לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

מה חדש בתוכנת קריאת המסך JAWS 2021

מה חדש בתוכנת קריאת המסך JAWS 2021

עמוד זה מתאר את התכונות והשיפורים החדשים הזמינים ב-JAWS 2021.

שימו לב: מסמך זה כולל אך ורק את השיפורים הרלוונטיים לשוק הישראלי. גרסת JAWS 2021 כוללת גם תכונות חדשות אשר אינן זמינות בשפות העברית והערבית ולכן אינן מופיעות בדף זה.

לנוחיותך, ניתן לנווט בקלות למקומות הבאים:

תכונות כלליות של JAWS 2021

תיאור תמונות חכם

תכונת תיאור התמונות החכם מאפשרת לך לקבל תיאור מילולי של תמונות מתוך קבצי תמונה, דפי אינטרנט או ממסך המחשב. התכונה עושה שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית על מנת לנתח את תוכן התמונה ולהציג תיאור שיהיה כמה שיותר ברור למשתמש. התיאור מוצג במציג התוצאות של JAWS לאחר סיום תהליך ניתוח התמונה. לשימוש בתכונת תיאור התמונות החכם, לחץ על INSERT+רווח ולאחר מכן על האות P להפעלת שכבת תיאור התמונות. לאחר מכן ניתן ללחוץ על A לתיאור תמונה המאוחזרת ממצלמת Perl או מסורק, על האות F לתיאור של קובץ תמונה נבחר מתוך סייר Windows, על האות C לתיאור הפקד הנוכחי או על האות B לתיאור תמונה מהזיכרון הזמני. ניתן גם ללחוץ על סימן השאלה בשכבת תיאור התמונות לקבלת עזרה ורשימת פקודות מלאה. תכונה זו הייתה זמינה בגרסאות קודמות של JAWS לשוק האנגלי בלבד, והחל מ-JAWS 2021, התכונה זמינה בשפות נוספות, כולל בשפות העברית והערבית, באמצעות תרגום תיאורי התמונות המגיעים משירותי הבינה המלאכותית מהשפה האנגלית לשפה המתאימה.

שימו לב: לא ניתן לקבל תיאור תמונה מתוך תוכנת מציג התמונות של Windows, בעת הצגת תמונה. יש לבצע את בקשת תיאור התמונה מתוך סייר הקבצים כאשר ברצונכם לקבל תיאור עבור קובץ תמונה.

שימו לב: ייתכן ותיאורי התמונות שיתקבלו אינם יהיו מדוייקים ואינם מהווים תחליף לתיאור אנושי.

זיהוי תווים אופטי היישר למסמך Word

תכונת זיהוי התווים האופטי היעיל שופרה כך שהיא תומכת כעת בשליחת מלל שזוהה ישירות ל-Word. תכונת הזיהוי התווים האופטי היעיל מאפשרת לקרוא קבצי תמונה או קבצי PDF הכוללים מלל אך אינם נגישים בצורה מיטבית לתוכנות קריאת מסך. במידה וחבילת Microsoft Office מותקנת במחשבך, ביכולתך כעת לבצע את הפעולות הבאות:

 • ביכולתך להשתמש בפקודה החדשה INSERT+רווח, O ולאחר מכן האות R לביצוע זיהוי תווים אופטי על קובץ תמונה או מסמך PDF הנבחר מתוך סייר הקבצים ישירות ל-Word. ביכולתך גם להקיש על מקש APPLICATIONS ולבחור באפשרות "זיהוי תווים אופטי ל-Word עם JAWS או Fusion" מהתפריט ההקשרי.
 • ביכולתך גם להשתמש בקישור "פתיחה ב-Word" החדש המופיע בראש כל תוצאת זיהוי תווים אופטי המוצגת במציג התוצאות.

למידע נוסף אודות תכונת זיהוי התווים האופטי, לחץ INSERT+רווח, O ולאחר מכן על סימן השאלה.

שיפור התמיכה ב-Microsoft Teams

להלן רשימת שיפורים שבוצעו ב-JAWS בהקשר לתמיכה בתוכנת הפגישות Microsoft Teams.

 • בעת לחיצה על ENTER מרשימת הקבצים ופתיחת מציג המסמכים שאינו נגיש, ביכולתך ללחוץ על ESC כדי לחזור לרשימת הקבצים. במקרה זה מוצגת גם הודעה המנחה אותך להשתמש בצירוף המקשים SHIFT+F10 לפתיחת הקובץ ביישום שולחן עבודה מלא, שזוהי הדרך המומלצת.
 • ביכולתך ללחוץ כעת על ALT+1 עד 5 למעבר אל 5 הכרטיסיות הראשונות.
 • לחיצה על ALT+החץ השמאלי מפעילה כעת את כפתור "הקודם" בתפריטים בהם הוא קיים.
 • ביכולתך כעת ללחוץ על ALT+H לסיום השיחה הנוכחית.
 • ביכולתך כעת ללחוץ על ALT+T כדי להביא את המיקוד אל תצוגת העץ של Teams.
 • לחיצה על ALT+A מרימה ומורידה את היד בפגישה.

