לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

מדריך להורדה והתקנת קורא מסך JAWS 2019

גרסה עדכנית 2019.1912.1, תאריך דצמבר 2019

קרא את מדריך זה ובמיוחד את סעיפים דרישות להתקנה והכנת המחשב לקראת התקנה, ורק לאחר מכן עבור להתקנת התוכנה.
המדריך נראה ארוך מכיוון שהוא מיועד למשתמשים עיוורים ולמשתמשים רואים כאחד, וכולל מדריכים גראפיים.
במידה ואינך מעורה בתחום הנגישות לעיוורים ולקויי ראיה, מומלץ לקרוא על הנושאים קורא מסך, מנועי דיבור, ועוד.

  לפני הורדה והתקנה, וודא שרישיונך תומך בגרסת JAWS2019. למשתמשי ILM ניתן לגלוש לאתר היצרן ולהקליד את מספר הסידורי של התוכנה ולבחון את עמודת הגרסה. למשתמשי פלאג רישיון USB ניתן להפעיל את השירות מציג הפלאג שבתיקיית כלי עזר JAWS הממוקמת בתפריט התחל של חלונות ולבחון את השורה מהדורה מותרת אחרונה.

דרישות להתקנה

 • מערכות הפעלה: חלונות 10 גרסה 1903 ומטה, Windows Server 2019, 2016, 2012, 2008 R2,
  למערכות הפעלה מסוג חלונות 7 SP1, מומלץ לקרוא את סעיף 10 התקנה בארגונים וברשתות מוגנות בהמשך.
 • תמיכה בסביבות וירטואליות: VMware WorkStation בעבודה מקומית בלבד, Microsoft Hyper-V חיבור מקומי ומרוחק, Microsoft Virtual PC בחיבור מקומי בלבד.
 • תמיכה בסביבות פיתוח: Visual Studio 2017, Eclipse
 • תמיכה בחבילות אופיס: Microsoft Office 365, 2019, 2016, 2013.
 • תמיכה בדפדפני אינטרנט: Chrome ,Mozilla FireFox, Internet Explorer11, EDGE 
 • מעבד: Intel i5-3000 ומעלה. זיכרון: 4GB, מומלץ 8GB.
 • כונן קשיח: להתקנים מכאניים השתמש בכונן בעל מהירות של 7200RPM, מומלץ להשתמש בהתקן אלקטרוני SSD. מקום פנוי להתקנה 2GB, ו- 15GB מקום פנוי כללי בכונן C לאחר שהתוכנה הותקנה.
 • שקעי USB: בגרסת רישיון פלאג USB, דרוש שקע USB פנוי ואיפשור גישה להתקן, למעט גרסת רישיון מספרי באינטרנט (Internet License Management).
  לנעזרים בצג ברייל בתצורת USB, שקע USB פנוי ואיפשור גישה להתקן, למעט חיבור בתצורת Bluetooth. צגי ברייל מסוג Focus יעבדו באופן אוטומטית ללא צורך בהתקנת מנהל התקן.
  לנעזרים בחיווי קולי: כרטיס קול שמחובר לרמקולים ואו אוזניות.
 • להתקנה בארגונים: קרא את סעיף 10 התקנה בארגונים וברשתות מוגנות בהמשך.
 • הגדרת תצוגה: על מנת לקבל חיווי מדוייק, מומלץ להגדיר נכון את חלונות ואופיס.

