Site icon Let's Talk טכנולוגיות מסייעות בע"מ

מדריך התקנה לקורא מסך JAWS

יש לקרוא את מדריך זה ובמיוחד את סעיפים דרישות להתקנה והכנת המחשב לקראת התקנה, ורק לאחר מכן להתקין את התוכנה.
במידה ואינך מעורה בתחום הנגישות לעיוורים ולקויי ראיה, מומלץ לקרוא את המאמר נגישות וידע כללי במחשבים.

לפני הורדה והתקנה, יש לוודא שהרישיון מתאים לגרסה המיועדת להתקנה. במידה ומדובר ברישיון מספרי ניתן לגלוש לאתר היצרן ולהקליד את המספר הסידורי של התוכנה ולבחון את עמודת הגרסה. במידה ומדובר ברישיון על גבי פלאג USB ניתן להפעיל את השירות מציג הרשאות הפלאג שבתיקיית כלי עזר של JAWS, הממוקמת בתפריט התחל של Windows ולבחון את השורה מהדורה מותרת אחרונה.

למעדכנים או משדרגים, במידה ומותקנות גרסאות קודמות של JAWS, יש להסירן לפי הסדר כולל מחיקת תיקיות, לבצע הפעלה מחדש את המחשב ורק לאחר מכן להתקין את הגרסה העדכנית.
חשוב לקרוא את הסעיפים עדכון לתוכנת JAWS, הסרת תוכנת JAWS בסוף העמוד.

דרישות מערכת להתקנת JAWS

עיון בדרישות

להלן דרישות המערכת המומלצות להתקנת תוכנת JAWS.

חומרה

 • מעבד: בעל ליבה כפולה מומלץ ארבע ליבות של Intel i5-4000  או AMD Ryzen5 4000
 • זיכרון: 8GB, מומלץ 16GB.
 • כונן קשיח: כונן אלקטרוני מסוג SSD בגודל 256GB, מומלץ 512GB.
  2GB מקום פנוי להתקנת התוכנה, ו- 15GB מקום פנוי בכונן C לאחר שהתוכנה הותקנה.
 • רישיון: למשתמשים ברישיון על גבי פלאג USB, דרוש שקע פנוי ופתוח לגישה.
 • לנעזרים בצג ברייל: בתצורת USB, דרוש שקע USB פנוי ופתוח לגישה, למעט חיבור בתצורת Bluetooth.
  הערה: צגי ברייל מסוג Focus יעבדו באופן אוטומטי ללא צורך בהתקנת מנהל התקן. עבור צגי ברייל שאינם מתוצרת Freedom Scientific יש להתקין את מנהל ההתקן המתאים.
 • לנעזרים בפלט קולי: כרטיס קול סטנדרטי המחובר לרמקולים ואו אוזניות.
 •  כרטיס מסך ותצוגה: כרטיס מסך סטנדרטי והגדרה נכונה של ממשק המשתמש ב Windows ו- OFFICE על מנת לקבל חיווי מדוייק. יש לקרוא את הכנת המחשב לקראת התקנה

תמיכה בסביבות עבודה

 • תמיכה במערכות הפעלה: Windows 10 גרסה 22H2 ומטה. Windows Server 2019, 2016 (R2).
  נכון לתאריך 01.01.2022 גרסת JAWS2022 תומכת Windows 11, אנו ממליצים להמשיך ולעבוד עם מערכת Windows 10 ככל שניתן. ניתן לעבוד עם Windows 11 אך לא כמערכת ראשית למטרות עבודה אלא להתנסות.
  ניתן להתקין את התוכנה במערכות הפעלה Windows 7 SP1, אין תמיכה בתקלות. יש לקרוא את התקנה בארגונים וברשתות מוגנות.
 • תמיכה בסביבות וירטואליות:  Microsoft Hyper-V ,VMware WorkStation, Microsoft Virtual PC
  הערה, מערכות VDI של Terminal Server Citrix אינן נתמכות אלא רק כגורם מתווך בין מערכות של Microsoft.
 • תמיכה בשליטה מרחוק: יש לקרוא הסבר חשוב.
 • תמיכה בסביבות פיתוח: Visual Studio, Eclipse
 • תמיכה ב- Microsoft Office 365, 2021, 2019.
 • תמיכה בדפדפני אינטרנט:  Chrome, Microsoft Edge ,Mozilla FireFox
 • להתקנה בארגונים: יש לקרוא את התקנה בארגונים וברשתות מוגנות

מדריך להכנת המחשב וסביבת העבודה לקראת ההתקנה

מעבר להסבר הכנת המחשב וסביבת העבודה לקראת ההתקנה

הורדת קבצי התקנה

מדריכים

מעבר למדריכי JAWS

תהליך התקנת JAWS

חשוב לדעת, החל מגרסת JAWS 2022 ומעלה תהליך ההתקנה אינו מלווה בדיבור, משתמשים הזקוקים לדיבור יצטרכו להיעזר בתוכנות אחרות, לדוגמה Narrator (תוכנה מובנית של  Windows 10/11 להקראת מסך) שיפתח אוטומטית עם תחילת ההתקנה.
להפעלה או כיבוי של Narrator יש ללחוץ על צירוף המקשים Control+Windows+Enter.

