הסרת התוכנות JAWS, FUSION, ZOOMTEXT

המדריך מתייחס להסרת התוכנות FUSION, ZOOMTEXT, JAWS במספר דרכים ויתבצע אך ורק על ידי משתמש מיומן על מנת להימנע מבעיות לאחר ההסרה. הסרה לא נכונה עלולה לגרום למצב בו לא ניתן יהיה להתקין מחדש גרסאות חדשות או איבוד רישיון לבעלי רישיון מספרי.

לפני ההסרה מומלץ לייצר נקודת שיחזור של מערכת ההפעלה Windows ולוודא שסמן בקרת חשבון המשתמש נמצא במינימום.
הערה, חלק מהתיקיות מוסתרות ולכן חשיפתן הכרחית.
במקרים מסויימים כשמעוניינים לנקות לחלוטין את המחשב, לאחר ההסרה המקובלת, יש להשתמש בתוכנת צד שלישי כגון: Revo Uninstaller על מנת לבדוק שכל מרכיבי התוכנה הוסרו, זאת מכיוון ש- Windows אינו מציג חלק מהמרכיבים של התוכנה ברשימת ההסרה.

הסרת התוכנה מהמחשב כשקיימת גרסה קודמת ומוצרים של אותו יצרן

ככלל, כשבמחשב קיימת יותר מגרסה אחת של התוכנה, או מוצרים אחרים של אותו יצרן, יש להתחיל בהסרת הגרסה הנמוכה ביותר על פי מספר הגרסה לדוגמה: 2018.0 Freedom Scientific XXXXX ולא לסמן את שתי תיבות הסימון שיופיעו בתחילת ההסרה:

 • הסרת רכיבים משותפים
 • הסרת הגדרות משתמש

יש להסיר באופן זה את כל הגרסאות הקודמות ובגרסה האחרונה הגבוהה ביותר (מספרית) שנותרה יש לבצע הסרה עם סימון של שתי תיבות הסימון.

הסרת התוכנה מהמחשב באופן מלא

במידה ובמחשב קיימת רק גרסה אחת של התוכנה, יש לפעול באופן הבא:

 1. יש לנווט ללוח הבקרה ולאחר מכן לתוכניות ותכונות.
  ניתן לקצר תהליכים ולהקליד את הפקודה appwiz.cpl בשורת הפקודה ולהגיע מיד לחלון תוכניות ותכונות.
  הערה: האותיות XXXX מציינות את שמן של התוכנות: FUSION, ZOOMTEXT, JAWS ומרכיבים נוספים.
 2. יש לנווט לשורה Freedom Scientific XXXX 2022.0 ולהסירה, יש לסמן את שתי תיבות הסימון:
  • הסרת רכיבים משותפים
  • הסרת הגדרות משתמש.
 3. יש לעבור על כל רשימת התוכנות ולהסיר את כל התוכנות והשירותים הבאים:
  • Freedom Scientific XXXX
  • Sentinel System driver installer x.x.x
  • Vocalizer Expressive XXXX
 4. כשההסרה הסתיימה, יש להפעיל מחדש את Windows ולמחוק את התיקיות Freedom Scientific במסלולים הבאים:
  • C:\program files
  • C:\program files (x86)
  • C:\program data
  • C:\users\xxx\appdata\roaming (שים לב, האותיות xxx מציינות את תיקיית שם המשתמש).

הסרת התוכנה וללא הסרת הרישיון המספרי (ILM) מהמחשב

סעיף זה מתייחס למשתמשים בעלי רישיון מספרי בלבד, ועל מנת שהרישיון לא יוסר  בעת הסרת התוכנה יש לפעול באופן הבא:

 1. נווט ללוח הבקרה ולאחר מכן לתוכניות ותכונות.
  הערה: ניתן להקליד את הפקודה appwiz.cpl בשורת הפקודה ולהגיע מיד לחלון זה
 2. יש לנווט לשורה 2023.0 Freedom Scientific XXXXX ולהסירה, יש לסמן את שתי תיבות הסימון:
  • הסרת רכיבים משותפים
  • הסרת הגדרות משתמש
 3. יש להסיר את כל מנועי הדיבור מהרשימה, ניתן לזהות את מנועי הדיבור על פי השם:
  Vocalizer Expressive XXXX וכן הלאה.