סיבסוד ציוד על ידי השירות לעיוור

כללי

בעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה לצמיתות זכאים לרכישת ציוד ממוחשב במחירים המסובסדים על ידי משרד העבודה והרווחה – השירות לעיוור. המוצרים המסובסדים כוללים: טמ"סים, צגי ברייל, תוכנות קריאת מסך ותוכנות הגדלה.
הסבסוד ניתן אחת לשבע שנים, והזכאות לקבלת הסבסוד, תתקבל לאחר הגשת בקשה לוועדת הסבסוד של השירות לעיוור ואישורה.
בעמוד זה ניתן לקבל את כל המידע להגשת בקשה לסבסוד ציוד ממוחשב, כולל הורדת טפסים הנדרשים לבקשת הסבסוד.
ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-5714131 שלוחה 5, ואנו נבצע את כל התהליך עבורכם.

תנאים לקבלת הסבסוד

 • בעלי תעודת עיוור, שנתיים ומעלה. 
 • בעל התעודה הינו מעל גיל 18.
 • בעל תעודת עיוור פחות משנתיים אך גילו עולה על 65.

אופן ההגשה

יש להגיש בקשה לוועדת הסבסוד באופן הבא:

 1. יש להוריד את הטופס לוועדת הסבסוד.
 2. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור וקריא.
 3. יש לצרף צילום תעודת עיוור וצילום תעודת זהות כולל ספח בצורה ברורה.
 4. למבקשי סבסוד עבור צג ברייל, יש לצרף אישור מעובדת הסוציאלית או המורה המאשר/ת כי מגיש הבקשה יודע קרוא וכתוב בכתב ברייל, הורדת טופס המאשר ידיעת ברייל.
 5. בטופס הבקשה חשוב לציין את האופן שבו יש לקבל את התשובה/האישור: דואר ישראל, פקס, דואר אלקטרוני אישי.
  חשוב לדעת, במידה ולא יסופקו כל הפרטים שצוינו קודם לכן, וועדת הסבסוד לא תדון בבקשתכם.
 6. את טופס הבקשה וייתר המסמכים הדרושים, יש לשלוח ל:
  דואר אלקטרוני [email protected]
  או
  לפקס: 02-5085793.
  מומלץ לוודא שהטפסים הגיעו לייעדם בטלפון הבא: 02-5085444.
 7. במידה והוועדה אישרה את בקשתכם, יתקבל אישור הנושא את שמכם ואת סכום הסבסוד שאושר.
 8. יש לפנות אלינו עם האישור שהתקבל על מנת לבצע את הרכישה. ראה פרטי התקשרות בתחתית העמוד.
 9. האישור שיתקבל תקף ל-90 ימים, במידה והרכישה לא תבוצע, ניתן להגיש בקשה חוזרת לוועדת הסבסוד.

כמה משלמים ולמי?

התשלום בעבור הרכישה מתבצע מול חברת Lets Talk באופן ישיר.
בעת ביצוע הרכישה, עליכם לשלם את חלקיכם היחסי בהתאם לאישור וועדת הסבסוד. הפירוט המלא מופיע באישור שיתקבל. 

המוצרים והסכומים המאושרים על ידי הוועדה?

וועדת הסבסוד מאשרת את גובה סכום הסבסוד על פי המוצר המבוקש, ואינה מעניקה סבסוד לרכישת מחשב או כל ציוד היקפי אחר.
פירוט הציוד המסובסד:
שם המוצרסכום הסבסוד המאושר על ידי הוועדהיתרת התשלום היחסי בהתאם לאישור וועדת הסבסוד
תוכנת דיבור JAWS70% ולא יותר מ- 6,000 ש"ח2,570 ש"ח
תוכנת הגדלה ודיבור FUSION70% ולא יותר מ- 6,000 ש"ח2,570 ש"ח
צג ברייל80% ולא יותר מ- 14,000 ש"ח3,500 ש"ח
תוכנת הגדלה והקראה50% ולא יותר מ-2,500 ש"חעד 2,570 ש"ח, תלוי במוצר הנבחר
טמ"ס נייד או נייח50% ולא יותר מ-8,000 ש"חעד 8,000 ש"ח, תלוי במוצר הנבחר

תנאים הגבלות

הסבסוד ניתן אחת לשבע שנים בהתאם לתנאים הבאים:
 1. במידה והתקבל בעבר סבסוד על תוכנה קולית בלבד, ניתן להגיש בקשה אך ורק עבור צג ברייל גם אם לא חלפו שבע שנים.
 2. במידה והתקבל סבסוד לרכישת צג ברייל, ניתן לקבל סבסוד לתוכנה קולית בלבד גם אם לא חלפו שבע שנים.
 3. במידה והתקבל סבסוד לתוכנה קולית וצג ברייל, לא ניתן לקבל סבסוד נוסף לציוד אחר או ציוד זהה במהלך שבע שנים מיום הרכישה.
 4. במידה והתקבל סבסוד לרכישת טמ"ס, ניתן להגיש בקשה לסבסוד תוכנת הגדלה והקראה, אך לא ניתן לקבל סבסוד על תוכנה קולית ו/או צג ברייל.
 5. במידה והתקבל סבסוד לרכישת תוכנת הגדלה והקראה, ניתן להגיש בקשה לסבסוד טמ"ס, אך לא ניתן לקבל סבסוד לתוכנה קולית ו/או צג ברייל.
 עבור שדרוגי תוכנה ניתן לקבל סבסוד של 50% ולא יותר מ-500 ש"ח כל 3 שנים.
 עבור שדרוגים אין צורך להגיש בקשה לוועדת הסבסוד, יש לשלוח למרכז לעיוור חשבונית וקבלה בצירוף צילום תעודת עיוור ותעודת זהות
 
מתקשים למלא את הטפסים ולהגיש את הבקשה? אנחנו פה כדי לעזור!
ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-5714131 שלוחה 5 או במייל [email protected] ואנו נמלא את הטפסים ונשלח עבורכם את הבקשה.