 1. יש להפעיל את קובץ ההתקנה, ולאשר את הסכם הרישיון, ללחוץ על כפתור ההתקנה.
  יש לשים לב לכפתור אפשרויות על מנת להוסיף לתוכנה שפות ממשק ודיבור נוספות.
  על פי התנאים שבסעיף הבא.
 2. במידה וההתקנה מתבצעת ב- Windows עם שפת ממשק שונה מעברית או ערבית, חובה לבחור בכפתור Option.
  בחלונית שתפתח יש לבחור בשפה Hebrew להתקנת התמיכה בעברית.
  ניתן לבחור מספר שפות ולהמשיך בהתקנה.
   התעלמות מפעולה זו תגרום להתקנת התוכנה בשפה האנגלית בלבד וללא תמיכה בעברית, תוצאה שבה התוכנה לא תותקן כראוי ולכן יהיה צורך להסירה ולהתקינה מחדש.

  חשוב לדעת, שפת ממשק התוכנה תיקבע על ידי בחירת השפה בחלונית איזור (לשונית תבנית) של מערכת ההפעלה חלונות, זאת בהנחה שבתחילת ההתקנה סומנה השפה הרצויה. הקלד את הפקודה intl.cpl בחלונית Run על מנת להגיע לחלונית איזור באופן מהיר.
  לדוגמה, אם בזמן ההתקנה נבחרה השפה Arabic שבחלונית Option/אפשרויות, ובלשונית תבנית שבחלונית איזור נבחרה השפה ערבית, אזי תפריטי JAWS יהיו בשפה הערבית.
 3. יש להמתין לסיום ההתקנה שבמהלכה יושמעו צלילי התקדמות.
 4. . לסיום ההתקנה יש ללחוץ על כפתור סגירה להפעלה מחדש של המחשב.
 5. עם סיום ההתקנה תופיע חלונית של בקשת הפעלה מחדש של המחשב, יש ללחוץ על כפתור כן.
 6. לאחר סיום ההתקנה תופיע צלמית של תוכנת JAWS בשולחן העבודה.
 7. יש לייצר קיצור דרך להפעלת התוכנה Control+Alt+J באופן הבא:
  כשהמחשב יופעל מחדש יש לנווט לצלמית של התוכנה בשולחן העבודה וללחוץ מאפיינים (תפריט הקשר). בחלונית שנפתחה יש להגיע עם סמן העריכה לשדה קיצור דרך וללחוץ על האות J, מערכת ההפעלה Windows תוסיף את המקשים Control+Alt.
  קיצור הדרך Control+Alt+J שזה עתה הוגדר, ישמש את משתמש המחשב להפעיל את התוכנה באופן יזום כאשר Windows כבר פועל והתוכנה עדיין אינה עובדת. 

התקנת JAWS ללא תכונת Tandem

עיון בהוראות להתקנת JAWS ללא תכונת Tandem

JAWS Tandem מאפשר התחברות מרחוק למחשבים שבהם מותקנת תוכנת JAWS לצורך עזרה למשתמשים אחרים, בדומה ל- Remote Desktop עם תצוגה וללא תצוגת מסך.
שימו לב: על מנת להתקין את JAWS ללא תכונת Tandem, יש להשתמש בהתקנה לא מקוונת (התקנה המלאה).
יש לפעול באופן הבא:

 • יש לעבור לשורת הפקודה (cmd) עם הרשאות מנהל.
 • יש להגיע אל תיקיית קבצי ההתקנה
 • יש להריץ את קובץ ההתקנה עם המתג Disable Connected Services/
  לדוגמה:
  D:\JAWS2021ILMHEBiso>jawssetup.exe /Disable Connected Services

הפעלת הרישיון של תוכנת JAWS

במידה והתוכנה עובדת באופן תקין וללא הודעות שגיאה, יש להפעיל את רישיון התוכנה.
למשתמשים בעלי רישיון פלאג USB ניתן לחבר את פלאג הרישיון USB ולהמשיך בסעיף הגדרות וכיוונים ראשוניים בהמשך.
למשתמשים בעלי רישיון מספרי (ILM), יש לפעול על פי מדריך הפעלת הרישיון של JAWS

הורדה והתקנת קולות איכותיים

אשף ההתקנה מתקין את תוכנת JAWS עם מנועי דיבור באיכות נמוכה עקב גודלו של קובץ ההתקנה ולכן יש להתקין את מנועי הדיבור האיכותיים. להתקנה ואו הסרת הקולות הרצויים יש להשתמש בכלי להוספה והסרה של קולות Vocalizer Expressive 
משתמשים שאין ברשותם אינטרנט זמין, ניתן להוריד מכאן את מנועי הדיבור האיכותיים או להשתמש בהתקנות שבתוך חבילת ההתקנה המלאה שנקראת "התקנה לא מקוונת".

