Site icon Let's Talk טכנולוגיות מסייעות בע"מ

FUSION

באיזה התקנה מומלץ להשתמש?

קיימות שתי אפשרויות להתקנה:

לפני הורדת קבצי ההתקנה, יש לבדוק את תאימות גרסת ה-FUSION לרישיון, יש להקליד את המספר הסידורי של התוכנה באתר היצרן fsactivate.com

הערה: על פי מדיניות היצרן, רכישת רישיון בודד עבור משתמש מאפשרת התקנה על שלושה מחשבים שונים.

יש לבדוק את גרסת Windows 11 או Windows 10 שבה תותקן התוכנה:

  1. יש ללחוץ על צירוף המקשים במקלדת Windows+R
  2. בתיבת העריכה שתיפתח יש להקליד winver וללחוץ enter
    יש לשים לב למספר שמופיע מיד לאחר המילה גרסה או באנגלית Version

נכון לתאריך 01.01.2022 אנו לא ממליצים לעבוד עם מערכת ההפעלה Windows 11, ניתן לעבוד עם מערכת זו אך לא כמערכת ראשית למטרות עבודה אלא להתנסות בלבד.

מהדורה עדכנית FUSION 2022.2204.7 (אפריל 2022)

מהדורות קודמות

חשוב לציין, השימוש במערכות קודמות ולא מעודכנות יגרמו מטבען לתמיכה מוגבלת עקב תקלות שעלולות להופיע בהתקנה או בתיפעול התוכנה ותוקנו בגרסאות חדשות יותר. המחלקה הטכנית תשתדל לעזור ככל שניתן בגבולות היכולות של המערכת.
מומלץ לקרוא את השינויים במדיניות התמיכה במוצרי התוכנה והחומרה שהחברה מספקת על מנת למנוע אי נעימות.

גרסת FUSION 2021.2111.3

תמיכה ב-Windows 11, Windows 10 גרסה 21H2
תמיכה ב- Windows 8.1 ו-Windows 7 עם SP1. (ללא תמיכה טכנית בתקלות עקב התיישנות של מערכות אלו)
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.

גרסת FUSION 2020.2012.7

תמיכה בחלונות 10 גרסה 20H2,וחלונות 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.

גרסת FUSION 2019.1912.3

תמיכה בחלונות 10 גרסה 2004,וחלונות 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.

גרסת FUSION 2018.1808.2

תמיכה בחלונות 10 גרסה 1803,וחלונות 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.

הורד התקנת FUSION 2018.1808.2, בגודל 695MB

 

Exit mobile version