שימוש ב iPhone עם צג ברייל Focus

צג הברייל פוקוס 14 או 40 blue מאפשר התחברות למכשירים עם מערכת הפעלה iOS, אחד מהמכשירים הנפוצים ביותר הם טלפון iPhone מבית Apple.
במסמך זה תלמד לחבר ולתפעל את מכשיר ה- iPhone שברשותך בעזרת צג ברייל Focus של חברת Freedom Scientific.
אין להעתיק, לשנות, להסיר לוגו ולהשתמש במסמך זה ובחלקים ממנו על ידי גורם כלשהו שלא הורשה על ידי עורך המסמך.

ידע נדרש

 1. הכרת תפריטי מכשיר הטלפון iPhone.
 2. הכירות של מקלדת הברייל Perkins.
 3. ידע בסיסי באנגלית.
 4. המרחק בין צג הברייל חייב להיות פחות מ 7 מטרים.
 5. הבנת המושג צימוד בהתחברות בין מכשירי Bluetooth.
 6. המשתמש חייב להטעין מפעם לפעם את צג הברייל על פי הצורך.

צימוד בין Focus לבין iPhone

 1. הפעל את צג הברייל Focus על ידי לחיצה על לחצן בדופן שמאל של צג הברייל.
  שים לב, תאים 38 ,39 , 40 בצג הברייל יציגו את האות גגג, (נקודות 2,3,5,6)
 2. במכשיר ה- iPhone פתח את תפריט הגדרות ובחר ב- Bluetooth.
 3. וודא שהאפשרות Bluetooth פעילה (on). במערכת הפעלה iOS האפשרות Bluetooth נמצאת בתפריט הגדרות.
 4. חזור לתפריט הגדרות וגלגל את המסך ולחץ על האפשרות כללי ובחר בתפריט נגישות.
 5. גלגל את המסך ופתח את הגדרות Voice Over.
 6. גלגל את המסך ופתח את הגדרות Braille, מערכת ההפעלה של ה iPhone תתחיל לחפש את צג הברייל Focus שברשותך.
 7. גלגל את המסך ובחר בבחר צג ברייל, אפשרות זו תכריז את ההודעה מחפש וברגע שההתקן ימצא, יופיע שם צג הברייל Focus 40 BT.
 8. לחץ פעמיים על שם הצג, ובחלון הצימוד שנפתח הקלד 0000 ולחץ על כפתור Pair הממוקם בפינה הימנית העליונה כדי להשלים את ההתחברות.
  ברגע שהצימוד (pair) צלח החיבור יתבצע אוטומטית.

שים לב,
על מנת לחזור ולעבוד עם צג הברייל במחשב בעזרת כבל USB, כבה את צג הברייל, לחיצה ממושכת (3 שניות) על לחצן בדופן שמאל של צג הברייל, בעת החיבור למחשב הצג יפעל אוטומטית. כמו כן כבה את מתג ה BlueTooth ב- iPhone

פקודות

פקודות כלליות

dots 1-2 activates the back button, if present
dots 1-4-5 or dot 7 activates the delete key
dots 1-5 or dot 8 activates the return key
dots 1-2-4-5 switch between contracted and unconstructed braille
dots 1-2-5 activates the home button (twice quickly to launch the task switcher)
dots 1-3-4 toggles speech on and off
dots 2-3-4-5 activates the tab key
dots 3-5-6 select text
dots 2-3-6 unselect text
dots 3-4-5 volume up
dots 1-2-6 volume down

פקודות ניווט

dot 1 move to previous item
dot 4 move to next item
dot 2 pan braille left
dot 5 pan braille right
dots 1-2-3 move to the first element
dots 4-5-6 move to the last element
dots 1-3-5 scroll right one page
dots 2-4-6 scroll left one page
dots 3-4-5-6 scroll up one page or open the notification center when focused on the status bar
dots 1-4-5-6 scroll down one page
dots 2-3-4 moves to the status bar
dots 2-3 select previous rotor setting
dots 5-6 select next rotor setting
dot 3 move to previous item using rotor setting
dot 6 move to next item using rotor setting
dots 1-2-5 twice quickly launches the task switcher

פקודות קריאה

dots 1-2-3-5 read all starting at selected item
dots 2-4-5-6 read all, starting from the top
dots 1-2-3-4 pause or continue speech

פקודות מיוחדות לערכת הפעלה iOS

routing button double tap the selected item
routing button above a status cell toggle expanded status description (only available if status cells are enabled in voiceover settings)
left nav rocker up move to previous item using rotor setting
left nav rocker down move to next item using rotor setting
left mode button select item under your finger
right nav rocker up move to previous item
right nav rocker down move to next item
right mode button select item under your finger
left panning button pan braille to the left
right panning button pan braille to the right
left select button activates a back button if present
right select button vote event command (start/stop toggle)
left rocker bar up scroll up one page
left rocker bar down scroll down one page
right rocker bar up scroll left one page
right rocker bar down scroll right one page
vote event command:
start and stop the current action. for example: answers and hangs up a telephone call starts and stops playback of music and video starts and stops the stopwatch starts and stops video recording takes a picture in camera starts and stops voice memo recording pauses and resumes voicemail message playback stops custom voicemail greeting recording.