צירוף מקשים חדש לשינוי רמת הפיסוק

כעת ביכולתך ללחוץ על INSERT+SHIFT+2 בשורת המספרים למיתוג בין ארבע רמות הפיסוק השונות השולטות בכמות הפיסוק אותה JAWS יקריא. הרמות הזמינות הן: ללא, חלקי, הרוב, והכל. צירוף מקשים זה ישנה את רמת קריאת הפיסוק באופן זמני, ולאחר ההפעלה הבאה של JAWS, רמת הפיסוק תחזור להיות זו המוגדרת כברירת מחדל. להגדרת רמת פיסוק קבועה, יש להיכנס אל אשף ההפעלה הראשונית או מרכז ההגדרות.

הכרזה על ההתראה האחרונה של Windows

ביכולתך כעת להשתמש בפקודת שכבה חדשה INSERT+רווח ולאחר מכן N כדי לגרום ל-JAWS לחזור על ההתראה האחרונה שנאמרה. התראות יכולות לכלול שיחות נכנסות של Skype, שיחות של Teams, הודעות דוא"ל של Outlook, ועוד. משתמשים בצגי הברייל Focus יכולים גם להשתמש במקש ה-SHIFT הימני+N (נקודות 1-3-4-5) להפעלת אפשרות זו.

כלי תמיכה חדש לאיסוף נתונים לסיוע בפיתרון תקלות

נוסף כלי תמיכה חדש הניתן להפעלה מתוך תפריט העזרה, אשר אוסף מידע אודות המערכת, כולל מידע אודות החומרה ודיווחי שגיאות ותקיעות אחרונות של תוכנות, ויוצר דוח אשר משמש את צוות התמיכה הטכנית ואת צוותי הפיתוח לצורך איתור תקלות ב-JAWS, או במוצרים אחרים שעובדים עם JAWS, וכתוצאה מכך מאפשר פיתרון תקלות מהיר יותר. הדוח מועבר לצוותי התמיכה הטכנית ולצוותי הפיתוח שלנו שיוכלו בעזרתו לאבחן בעיות שונות במגוון מערכות אצל משתמשים שונים. המידע שנאסף הינו מידע אנונימי, ואינו כולל פרטי זיהוי אישיים של המשתמש.

הכרזה על אירועי התראות נגישות של Windows

כברירת מחדל, JAWS מכריז כעת בקול רם ומציג בברייל התראות שנשלחות באופן מיוחד ע"י Microsoft לתוכנות קריאת מסך במסגרת אירועי מערכת שונים. התראות נגישות יכולות לכלול למשל הודעה על שינוי הוצמת השמע, הודעות שונות של Office, ועוד. ניתן לבטל את ההכרזות הללו במרכז ההגדרות של JAWS במידה ואין ברצונך לשמוע אותן.

שיפורים ב-JAWS 2021.2102.34 (פברואר 2021)

להלן רשימת שיפורים שבוצעו בין גרסאות ינואר של JAWS 2021 לבין עדכון פברואר 2021.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

שימוש בסמן הווירטואלי ביישומים אחידים של Windows 10

סמן ה-PC הווירטואלי, המשמש לקריאת דפי אינטרנט, מסמכי PDF, והודעות דוא"ל ב-JAWS ו-Fusion, הורחב לתמיכה ועבודה ביישומים אחידים של Windows 10. בעת הפעלת הסמן הווירטואלי ביישום אחיד של Windows 10, קיימים מצבים בהם יתקבל שיפור משמעותי בחוויית הקריאה. הסמן הווירטואלי מציע את הדברים הבאים:

 • שימוש במקשי החצים לניווט ביישומים באופן הדומה לניווט בדפי אינטרנט.
 • שימוש במקשי ניווט מהירים למעבר אל אזורים מסוימים כגון כותרות, נקודות ציון, רשימות, טבלאות, שדות טפסים, ועוד.
 • הצגת רשימות של קישורים, כותרות, ושדות טפסים.
 • שימוש במצב טפסים להקלדת מלל או אינטראקציה עם פקדים נוספים.

