מדריך ABBYY FineReader לסריקה והמרת קבצי תמונה לטקסט

התוכנה משמשת בעיקר להמרת קבצי תמונה המכילים טקסט לגופנים, ולהציבם במעבד תמלילים Word ועל ידי כך ניתן לערוך ולתקן את הטקסט. ניתן להמיר קובץ קיים במחשב וניתן לסרוק בעזרת סורק סטנדרטי מסמך מחוץ למחשב לתוך מעבד תמלילים Word ולאחר מכן לערוך אותו. כמו כן לתוכנה מגוון רחב של פעולות כמו, פתיחת מסמכי PDF לקריאה, המרת מסמך Word למסמך PDF.
לתיאור גראפי של הגדרות והמרה, עבור לסוף העמוד.

הבהרות

 1. המדריך מתאר תיפעול של תוכנת Fine Reader גרסה 15 ומטה תוך שימוש במקלדת המחשב בלבד.
 2. למשתמשים בגרסה 16 העדכנית, יש להתייחס להסברים בהתאם. כדאי לדעת, החל מגרסה זו היצרן שינה את אופי הרישיון והתוכנה עובדת עם מנוי למשך 1 שנה או 3 שנים, עם תום המנוי על המשתמש להתקשר איתנו על מנת להאריך את משך השימוש בתוכנה, אפשרות זו כרוכה בתשלום.
 3. למשתמשים בגרסה 16 העדכנית, על מנת לסרוק ולהמיר מסמך מסורק לתוך תוכנת Microsoft Word קיים הסבר נפרד בעל 10 שלבים בהמשך.
 4.  חשוב לדעת, על פי מדיניות היצרן, הרישיון מסוג "Single user license” / “Standalone” מאפשר התקנה על מחשב נייד ועל מחשב נייח בלבד.

אין להעתיק, לשנות, להסיר לוגו ולהשתמש במסמך זה ובחלקים ממנו על ידי גורם כלשהו שלא הורשה על ידי עורך המסמך.

המרת קובץ תמונה או PDF קיים ל- Word בעזרת תפריט Application

אפשרות זו מתאימה למצבים בהם קיים במחשב קובץ תמונה עם תוכן טקסט, לדוגמה: קובץ pdf, קובץ jpg ועוד.
קבצים הניתנים להמרה בעלי הסיומות הבאים: pdf, jpg, jpeg, png, tif.

 1. כשהמיקוד נמצא על הקובץ המיועד להמרה, יש ללחוץ על מקש Application (מקש ימני של עכבר) במקלדת. במקלדות שמקש זה אינו קיים, יש להשתמש ב- Shift+F10.
 2. עם חץ למטה יש לעבור לאפשרות Convert with Abbyy fine reader וללחוץ enter.
  הערה: במידה והאפשרות Convert with Abbyy fine reader אינה מופיעה בתפריט שנפתח, הקובץ שסומן אינו בר המרה.
 3. בתפריט המשנה של Convert with Abbyy fine reader שנפתח, יש לנווט לאפשרות  Convert into Microsoft Word Document וללחוץ enter.
  בשלב זה יפתח חלון שמירה של קובץ. יש להקליד שם עבור המסמך שיומר ולעבור בעזרת Tab לכפתור Save וללחוץ enter.
  הערה: במידה ולא יוקלד שם עבור המסמך, המסמך ישמר עם השם המקורי של קובץ ה-PDF טרם המרתו.
 4. המתן לפתיחת המסמך ב- Microsoft Word Document.

סריקה של מסמך ל- Microsoft Word

אפשרות זו מתאימה למשתמשים המעוניינים בקריאה ואו עריכת מסמך שנמצא מחוץ למחשב.
תנאי הכרחי, מכשיר משולב הכולל סורק מסמכים או סורק מסמכים עצמאי שתומך במנהל ההתקן TWAIN, מותקן מראש במחשבך ופועל תקין.