הכנת המחשב לקראת התקנה 

וודא שהגדרת אזור וזמן בלוח הבקרה תואמת את שפת הממשק שברצונך להתקין. בחירה לא נכונה תשפיע על הודעות ותפריטי JAWS בעברית או באנגלית, לדוגמה, הודעות נלוות כמו כפתור או Buttonתיבת סימון או Check box ועוד. להלן שילוב האפשרויות לשפת ממשק חלונות ושפת ממשק של חבילת Office:
 • שפת ממשק חלונות בעברית ותפריטי ה- Office בעברית, יש לוודא שאיזור הזמן מוגדר באופן הבא, לשונית תבניות=עברית (ישראל) או התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ), לשונית ניהולי=עברית (ישראל), ולהתקין את JAWS  באופן סטנדרטי מאתר לטס-טוק.
 • שפת ממשק חלונות באנגלית ותפריטי ה- Office באנגלית, יש לוודא שאיזור הזמן מוגדר באופן הבא, לשונית תבניות=(Match Windows display language (recommended) או (English US), לשונית ניהולי=עברית (ישראל), ולהתקין את JAWS בגרסה הסטנדרטית מהאתר ולבחור בשפה Hebrew על ידי לחיצה על כפתור Option בזמן ההתקנה.
 • שפת ממשק חלונות בערבית ותפריטי ה- Office בערבית, יש לוודא שאיזור הזמן מוגדר באופן הבא, לשונית תבניות=ערבית (ערב הסעודית) או התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ), לשונית ניהולי=ערבית (ערב הסעודית), ולהתקין את JAWS בגרסה הסטנדרטית מהאתר ולבחור בשפה Arabic על ידי לחיצה על כפתור Option בזמן ההתקנה.
 • שפת ממשק חלונות ברוסית ותפריטי ה- Office ברוסית, יש לוודא שאיזור הזמן מוגדר באופן הבא לשונית  תבניות=התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ), לשונית ניהולי=רוסית (רוסיה), להתקין את JAWS בגרסה הסטנדרטית מהאתר ולבחור בשפה Russian על ידי לחיצה על כפתור Option בזמן ההתקנה.
 • (לא מומלץ עקב חיווי חסר של JAWS) שפת ממשק חלונות באנגלית ותפריטי ה- Office בעברית, יש לוודא שאיזור הזמן מוגדר באופן הבא, לשונית תבניות=עברית (ישראל), לשונית ניהולי=עברית (ישראל), ולהתקין את JAWS באופן סטנדרטי מאתר לטס-טוק.
בחירה שונה שאינה תואמת את אחד מהאפשרויות למעלה תגרום לתפקוד לקויי של JAWS.
 1. תוכנת JAWS יודעת לדבר בארבע שפות בו זמנית וכוללת בצורה מובנית את מנועי הדיבור עברית ואנגלית ערבית ורוסית באיכות קול נמוכה Embedded Compact של חברת Nuance. הפרדת הקולות תתבצע על ידי מנגנון פנימי. מומלץ להשתמש בכלי להוספה והסרה של קולות Vocalizer Expressive בהמשך.
  למשתמשים בשפה הערבית, נהוג להוסיף את ערבית ערב הסעודית כשפת מקלדת ושפת ממשק.
 2. הסר מהמחשב JAWS בגרסאות ישנות יותר מגרסה 18 (כולל). קרא הסבר להסרה בסוף מדריך זה.
 3. לפני ההתקנה, שנה את הגדרות בקרת חשבון המשתמש, הורד את מחוון הסמן האנכי למינימום והפעל מחדש (Restart) את המחשב. סעיף זה הכרחי להתקנה מוצלחת.
 4. נטרל זמנית הגנות של תוכנות ייעודיות כמו  MAGIC Shield ,Deep freez. שים לב, חלק מחומרות הגנה ייעודיות כמו Radix מאטות מאוד את המערכת והמשתמש עלול לאבד את חוויית העבודה בצורה דרסטית.
 5. יש להחיל על חשבון המשתמש הרשאות מנהל והרשאת כתיבה של התוכנה לתיקיות המשתמש %appdata% באופן קבוע.
 6. תוכנות אנטי-וירוס המומלצות לשימוש עם JAWS הן, Microsoft Essential, Eset. המלצה זו מתחשבת ברמת הגנה מספקת מבלי לפגוע בביצועי המערכת. מערכות הגנה אחרות כמו AVG, AVAST עלולות לזהות את קבצי JAWS כוירוס ולהסירם.
 7. וודא שאין אזהרות במנהל ההתקנים של מערכת ההפעלה, דבר המעיד על חוסר בהתקנה של אחד מהתקני החומרה במחשב, וודא שמערכת ההפעלה מעודכנת עד תום, ומנהל ההתקן של כרטיס המסך וכרטיס הקול מדויק ועדכני.
 8. וודא שלא מותקנת או מופעלת אוטומטית תוכנת נגישות כלשהי שעלולה להפריע להתקנת JAWS, לדוגמה, תוכנת קורא מסך Cobra ושאריותיה. מומלץ לא להפעיל את הדיבור המובנה של מערכת ההפעלה חלונות Narrator מחשש לכפילויות באופן הדיבור והתנגשות באופן הפעלת JAWS.
 9. מומלץ לקרוא את סעיף הכנת חלונות 10 לעבודה עם JAWS במדריך התנהלות וניווט בחלונות 10 בעזרת מקלדת המחשב. 
 10. התקנה בארגונים וברשתות מוגנות: 
 • מערכת ההפעלה Windows10 חייבת להיות מעודכנת, כולל מנהל התקן של היצרן עבור Chipset וכרטיס מסך.
  אין עדכונים עבור חלונות 10
 • במערכות הפעלה חלונות Windows 7, וודא שדפדפן האינטרנט הינו IE11, ושהמערכת מעודכנת עד תום.
  הודעה שאין יותר עדכונים 
 למערכת חלונות 7
 • באירגונים בהם אין יציאה חופשית לאינטרנט למטרת עדכונים ובמיוחד במערכות הפעלה חלונות 7, ניתן להוריד ולהתקין לפי הסדר את החבילות העצמאיות של Microsoft לעדכוני חלונות 7.
 • העתק את קבצי ההתקנה לתיקייה בשפה האנגלית במחשב המקומי שעליו מיועדת התוכנה לפעול.
 • מומלץ לא להריץ את ההתקנה מהתקן אחסון חיצוני או מהרשת.
 • ההתקנה תתבצע כשהחשבון מוגדר כמנהל המאפשר כתיבה מלאה לכונן C לתקיית %appdata% ול Registry. לאחר ההתקנה ניתן לבצע Login עם שם המשתמש ולבדוק פעולה תקינה של JAWS. 
 • לעבודה בשולחן עבודה מרוחק (MS-RDP), וודא שהרישיונך כולל את האפשרות גישה מרחוק (RA). קרא את אודות התוכנה.
 • במידה וההתקנה / הפעלת התוכנה כשלה, יש להסיר את התוכנה, לנתק את המחשב מרשת המחשבים על מנת למנוע משיכת הרשאות כלשהן מהשרת ולהתקין מחדש את התוכנה. לאחר ההתקנה והפעלת הרישיון ניתן לחבר את המחשב בחזרה לרשת מאובטחת.
 • מומלץ להתייעץ עם טכנאי לטס-טוק לפני כל שינוי בסביבת העבודה כמו: מערכת הפעלה, תוכנות ייעודיות, החלפת מחשב, שבה המשתמש עבד בעבר באופן תקין.

