לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

מדריכים להורדה והתקנת קוראי מסך JAWS בגרסאות קודמות

גרסאות קודמות של JAWS

בחר בהתקנת JAWS המתאימה לסוג הרישיון שברשותך בטבלה למטה. ניתן לבחון את סוג הרישיון באופן הבא:
  1. לחץ במקלדת על הצירוף Insert+J
  2. בתפריט שיפתח, בחר באפשרות אודות
    בחלון שיפתח ניתן להבחין במספר הגרסה.
    שים לב, לשורה מהדורה מותרת אחרונה, במידה ומספר הגרסה שברשותך הוא 16xxxx ובשורת מהדורה מותרת אחרונה מצויין 2, אזי, ניתן להוריד את גרסה 18.0 ולהתקינה.
שים לב, החל מגרסה 15 (כולל) ומעלה, מנועי הדיבור VE בשפה העברית והאנגלית יותקנו אוטומטית עם התקנת התוכנה אך בגרסה בסיסית ולא איכותית, לכן מומלץ להוריד ולהתקין מנועי דיבור איכותיים.
במידה ואינך רואה את המדריך המלא, השתמש בתצוגת Web Layout, ב Word לחץ על המקשים Alt, W, L
גרסת תוכנה לפי סוג הרישיון תוכנה להורדה תוספים והתאמה לעברית מדריך מלא להתקנה
JAWS2020
תמיכה בחלונות 10 גרסה 20H2, 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.
התקנה מקוונת Jaws2020.2012
התקנה לא מקוונת (מלאה) Jaws2020.2008.6 
מנועי דיבור לא איכותיים בגרסה V2.2 לשפות העברית, והאנגלית, יותקנו אוטומטית בזמן התקנת התוכנה.
השתמש בכלי להוספה/הסרה של קולות באיכות גבוהה 
מדריך התקנה JAWS2020
JAWS2019
תמיכה בחלונות 10 גרסה 20H2, 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 365, 2013, 2016, 2019.
התקנה מקוונת Jaws2019.1909.28
התקנה לא מקוונת (מלאה) Jaws2019.1909.28 
מנועי דיבור לא איכותיים בגרסה V2.2 לשפות העברית, והאנגלית, יותקנו אוטומטית בזמן התקנת התוכנה.
השתמש בכלי להוספה/הסרה של קולות באיכות גבוהה 
מדריך התקנה JAWS2019
JAWS2018
תמיכה בחלונות 10 גרסה 1903, 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב ,365 Office 2013, 2016, 2019.
jaws2018.0.1811 גרסת 32 סיביות
jaws2018.0.1811 גרסת 64 סיביות 
מנועי דיבור לא איכותיים בגרסה V2.2 לשפות העברית, והאנגלית, יותקנו בזמן התקנת התוכנה
למנועי דיבור נוספים לחץ כאן
מומלץ להוריד גרסת איכות גבוהה 
התקנת JAWS2018 
התקן גרסה זו על גבי הגרסה הקיימת במחשבך.
JAWS18
תמיכה בחלונות 10 גרסה 1803 7SP1, 8.1, עדכון היוצרים
jaws18.0.5038 גרסת 64 סיביות ללא טאנדאם מנועי דיבור גרסה V2.2 לשפות עברית, אנגלית, מובנים בזמן התקנת התוכנה
למנועי דיבור נוספים לחץ כאן
מומלץ להוריד גרסת איכות גבוהה ביותר

כולל תיקון לבעיית שימוש רישיונות על גבי פלאג הגנה USB כתוצאה מעדכון של מיקרוסופט אפריל 2018 עבור Windows 10.
התקן גרסה זו על גבי הגרסה הקיימת במחשבך.

התקנת JAWS18
JAWS17
תמיכה בחלונות 10 גרסה 1709 7SP1, 8.1, עדכון היוצרים
עברית איכות גבוה Carmit v1.1
אנגלית איכות גבוה Karen v1.1
התקנת JAWS17
JAWS16
תמיכה בחלונות 10 גרסה 1607 7SP1, 8.1.
התמיכה הופסקה עבור מוצר זה עקב הודעת היצרן VFO
 מנועי דיבור עברית, אנגלית, מובנים בזמן התקנת התוכנה התקנת JAWS16
JAWS15
תמיכה בחלונות 7 SP1
 RtL15 התקנת JAWS15

מנועי דיבור ל SAPI של חלונות

ניתן להוריד את מנועי הדיבור Real Speak Solo באנגלית ובעברית בהמשך.

מנועי דיבור באנגלית

מנועי דיבור 64 סיביות

מנועי דיבור 32 סיביות

מנועי דיבור בעברית

להורדת, סיוון / Kolfix גלוש לאתר היצרן http://www.almareader.com/packages.php
© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