כברירת מחדל, הסמן הווירטואלי מופעל כעת רק עבור יישום מזג האוויר. להפעלתו ביישומים אחרים, ניתן להשתמש בצירוף המקשים INSERT+Z ולנסות ולראות האם חוויית הקריאה משתפרת במהלך השימוש ביישום בו הופעל הסמן הווירטואלי.

שימו לב: ישנם יישומים אחידים של Windows 10 שבהם לא יהיה צורך בשימוש בסמן הווירטואלי כיוון שהניווט באמצעות המקלדת ביישומים הללו נוח לשימוש באמצעות מקש TAB וסמן PC הרגיל. יישום כזה למשל הינו יישום המחשבון, שבו הדרך הנוחה ביותר לשימוש הינה באמצעות ניווט המקלדת הרגיל. ניתן להפעיל או לכבות את הסמן הווירטואלי עבור כל יישום כברירת מחדל דרך מרכז ההגדרות בהתאם לשיקול דעתכם.

שינויים נוספים

 • בעת הימצאות בצ'ט של Teams, לחיצה על INSERT+T מציינת כעת את מצב המשתתף האחר בנוסף לכותרת החלון.
 • בעת התמקדות על קישור באינטרנט או בהודעת דוא"ל ולחיצה על INSERT+F1 לקבלת עזרה תלויית הקשר, כתובת הקישור תוצג בראשו של חלון העזרה, זאת לצורך מתן אפשרות לאמת כי אכן מדובר בקישור שאינו מוביל לדף זדוני.
 • ב-Google Docs, תוקן מצב שבו המילה "ריק" הייתה מושמעת בעת ניווט על פי מילים.
 • תוקן מצב שבו JAWS לא היה מדווח על מצבן של תיבות הסימון באפשרויות ההגהה של Word.
 • תוקנו בעיות הקראה בעת חיפוש תווים מיוחדים ב-Word, כגון מעברי עמוד ידניים.
 • שופרה הקראת מידות של פריטים גרפיים בעת בחירתם או מעבר ביניהם ב-Word.
 • תוקנו בעיות שגרמו להקראה כפולה בעת שימוש בתכונות הקו התחתון, ההדגשה או הכתב הנטוי ב-Word.
 • תוקנה בעיה שגרמה לתכונת מניעת קיטועי הדיבור להפסיק לפעול בעת מעבר לכרטיס קול אחר דרך התפריטים של JAWS.
 • שופרו מצבים בהם השפות הסינית והיפנית לא זוהו כנדרש בעת קריאת מלל בדפי אינטרנט.

שיפורים ב-JAWS 2021.2012.57 (ינואר 2021)

גרסה זו מתקנת כמה תקלות משמעותיות שהתגלו מיד לאחר שחרור עדכוני ינואר 2021.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

להלן רשימת התיקונים בגרסה זו:

 • בעת שימוש בתכונת שינוי העוצמה עבור JAWS והמערכת הראשית, תוקנו בעיות שגרמו לשינויי עוצמה אקראיים גדולים בעת קריאת מלל.
 • תוקנה בעיה שמנעה מ-JAWS להקריא כותרות של טבלאות ב-Excel.
 • תוקנה בעיה שמנעה מ-JAWS להקריא כנדרש בעת ניווט על פי מילה בבודק האיות של Word.

שיפורים ב-JAWS 2021.2012.48 (ינואר 2021)

להלן רשימת שיפורים שבוצעו בין הגרסה הסופית הראשונה של JAWS 2021 לבין עדכון ינואר 2021.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

שכבת מקשים חדשה להתאמת העוצמה של JAWS ושל המערכת

משתמשים רבים העושים שימוש ביישומים כגון Zoom או Microsoft Teams התלוננו על כך שהעוצמה הגבוהה של JAWS מקשה עליהם בזמן ניווט ביישומים אחרים תוך כדי שיחת וועידה או הדרכה. על מנת לפתור בעיה זו, אנו משיקים תכונה חדשה המאפשרת לכם להתאים את העוצמה של JAWS ללא תלות בעוצמה של יישומים אחרים המפיקים שמע.
JAWS ו-Fusion מציעות כעת שכבת מקשים חדשה להתאמת העוצמה באופן מהיר. לגישה אל שכבה זו, לחץ על INSERT+רווח ולאחר מכן V. מכאן, לחץ על J לשליטה בעוצמת הדיבור של JAWS או S לשליטה בעוצמת המערכת הראשית. לאחר לחיצה על J או S, ניתן להשתמש במקשי החצים להגברת או הנמכת העוצמה בצעדים קטנים, וב-PAGE UP ו-PAGE DOWN להגברת או הנמכת העוצמה בצעדים גדולים יותר. לחץ ESC ליציאה משכבה זו.

