Site icon Let's Talk טכנולוגיות מסייעות בע"מ

ZOOMTEXT

באיזה התקנה מומלץ להשתמש?

קיימות שתי אפשרויות להתקנה:

לפני הורדת קבצי ההתקנה, יש לבדוק את תאימות גרסת ה- ZOOMTEXT לרישיון, יש להקליד את המספר הסידורי של התוכנה באתר היצרן fsactivate.com

הערה: על פי מדיניות היצרן, רכישת רישיון בודד עבור משתמש מאפשר התקנה על מחשב יחיד או על שלושה מחשבים שונים, תלוי בסוג הרישיון שנרכש.
ניתן להתנסות עם התוכנה למשך 40 דקות, מרגע שהמחשב הופעל. להתנסות נוספת יש להפעיל מחדש את המחשב.

יש לבדוק את גרסת Windows 11 או Windows 10 שבה תותקן התוכנה:

  1. יש ללחוץ על צירוף המקשים במקלדת Windows+R
  2. בתיבת העריכה שתיפתח יש להקליד winver ולחץ enter
    יש לשים לב למספר שמופיע מיד לאחר המילה גרסה או באנגלית Version

מהדורה עדכנית ZOOMTEXT 2023.2307.29, אוגוסט 2023

מהדורות קודמות

חשוב לציין, השימוש במערכות קודמות ולא מעודכנות יגרמו מטבען לתמיכה מוגבלת עקב תקלות שעלולות להופיע בהתקנה או בתיפעול התוכנה ותוקנו בגרסאות חדשות יותר. המחלקה הטכנית תשתדל לעזור ככל שניתן בגבולות היכולות של המערכת.
מומלץ לקרוא את השינויים במדיניות התמיכה במוצרי התוכנה והחומרה שהחברה מספקת על מנת למנוע אי נעימות.

גרסת ZOOMTEXT 2022.2211.5, נובמבר 2022

תמיכה ב-Windows 11, Windows 10 גרסה 22H2.
תמיכה ב- Microsoft Office 365, 2021, 2019.
מה חדש בגרסת ZoomText 2022.2211.5.

גרסת ZOOMTEXT 2021.2111.4

תמיכה ב- Windows 10 גרסה 21H2.
שימו לב, Windows 11 אינו נתמך בגרסה זו מחשש לבעיות עם הנגישות במערכת.
תמיכה ב- Windows 8.1 ו-Windows 7 עם SP1. (ללא תמיכה טכנית בתקלות עקב התיישנות של מערכות אלו)
תמיכה ב Office 2019, 2016, 2013.

גרסת ZOOMTEXT 2020.2107.10

תמיכה בחלונות 10 גרסה 20H2 וחלונות 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 2019, 2016, 2013.

Exit mobile version