למשתמשים בגרסת Fine Reader 16

לצערינו גרסה זו אינה נגישה בצורה מלאה לתוכנת JAWS.

 1. יש לפתוח את ABBYY FinReader 16 משולחן העבודה.
 2. יש ללחוץ Tab מספר פעמים עד לתפריט צידי בשם OPEN.
 3. יש ללחוץ על חץ למטה לתפריט צידי בשם SCAN וללחוץ enter.
 4. יש ללחוץ על חץ למטה עד לאפשרות Microsoft Word וללחוץ enter.
 5. לסריקת מסמך יש ללחוץ על הצירוף Alt+C, או ללחוץ על Tab עד לכפתור Scan וללחוץ enter.
 6. יש להמתין לביצוע הסריקה.
  הערה: במידה וזוהי הפעלה ראשונית של התוכנה, יפתח חלון לבחירת מנהל ההתקן של הסורק. בעזרת חץ למטה יש לבחור את מנהל ההתקן של הסורק כשהמילה TWAIN כלולה בשם ההתקן.
  לדוגמה:  HP Laserjet xxxx (TWAIN) וללחוץ enter.
 7. כשהסורק מסיים את הסריקה (מפסיק להרעיש), תיקפוץ חלונית של סרוק שוב Scan Again או סיים סריקה Finish Scanning. עם חיצים למעלה או למטה יש לבחור באפשרות הרצויה וללחוץ על מקש הרווח.
 8. יש להמתין להופעת חלונית של שמירה בשם, להקליד שם למסמך ולבצע enter.
 9. יש להמתין לפתיחת Word עם הטקסט המומר.
 10. בסיום העבודה יש לסגור את Word ואת ABBYY Fine Reader ולא לשמור את הפרוייקט של ABBYY.

למשתמשים בגרסת Fine Reader 15

 1. יש למקם דף בסורק, הדף חייב להכיל כתב דפוס, ניתן למקם דף יחיד על ידי פתיחת מכסה משטח הזכוכית או לטעון מספר דפים במזין הדפים של הסורק (במידה וקיים). לפני הסריקה יש לבחור במשטח הזכוכית או במזין הדפים של הסורק (בהתאם למיקום הדף).
 2. יש לפתוח את תוכנת ABBYY FinReader 15 וללחוץ חץ למטה, לאפשרות Scan וללחוץ enter.
 3. בחלון שיפתח יש ללחוץ על כפתור Scan to Word.
  במידה וזוהי הפעלה ראשונית של התוכנה, יפתח חלון לבחירת מנהל ההתקן של הסורק. בעזרת חץ למטה יש לבחור את מנהל ההתקן של הסורק כשהמילה TWAIN כלולה בשם ההתקן.
  לדוגמה:  HP Laserjet xxxx (TWAIN) וללחוץ enter.
  הערה: ניתן לגשת להגדרת מנהל ההתקן של הסורק בעזרת צירוף המקשים < + Control או  לנווט דרך תפריט התוכנה Tools, Options ולחיצה על כפתור Select Device.
  בגרסה 16,
  יש לנווט File ואז Options.
  במידה והסורק מותקן ברשת המחשבים ואפשרות הסריקה תומכת ברשת, יש לבחור את מנהל ההתקן המתאים.
 4. יש להמתין לתפעול הראשוני ולפתיחת חלון הסריקה.
  יש להמתין מספר שניות, ולנווט עם מקש ה-Tab לאפשרות Scan to Word, וללחוץ על enter או על מקש הרווח.
 5. כשהסורק מפסיק לעבוד תיפתח חלונית עם שתי אפשרויות: סרוק שוב או סיים סריקה, בחר באחת מהאפשרויות הבאות בעזרת חץ למטה/למעלה:
  Scan Again אפשרות לסריקת דפים נוספים, החלף דף בסורק.
  Finish Scanning אפשרות לסיום הסריקה.
  יש לבחור באפשרות המועדפת עם חץ למטה או חץ למעלה וללחוץ על מקש הרווח בלבד.
 6. יפתח חלון של שמירה בשם, יש להקליד שם לקובץ שיומר, ולוודא היכן הקובץ ישמר (יש להשתמש במקש Tab) וללחוץ enter. יש להמתין מספר שניות להמרת הטקסט ולפתיחתו ב- Microsoft Word Document.
 7. בסיום תהליך הסריקה יש לסגור את חלון תוכנת ABBYY FineReader 15, בעת סגירת החלון תופיע שאלה Do you want to save the document ב-ABBYY FineReader 15, יש לבחור בכפתור No ולחץ enter.