הורדת קבצי התקנה 

מומלץ לקרוא מה חדש בגרסת 2019 JAWS

התקנה מקוונת,

במהלך ההתקנה המחשב חייב להיות מחובר לאינטרנט. מומלץ למשתמשים פרטיים.

התקנה לא מקוונת,

מיועדת למצבים בהם המחשב אינו מחובר לרשת האינטרנט. מומלץ לאירגונים.

מנועי דיבור VE2 באיכות גבוהה

הורדת דיבור בעברית ובאנגלית


להורדת קולות נוספים השתמש בכלי להוספה והסרה של קולות Vocalizer Expressive

למדריכים השתמש בקישור הבא

עבור למדריכי JAWS 

תהליך התקנת JAWS

 חשוב מאוד, לפני שמתחילים.
אשף ההתקנה של תוכנת JAWS 2019 שונה באופן בסיסי ואינו דומה לגרסאות הקודמות.
במידה ושפת הממשק של מערכת הפעלה, חבילת Office וההגדרה האיזורית מכוונים לעברית, הרץ את קובץ ההתקנה ועקוב אחר ההוראות שיתקבלו. לאחר שההתקנה הסתיימה בהצלחה והמחשב הופעל מחדש התקן את מנועי הדיבור האיכותיים עברית אנגלית ובמידת הצורך רוסית וערבית.
במידה ושפת מערכת הפעלה, חבילת Office וההגדרה האיזורית מכוונים לאנגלית, חובה לבחור בכפתור אפשרויות או באנגלית Options המופיע בחלונית הראשונית של מהלך ההתקנה, בחלון שיפתח יש לבחור בשפה Hebrew מתוך רשימת השפות. כשההתקנה תסתיים בהצלחה. כשהמחשב יופעל מחדש, יש להתקין את מנועי הדיבור האיכותיים עברית אנגלית ובמידת הצורך רוסית וערבית. התעלמות מסעיף זה תגרום להתקנת JAWS בשפה האנגלית בלבד וללא עברית כלל.

