Site icon Let's Talk טכנולוגיות מסייעות בע"מ

הודעה חשובה למשדרגי התוכנה שברשותם

ממש בימים אלו משתמשים רבים מקבלים הצעת שדרוג לתוכנה JAWS, FUSION, ZOOMTEXT שברשותם.
ההודעה הראשונית שתופיע כוללת 2 כפתורים, הסכמה ואי הסכמה לביצוע השדרוג.
לאחר לחיצה על כפתור כן להסכמת ביצוע השדרוג תופיע חלונית המציינת את פרטי השדרוג. חלונית זו מפרטת את מספר הגרסה לשדרוג.
לפני סימון וביצוע השדרוג יש לוודא שרישיון המשתמש תומך בגרסה העומדת להיות מותקנת. את הבדיקה ניתן לבצע באופן פשוט על ידי גלישה לאתר היצרן והקלדת מספר סידורי של התוכנה לקבלת האינפורמציה, את המספר הסידורי של התוכנה ניתן להעתיק מתוך חלונית אודות שבתפריטי התוכנה.

אתר היצרן לבדיקת הגרסה.

להלן מספר פעולות לאחר בדיקת ההרשאה באתר היצרן

יש לפעול באופן הבא:

במידה והשדרוג כבר בוצע ואין הרשאה לביצוע השדרוג, ניתן:

Exit mobile version