הערה חשובה:
במידה והפענוח של הטקסט בשפה הערבית אינו מוצג כהלכה, יש לוודא שהשפה ערבית (ערב הסעודית) מופיעה בתיבת ההמרה. יש לנווט לתפריט Tools, Options של התוכנה, לבחור בלשונית Languages ולאחר מכן שדה של שפת המרה.
ניתן להגיע מיידית לתפריט Options בעזרת קיצור הדרך ממקלדת < + Control

טיפ חשוב למשתמשי קורא מסך JAWS

לעיתים כשהמרת המסמך מסתיימת, Fine Reader מנסה להיות נאמן למקור ולכן התוכנה ממקמת את הטקסט בתוך תיבות טקסט (Text Box) ב Word, הגדרה זו מקשה על משתמשי קורא מסך בניווט עם סמן העריכה לתיבות אלו ולקרוא את הטקסט, (JAWS מקריא ריק..ריק..) מתקבל הרושם שהמסמך לא הומר או שהתוכן ריק. על מנת להימנע ממקרים כאלה, קיימים שני פתרונות, האחד ללחוץ פעמיים על מקש תפריט התחל במקלדת ולנסות להמשיך לקרוא, והפתרון השני, ניתן להגדיר לפני הסריקה את ה Preserve Formatting כ Plain Text, ולא Editable Copy. הגדרה זו תאלץ את תוכנת Fine Reader למקם את הטקסט באופן פשוט במסמך Word וניתן לקריאה על ידי JAWS. החיסרון בהגדרה זו, המסמך המומר לא יראה ויזואלית נאמן למקור.
היכן נמצאת תכונה זו?
תכונה זו מופיע לפני ביצוע Scan ולאחר שמבצעים Control+K לסריקה חדשה.
יש ללחוץ Tab לתיבת הבחירה המשולבת Preserve Formatting, ברירת המחדל הינה Editable Copy. פעל באופן הבא:

 • כשהמיקוד נמצא בתיבת הבחירה Preserve Formatting, יש ללחוץ על הצירוף Alt+down arrow לפתיחת תוכן התיבה.
 • יש ללחוץ פעמיים חץ למטה לבחירת Plain Text ו- enter לאישור.
 • יש ללחוץ Tab ומיד Shift+Tab על מנת לבדוק ש Plain Text נבחר.
 • יש להמשיך עם Tab לכפתור Scan 
 • יש לפתוח את תפריט File, ללחוץ ALT+F, ועם חץ למטה לעבור לאפשרות Save As וללחוץ enter לפתיחת תפריט המשנה.
 • בתפריט המשנה יש ללחוץ enter על האפשרות הרצוייה. ניתן לבחור מגוון תבניות, במידה ונבחר Microsoft Documents, תיפתח חלונית של שמירה בשם, יש להקליד שם לקובץ ולהמתין לפתיחת Microsoft Word.

בגרסאות מוקדמות יותר אפשרות זו נמצאת בתוך תוכנת ABBY Fine Reader, תפריט TOOLSOptions , יש לבחור בלשונית Save. יש לחפש את Document layout ולבחור ב Plain Text

תיאור גראפי להגדרות מנהל התקן של סורק, שפות המרה, והסבר להמרת PDF או סריקה ל Word