Site icon Let's Talk טכנולוגיות מסייעות בע"מ

FUSION

באיזה התקנה מומלץ להשתמש?

קיימות שתי אפשרויות להתקנה:

לפני הורדת קבצי ההתקנה, יש לבדוק את תאימות גרסת ה-FUSION לרישיון, יש להקליד את המספר הסידורי של התוכנה באתר היצרן fsactivate.com

על פי מדיניות היצרן, רכישת רישיון בודד עבור משתמש מאפשר התקנה על מחשב יחיד או על שלושה מחשבים שונים, תלוי בסוג הרישיון שנרכש.
ניתן להתנסות עם התוכנה למשך 40 דקות, מרגע שהמחשב הופעל. להתנסות נוספת יש להפעיל מחדש את המחשב.

לפני הורדת תוכנת ההתקנה, יש לבדוק את גרסת Windows 11 או Windows 10 שבה תותקן התוכנה, גרסת המערכת חשובה בעת עבודה עם התוכנה, לבדיקה יש לפעול באופן הבא:

  1. יש ללחוץ על צירוף המקשים במקלדת Windows+R
  2. בתיבת העריכה שתיפתח יש להקליד winver וללחוץ enter
    יש לשים לב למספר שמופיע מיד לאחר המילה גרסה או באנגלית Version

נכון לתאריך 01.01.2022 גרסת Fusion2022 תומכת Windows 11, אנו ממליצים להמשיך ולעבוד עם מערכת Windows 10 ככל שניתן. ניתן לעבוד עם Windows 11 אך לא כמערכת ראשית למטרות עבודה אלא להתנסות.

מהדורה עדכנית FUSION 2023.2307.7, אוגוסט 2023

מהדורות קודמות

חשוב לציין, השימוש במערכות קודמות ולא מעודכנות יגרמו מטבען לתמיכה מוגבלת עקב תקלות שעלולות להופיע בהתקנה או בתיפעול התוכנה ותוקנו בגרסאות חדשות יותר. המחלקה הטכנית תשתדל לעזור ככל שניתן בגבולות היכולות של המערכת.
מומלץ לקרוא את השינויים במדיניות התמיכה במוצרי התוכנה והחומרה שהחברה מספקת על מנת למנוע אי נעימות.

גרסת FUSION 2022.2211.4, נובמבר 2022

תמיכה ב-Windows 11, Windows 10 גרסה 22H2
תמיכה ב Office 365, 2021, 2019.
מה חדש בגרסת Fusion 2022.2211.4.

גרסת FUSION 2021.2111.3

תמיכה ב- Windows 10 גרסה 21H2
שימו לב, Windows 11 אינו נתמך בגרסה זו מחשש לבעיות נגישות במערכת.
תמיכה ב- Windows 8.1 ו-Windows 7 עם SP1. (ללא תמיכה טכנית בתקלות עקב התיישנות של מערכות אלו)
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.

גרסת FUSION 2020.2012.7

תמיכה בחלונות 10 גרסה 20H2,וחלונות 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.

Exit mobile version