שימו לב: הערך הנמוך ביותר שעליו ניתן להגדיר את העוצמה הינו 10%. לא ניתן להנמיך את העוצמה לחלוטין עד כדי השתקה, זאת על מנת לא ליצור מצב בו משתמשים יישארו ללא משוב קולי.

תמיכה במשוואות מתמטיות מקוריות של Word ב-Word 365

JAWS ו-Fusion תומכות כעת בקריאת תוכן מתמטי הניתן להוספה ישירות דרך רצועת הכלים של Word, ללא צורך בהתקנת תוספים נוספים. בעת הגעה לתוכן מתמטי, JAWS יקריא את הבעיה ויכריז "תוכן מתמטי". בשלב זה ניתן ללחוץ על INSERT+רווח ולאחר מכן על סימן השוויון לפתיחת מציג המתמטיקה. בעת ניווט בתוך משוואה במציג המתמטיקה, הקשה על החצים הימני והשמאלי תעביר את המיקוד בין חלקי המשוואה השונים, והקשה על החצים העליון והתחתון תאפשר כניסה מעמיקה יותר לחלק הנוכחי של המשוואה שבו נמצא המיקוד וחקירתו, כאשר החץ התחתון מעביר רמה אחת פנימה, והחץ העליון מחזיר רמה אחת החוצה. במידה ומחובר צג ברייל ונעשה שימוש בטבלת ברייל תומכת (טבלאות בברייל ספרותי אנגלי בלבד בשלב זה), המשוואה מוצגת גם בקוד Nemeth. לחיצה על ESC סוגרת את מציג המתמטיקה ומחזירה את המיקוד למסמך להמשך ניווט וקריאה רגילה.

שינויים נוספים

 • למתן האפשרות להשתמש בשכבת המקשים החדשה לשינוי העוצמה, הצירוף להפעלת שכבת המקשים עבור מציגי הברייל והמלל שונה ל-INSERT+רווח, B.
 • כעת ביכולתך להשתמש בו-זמנית בתכונות מניעת קיטועי הדיבור והנמכת השמע האוטומטית של JAWS. עד כה, ניתן היה להשתמש באחת התכונות מבין השתיים בלבד.
 • בעת בחירת מלל עם העכבר בהודעות דוא"ל ב-Outlook, תוקנה בעיה בהעתקת מלל בלחיצה על CTRL+C שמנעה מהמלל להיות מועתק כנדרש. הפעולה הייתה עובדת אך ורק במידה ובחירת המלל התבצעה באמצעות המקלדת.
 • תוקנו בעיות שמנעו מ-JAWS ו-Fusion להקריא כנדרש בעת ניווט עם TAB בין קישורים ב-Outlook.
 • JAWS לא מכריז יותר על ההודעה "אין בחירה" בעת ניווט בין שקופיות ב-Powerpoint.
 • ב-Excel, ביכולתך כעת לסמן מספר תאים בתוך גיליון אחד באמצעות שימוש בתכונת סימניות המקום, בדיוק באותו האופן שבו מתבצע הסימון עם תכונה זו ב-Word.
 • תוקנה בעיה שגרמה לסגירת יישום הדואר של Windows 10 בעת תשובה או העברה של הודעה.
 • תוקנו בעיות שבעקבותיהן JAWS לא היה מקריא תוכן כנדרש באזורי span ב-HTML במקרים מסוימים.
 • JAWS מכריז כעת באופן רציף על מידע ההשלמה האוטומטית בסרגל הכתובות של הדפדפן בעת הקלדה.
 • תוקנה בעיה עם Libre Office Writer שגרמה ל-JAWS לא למקד את מיקוד המקלדת על המסמך לאחר פתיחתו.
 • עודכנו מנהלי התקן עבור צגי ברייל של Handy Tech ו-Eurobraille.
 • תוקנו מצבים בהם JAWS היה נסגר באופן בלתי צפוי בעת חיבור לצג ברייל באמצעות Bluetooth.
 • שופרה חוויית המשתמש בשימוש ב-JAWS עם היישום Visual Studio Code.