הגדרות וכיוונים ראשוניים

 1. במידה וקיימת גרסה קודמת של JAWS, בהפעלה הראשונית של JAWS החדש, תופיע חלונית לבקשת יבוא הגדרות של JAWS הקיים, אין לבצע את היבוא כשמדובר בגרסת JAWS 2018 ומטה. בגרסאות 2019 ומעלה, יש לבחור בכפתור כן על מנת לייבא את ההגדרות של הגרסה הקודמת.
 2. כשההתקנה תושלם בהצלחה ותוכנת JAWS תתחיל לעבוד, יפתח אשף הפעלה ראשוני, שיאפשר למשתמש להגדיר את אופי פעולת התוכנה. האשף כולל רצף של חמישה חלונות שבהם ניתן להגדיר את עוצמת ורמת הדיבור, הפעלה אוטומטית של JAWS, רמת מלל ועוד.
  הערה, ניתן לעקוף ולסגור את אשף הפעלה ראשונית, להוריד ולייבא קובץ הגדרות מומלצות של חברת Lets Talk באופן הבא:
  לפני יבוא קובץ ההגדרות יש להתקין את הקולות האיכותיים Vocalizer Expressive.

תפעול של אשף הפעלה ראשונית

במידה ובוצע יבוא של קובץ הגדרות sbak יש להתעלם מסעיף זה ולסגור את אשף הפעלה הראשוני, לסגור את JAWS ולהפעיל מחדש. משתמשים המעוניינים בביצוע חמשת השלבים של אשף ההפעלה הראשונית יש לפעול באופן הבא:

הגדרות דיבור חשובות לשפות ממשק של Windows שאינן עברית או ערבית

הגדרת תמיכה בשפות מימין לשמאל

במידה ותוכנת JAWS מותקנת כאשר שפת ה- Windows אינה עברית או ערבית, יש צורך במספר הגדרות על מנת ליהנות מתמיכה מלאה בעברית וערבית, ומיכולת החלפת שפות אוטומטית בין מנועי הדיבור השונים. ללא ביצוע פעולות אלו, תוכנת JAWS לא תתפקד באופן תקין בעברית וערבית.

יש לשים לב, ההוראות שלהלן כתובות בהתאם לסוג ממשק המשתמש של JAWS בשפה האנגלית. במידה והותקן ממשק משתמש בשפה אחרת, כגון: רוסית, יש להפעיל את האפשרויות בהתאם לתרגום הממשק שהותקן.
כמו כן, אין צורך בביצוע פעולות אלו במידה ובוצע יבוא של קובץ ההגדרות המומלצות בסעיפים הקודמים.

יש לפעול באופן הבא:

 1. יש לפתוח את מרכז ההגדרות של JAWS מתוך תפריטי התוכנה. יש להיכנס לחלון הראשי של JAWS על ידי צירוף המקשים Insert+j.
 2. יש להיכנס לתפריט "Utilities" ולבחור באפשרות Settings Center.
 3. בחלון הראשי של Settings Center, יש להרחיב את קבוצת ה- Text processing שבתצוגת העץ.
 4. יש לחפש ולהרחיב את הקבוצה Language processing ובתוך קבוצה זו, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. יש להגדיר את אפשרות detect language על (Based on text (Vocalizer Expressive only.
  2. יש להפעיל את האפשרות Enhanced right-to-left (RTL) support.
 5.  יש לשמור את השינויים בלחיצה על כפתור OK.

