלת מנוע הדיבור KobaSpeech גרסה 4 מסוג SAPI למערכות הפעלה Windows.
המדריך מתייחס להתקנה והפעלת הרישיון של מנוע דיבור בעברית (כרמית), במידה ונרכשו מספר מנועי דיבור, תהליך ההתקנה זהה והפעלת הרישיון יתבצע פעם אחת בלבד.
לאחר הפעלת הרישיון ניתן לפתוח את האפליקציה שבה משתמשים ולבחור את מנוע הדיבור הרלוונטי בתפריט הגדרות, בחירת מנוע דיבור.

דרישות להתקנת KobaSpeech 4

עיון בדרישות להתקנת KobaSpeech 4
 • מערכת הפעלה: Microsoft Windows 10, 8.1, 7SP1 x32, x64
 • סביבת עבודה מומלצת: Microsoft DOT NET 3.5 FrameWork הכולל גרסת 2.0 ו- 3.0.
 • במידה וסביבת עבודה זו אינה מותקנת במחשבך, אשף ההתקנה של התוכנה יציע להתקין אותה, ויש להיענות בחיוב.
 • עם התקנת התוסף של KobaSpeech יש להתקין מנוע דיבור אחד לפחות.
 • תוכנות: כל תוכנה שעובדת עם Microsoft SAPI5.

תהליך התקנת KobaSpeech 4

 1. יש להפעיל את קובץ ההתקנה, וללחוץ על כפתור Next.

 2. יש לסמן את הסכם הרישיון וללחוץ על כפתור Next.
 3. חלונית ניתוב מיקום ההתקנה במחשב, מומלץ לא לשנות את ברירת המחדל המצויינת וללחוץ על כפתור Next.
 4. יש ללחוץ על כפתור Install על מנת להתחיל בהתקנה.
 5. יש ללחוץ על כפתור Finish על מנת לסיים את ההתקנה.

הפעלת רישיון התוכנה

 1. על מנת להפעיל את רישיון התוכנה יש לפתוח את השירות KobaSpeech4 Activation, לפתיחת השירות יש לפתוח את תפריט Windows (התחל) ומיד להקליד את המילה Kobas…., המערכת תשלים את ההקלדה ותציג את השירות הרצוי.
  הפעל את KobaSpeech4 Activation, משתמשים רואים יכולים לעקוב אחר המיספור שבתמונה למטה.
 2. בתיבת ה- Voice יש לבחור במנוע הדיבור המתאים וללחוץ על כפתור Activation.
  הערה, ניתן להקליד טקסט בשדה הטקסט שבחלון וללחוץ על כפתור Speak על מנת לשמוע את הטקסט על ידי הדובר.
 3. בחלונית הפעלת הרישיון יש להקליד את חמשת קבוצות המספרים והאותיות שהתקבלו בעת הרכישה בתיבת ה- Serial number ולהעביר את סמן העריכה לתיבה Activation code על מנת שכפתור Activate Automatically יהיה פעיל.
  יש ללחוץ על כפתור Activate Automatically
  הערה, בהנחה שהמחשב מחובר לרשת האינטרנט וללא חסימות, הפעלת הרישיון תתבצע באופן אוטומטי על ידי אינטרקציה עם אתר היצרן.
  לאחר שההפעלה הסתיימה בהצלחה, שורת ה- Activation שבתחילת החלונית תשנה את מצבה
  מ-  Demo License expires on XX/XX/XXXX לאפשרות OK

  במידה והמחשב ממוקם ברשת מוגנת כלשהי או ההפעלת הרישיון נכשלה, יש לבצע הפעלה ידנית, יש ללחוץ על הקישור http://registration.kobavision.be/KS4/?LangCode=en להפעלה ידנית.
 4. באתר הפעלת הרישיון באופן ידני של היצרן באינטרנט
  1. יש להקליד את מספר ה- FingerPrint שתוכנת ההפעלה של KobaSpeech מייצרת.
  2. יש להקליד את ה- S/N (חמשת קבוצות המספרים והאותיות שהתקבלו בעת רכישת התוכנה) וללחוץ על כפתור Activate.


יתקבל Activation Code אותו יש להעתיק ולהדביק בשדה המתאים שבחלונית הפעלת הרישיון של תוכנת KobaSpeech, ראה סעיף 3 למעלה.
שים לב, Serial Number
שבחלונית הפעלת הרישיון של תוכנת KobaSpeech חייב להיות מלא עם ה- S/N, חמשת קבוצות המספרים והאותיות שהתקבלו בעת רכישת התוכנה.

Exit mobile version