לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

שימוש בתוכנת GEM עבור חיבור מצלמת ONYX PHD למחשב

גרסה עדכנית v5.0.714

אין לחבר את כבל התקשורת - USB למחשב אלא רק לאחר השלמת התקנת התוכנה.
תוכנת GEM משמשת כתוכנת הפעלה למצלמות שונות כמו ONYX Portable HD עם מחשב. בעת החיבור למחשב התוכנה מאפשרת שליטה ממקלדת המחשב במגוון פעולות בתצוגה החל מפיצול התצוגה ועד לשמירת תמונות במחשב.

התקנת התוכנה

הורד את תוכנת GEM, השתמש בסעיף הורדה בסוף עמוד זה.
הפעל את קובץ התקנת GEM, והמתן לתחילת ההתקנה.
שים לב, אשף ההתקנה יפעל בשני שלבים, בעת הפעלת קובץ ההתקנה יופיע חלון ההתקנה, יש לפעול על פי התפריטים והכפתורים שיופיעו ובשלב מסויים אשף ההתקנה יבקש לבצע הפעלה מחדש. כשמערכת ההפעלה תפעל מחדש יש להמתין מספר שניות להמשך וסיום ההתקנה.
כשההתקנה הסתיימה, וודא שתוכנת GEM אינה פועלת וחבר את המצלמה למחשב, קרא את סעיף סדר פעולות בהפעלת מצלמת ONYX PHD עם המחשב בהמשך.

הערות,

 • ניתן לראות את זיהוי המצלמה במנהל ההתקנים של מערכת ההפעלה.
 • ניתן לחבר את כבל החשמל mini USB2 (לבן) למקור מתח חשמלי חיצוני כחלופה לחיבור של אחד משקעי ה- USB של המחשב, השתמש במתאם/שנאי מתח חשמלי מתאים שמסופק עם המכשיר.
 • במידה והשלט החוטי אינו עובד ואו חסר, ניתן להפעיל את המצלמה מתוך תוכנת GEM, לדוגמה, לחיצה על כפתור Power ON בתוכנה הינה שוות ערך ללחצן ירוק שממוקם על גבי השלט האלחוטי ופעולה זו תגרום להדלקת נורה ירוקה בגב המצלמה המצביעה על כך שהמצלמה דולקת.

סדר פעולות בהפעלת מצלמת ONYX PHD עם מחשב

 1. חבר את כבלי USB3 (כחול) ו- USB2 (לבן) למצלמה ואת קצותהם של הכבלים חבר למחשב.
 2. חבר את השלט החוטי למצלמה.
 3. וודא שנורת החיווי דולקת בצבע צהוב.
 4. לחץ על לחצן ההפעלה הירוק בשלט החוטי. נורית החיווי (בבסיס המצלמה מאחור) תהבהב בצבע ירוק ותתייצב לירוק קבוע לציון שהמצלמה דולקת.
  במידה והנורה דולקת בצבע אדום, שנה את מיקום כבלי ה USB במחשב, במקרים חריגים חבר ספק חשמלי עם כבל USB2 (לבן) לרשת החשמל.
 5. הפעל את תוכנת GEM במחשב.
 6. השתמש בפקודה F12+Home על מנת לראות את תצוגת המצלמה על גבי צג המחשב. למעבר לשולחן העבודה לחץ F12+End.

אפשרויות בתוכנת GEM

לרוב פעולות הכפתורים שעל גבי המצלמות/השלט קיימת מקבילה בתוכנת GEM ואף יותר. תיפעול התוכנה מתאפשר הן עם סמן העכבר בחלונות המתוארים בהמשך והן בעזרת צירוף מקשי המקלדת.

תיאור חלונות התוכנה

התוכנה כוללת מספר לשוניות ולכל לשונית יש את ייעודה.

לשונית View [מראה]

שולטת על זיהוי המצלמה, לדוגמה, ONYX Portable HD ועל אופן התצוגה במסך, תצוגת מחשב מלאה, תצוגת מצלמה מלאה, תצוגה חצויה, ובאיזה אופן התצוגה תופיע במסך. כמו כן ניתן להפעיל את המצלמה על ידי לחיצה על כפתור Power ON

לשונית Screen Markers [סרגלי מסך]

שולטת על מיקום וצבעים של סרגלי הקריאה שיוצגו בטמ"ס.

לשונית Camera [מצלמה]

שולטת על צבעי התצוגה, בהירות מסך, נעילת פוקוס.
שמירה וניהול תמונות במחשב/תוכנת GEM.
התוכנה מאפשרת ניהול יעיל של תמונות שנשמרו על ידי שימוש בקיצורי מקלדת של המחשב וכניסה למנהל התמונות של התוכנה.
ניתן לשמור, לסקור ואף למחוק תמונות בצורה מהירה ללא חיפוש היכן התמונות נמצאות במחשב.
ככלל כל התמונות נשמרות בתיקיית My Pictures, התבניות שמתאפשרות לתצוגה, png, gif, tiff, jpeg, ico, emf, wmf, bmp.
השימוש במנהל התמונות של GEM ובקיצורי המקלדת יתאפשר רק כשתצוגת המצלמה נמצאת במצב תצוגה מלאה או בתצוגה חצוייה (חצי מצלמה חצי שולחן עבודה).
כמו כן ניתן לטעון לסקור ולמחוק תמונות על ידי שימוש בכפתורים הממוקמים בחלון ניהול התמונות.
חשוב לציין, ניתן ללמוד באופן נרחב יותר על תפעול התוכנה עם המצלמה הספציפית במדריך של המצלמה שנרכשה, לדוגמה בדף המוצר של ONYX Portable HD.

הורדת התוכנה

© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