שיפורים ב-JAWS 2021.2011.16 (נובמבר 2020)

להלן רשימת שיפורים שבוצעו בין גרסת ההתנסות הציבורית השניה לבין הגרסה הסופית של JAWS 2021.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

 • הוסרו הכרזות על שינוי עוצמת השמע שהושמעו בעת שימוש במקלדות או אוזניות מסויימות הכוללות לחצני בקרת עוצמה.
 • כתגובה למשוב של לקוחות, הקישור לפתיחת תוצאות של זיהוי התווים האופטי היעיל ב-Word עבר כעת לתחתית החלון של מציג התוצאות על מנת לאפשר קריאת תוצאות חלקה יותר.
 • תוקנו בעיות שגרמו להודעות בזק להיעלם במהירות מצג הברייל בפנקס הרשימות, בדפדפני אינטרנט, וביישומים נוספים.
 • תוקנו בעיות עם תכונת הגלילה החדשה בברייל המציגה מלל על פי פסקה שגרמו לחוסר הצגת תוכנם של שדות עריכה מסוימים ב-Chrome ו-Edge.
 • תוקנו בעיות ב-Outlook עם חיווי מלל בעת הקלדה בעת שימוש בחיווי על פי מילים.
 • תוקנה בעיה שגרמה ל-JAWS לא להקריא הודעות דוא"ל מתחילתן בעת פתיחת הודעות ב-Outlook.
 • תוקנו בעיות שגרמו ל-JAWS להפסיק להגיב בעת בחירת כל המלל במסמכי Word גדולים.
 • שופרה יציבות בעת יצוא הגדרות המשתמש.
 • תוקנו בעיות מסוימות עם העברת הגדרות מגרסאות קודמות של JAWS ל-JAWS 2021.
 • תוקנה עקיבת ברייל בחלונית הניווט של Outlook 365 ו-2016.
 • תוקנו בעיות בהקראת הצעות ההשלמה האוטומטית בשורת הכתובת של Chrome.
 • תוקנו בעיות בקריאת הערות ב-Powerpoint 365.

שיפורים ב-JAWS 2021.2009.52 Public Beta 2 (ספטמבר 2020)

להלן רשימת שיפורים שבוצעו בין גרסת ההתנסות הציבורית הראשונה לבין גרסת ההתנסות הציבורית השניה של JAWS 2021.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

קריאת הודעות אוטומטית ב-Outlook 365

בעת פתיחת הודעת דוא"ל מתיבת הדואר הנכנס ב-Outlook 365, JAWS מתחיל לקרוא כעת באופן אוטומטי את תוכן ההודעה, ללא קריאת כותרת החלון או כותרות ההודעה. נכון לרגע זה, הודעות אינן מוקראות באופן אוטומטי בעת הגעה אליהן עם ALT+TAB. להתאמה אישית של אופן קריאת ההודעות, ניתן לפתוח את תכונת ההגדרות המהירות (INSERT+V) בעת הימצאות ב-Outlook, ולשנות את האפשרויות תחת הקבוצה "אפשרויות קריאה".

שיפורים ושינויים נוספים

 • נוספה אפשרות חדשה אל מרכז ההגדרות ואל ההגדרות המהירות, הנקראת "גלילת מלל על פי פסקה" אשר כבויה כברירת מחדל. כאשר האפשרות פעילה, JAWS שולח את כל הפסקה אל צג הברייל במקום את השורה הנוכחית בלבד בעת ניווט בדפי אינטרנט ובמסמכים. הדבר עשוי לעזור בשיפור זרימת הקריאה כיוון שיוצגו פחות רווחים ריקים על גבי צג הברייל בעת גלילה. כעת רווחים ריקים יוצגו רק בעת הגעה אל סוף הפסקה, ותחילת פסקה חדשה.
 • במהלך פגישת Zoom, ביכולתך ללחוץ כעת על CTRL+SHIFT+T כדי לשמוע מי מדבר כעת.
 • תוקנה בעיה שגרמה ל-JAWS לא להקריא כהלכה בתוך לוח הבקרה, קול.
 • תוקנה בעיה בתכונת העברת ההגדרות של JAWS, שלא פעלה כהלכה במידה ותיקיות המשתמש מכוונות לכונן במערכת שהוא אינו כונן ברירת המחדל.
 • החל מגרסה זו, רמת פירוט המלל עבור גרפיקה ב-JAWS מוגדרת כעת על "בעלי תווית בלבד" כברירת מחדל.
 • JAWS לא מבטל יותר את ההגדרה להצגת הנפשות ב-Windows בעת ההפעלה.
 • נוספו מנועי דיבור בשפה היפנית הניתנים כעת להורדה מכלי הוספה והסרת הקולות של JAWS.
 • תוקנו בעיות שגרמו ל-Outlook להיסגר לאחר זמן מה שבו המערכת לא הייתה בשימוש.
 • החל מגרסה זו, JAWS ייקטע את ההקראה הנוכחית בעת לחיצה על מקש Windows לפתיחת תפריט ההתחלה.

עודכן לאחרונה: 17 פברואר, 2021.

© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