משתמשי ברייל

הנחיות עבור משתמשים בצגי ברייל

שימוש בצגי ברייל מבית חברת  VFO – Freedom Scientific  כמו Focus, PM40 , אינו דורש התקנה נוספת. לאחר התקנת JAWS יש לוודא שהצג כבוי ולחברו עם כבל מתאים לשקע USB פנוי במחשב, יש להמתין לזיהוי הצג על ידי מערכת ההפעלה של Windows, ולהפעיל מחדש את JAWS.
על מנת לוודא שהצג כבוי, כל הנקודות בתאים 1 עד 40 אמורים להיות למטה.
שימו לב, לשלושת התאים האחרונים בצג, במידה ומוצג גגג או GGG או 777, לדוגמה: 

תאים אלו מעידים שהצג נמצא במצב BlueTooth. לעבודה בתצורת כבל USB יש ללחוץ כ- 3 שניות על לחצן ההפעלה/כיבוי בדופן שמאל של הצג על מנת לכבותו.
הצג יופעל אוטומטית עם הפעלת JAWS כשהוא מחובר למחשב עם כבל USB.
חיבור של צגי ברייל מסוג Super Vario, Vario Ultra, Vario440 דורש התקנת מנהל התקן (Drivers) של המוצר הרלוונטי. פנה ליבואן של צג הברייל ודרוש את מנהל ההתקן של הצג לתוכנת JAWS.
עבור לעמוד המדריכים של צגי הברייל

עדכון לתוכנת JAWS

הנחיות לביצוע עדכון/שדרוג של- JAWS

באופן כללי ישנם מספר דרכים לביצוע עדכון/שדרוג:

 • עדכון של גרסה קיימת במחשב – העדכון יתבצע בתחום של אותה השנה שמצויינת במספר הגרסה.
  לדוגמה: היצרן מפיץ בכל פרק זמן גרסה עדכנית יותר של אותה גרסה המותקנת במחשב, אותה מומלץ לבצע. עדכון מסוג כזה יכול להתקיים בשלושה דרכים:
  • יש להמתין להופעת הודעת עדכון באופן אוטומטי.
  • יש לבצע בדיקת עדכונים באופן יזום דרך תפריטי התוכנה.
  • יש להוריד קובץ התקנה מאתר האינטרנט ולשים לב שמספר הגרסה תואם את מספר שנת הגרסה המותקנת במחשב.
 • שדרוג גרסה – השדרוג מתייחס למעברי שנה.
  לדוגמה: מעבר משנת 2021 לשנת 2022, בהנחה וקיימת הרשאת רישיון וזאת ניתן לבדיקה באתר היצרן, יש להמשיך בשדרוג התוכנה כאשר אשף העדכון/שדרוג מציע, או להוריד באופן יזום את הגרסה החדשה מהאתר שלנו. יש לבחור בתפריט הורדות ולאחר מכן JAWS.
  במידה ומתבצעת התקנת גרסה חדשה וקיימת גרסה קודמת מותקנת במחשב, תתקבל החלונית הבאה:
  • יש לסמן את אני מקבל/ת את הסכם הרישיון
  • יש לסמן או להסיר את הסימון מהאפשרות של העברת הגדרות קודמות של JAWS לגרסה החדשה.
  • יש לעבור לכפתור התקנה וללחוץ enter להמשך ההתקנה.
  • עם סיום ההתקנה, אנו ממליצים להסיר את הגרסה הקודמת כאשר שתי תיבות הסימון הסרת רכיבים משותפים והסרת הגדרות משתמש לא מסומנות.

הודעת עדכון באופן אוטומטי ושדרוג

במקרים בהם מופיעה חלונית עם ההודעה, קיים עדכון לגרסה בה הינך משתמש.
יש לפעול באופן הבא:

 1.  יש ללחוץ על כפתור כן או Yes המאשר את ביצוע העדכון
 2. בחלון העדכונים של התוכנה יש לסמן עם מקש רווח את מספר הגרסה המוצעת להתקנה.
  יש לשים לב, במידה ומוצעת התקנת גרסה חדשה שעדיין לא מותקנת במחשב יש לוודא שקיימת הרשאת רישיון ולהמשיך בהתקנה. יש ללחוץ על כפתור התקנה.

 3. יש להמתין לפתיחת אשף ההתקנה של התוכנה ולסמן את הסכם הרישיון עם מקש רווח.
  יש ללחוץ על כפתור התקנה.

 4. במהלך ההתקנה ישמע תיקתוק כל מספר שניות ובסיומה תופיע חלונית עם הודעה שהעדכון בוצע בהצלחה. יש לבצע הפעלה מחדש למחשב.
  הגרסה החדשה תחליף את הגרסה הקיימת במחשב.

  משתמשים שזכאים לשדרוג במעברי שנה, יש לפתוח את תפריט הורדות, באתר האינטרנט שלנו ולבחור ב-JAWS.
  יש לבחור בהורדת הגרסה העדכנית. הגרסה החדשה תותקן ליד הגרסה הקיימת במחשבך.
  אנו ממליצים להסיר את הגרסה הקודמת כאשר בזמן ההסרה אין לסמן את שתי תיבות הסימון הסרת רכיבים משותפים והסרת הגדרות משתמש.

הסרת תוכנת JAWS

עבור להסרת תוכנת JAWS

Exit mobile version