חשוב לציין, במידה ושפת מערכת ההפעלה אינה בעברית וההתקנה בוצעה כראוי (זאת אומרת נעשה שימוש בכפתור אפשרויות או באנגלית Options לבחירת דיבור בעברית) , תוכנת JAWS תיטען עם דיבור באנגלית שנקרא eloquence. כדי שהעברית תישמע בצורה נכונה, יש ללחוץ על צירוף המקשים Insert+Control+S ומתוך רשימת הפרופילים יש לבחור בפרופיל Vocalizer Expressive וללחוץ enter.

ניתן להיעזר במדריך גראפי להתקנה והפעלת JAWS.

במידה והתוכנה הותקנה ועובדת ללא הודעות שגיאות, יש להפעילה בעזרת מספר הרשאה בעל 20 תווים שהתקבל בעת הרכישה. במידה ולא בוצעה הפעלה לרישיון JAWS, התוכנה תעבוד למשך 40 דקות. על מנת להפעיל את רישיון התוכנה באופן קבוע ראה סעיף הפעלת רישיון JAWS באופן אוטומטי או ידני עם קוד מספרי (ILM) בהמשך.
ניתן לקבל הרשאת רישיון לתקופה ממושכת של 90 יום למטרת בדיקה/הערכה, פנה לחברת לטס-טוק בדואר אלקטרוני המצויין בהמשך.
במקרים בהם אין ברשותך מספר הרשאה פנה לחברת לטס-טוק, כשיש ברשותך את מספר הסידורי ואו את שם בעל התוכנה:
ניתן לפנות ב e-mail לכתובת support@ltalk.net או בטלפון 03-5714131

הפעלת רישיון JAWS באופן אוטומטי או ידני עם קוד מספרי (ILM)

סעיף זה אינו רלוונטי לנושאי רישיון פלאג USB, ולכן עם סיום ההתקנה נותר לחבר את פלאג הרישיון USB ולהתחיל לעבוד עם התוכנה.
במידה ולא ניתן להפעיל את התוכנה עקב מספר רב של הפעלות, המשמעות היא שהתוכנה הופעלה על יותר משלושה מחשבים. התייעץ עם חברת לטס-טוק, ניתן לפנות ב e-mail לכתובת support@ltalk.net או בטלפון 03-5714131. וודא שיש ברשותך את שם בעל הרישיון ומספר סידורי של התוכנה.

בעת הפעלת רישיון התוכנה יתכן והמשתמש ידרש למלא טופס רישום באנגלית לצורכי זיהוי הלקוח ושדרוגים במידת הצורך, הרישום יתבצע באתר היצרן וכולל שדות חובה כגון, שם לקוח, דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מיקוד ומדינה.
ללא הרישום התוכנה לא תאוקטב.

ניתן להפעיל את רישיון התוכנה על ידי יציאה חופשית לאינטרנט או באופן ידני על יד קבלת קוד רישיון מאתר היצרן.

 1. הפעל את תוכנת JAWS והמתן להופעת חלונית עדכן הרשאה, בחר בכפתור הראשון  Update Authorization.
 2. בחלונית הבאה בחר בכפתור Continue.
 3. בחלונית הבאה בחר בכפתור השני Enter Authorization Number Manually.
 4. בחלונית הבאה בחר בכפתור הראשון Activate.
 5. בחלונית הבאה, להפעלה אוטומטית דרך רשת האינטרנט בחר בכפתור הבחירה הראשון (Now, using the internet (RECOMMENDED, ובחלונית הבאה הקלד את מחרוזת האקטיבציה (רישיון ILM בעל אותיות ומספרים באורך 20 תווים). לחץ על כפתור Next והמתן לתשובה חיובית.
  המשך בסעיף הגדרות וכיוונים ראשוניים.
  ניתן להוריד מדריך גראפי להפעלה אוטומטית של JAWS באינטרנט

  במידה ומחשבך אינו מחובר לרשת האינטרנט מטעמי אבטחה, או שישנן חסימות של FireWall, ניתן לבצע הפעלת רישיון ידנית באופן הבא:

 • ניתן להוריד מדריך גראפי להפעלה ידנית של JAWS.
 • בחלונית של סעיף 5 למעלה, בחר בכפתור הבחירה האחרון, Activation generated from www.FSActivate.com.
 • בחר ב Enter Authorization Number manually.
 • בחלון שנפתח, העתק את ה Locking code.
 • הקלד את 20 תווי הרישיון שרכשת Authorization Number (רישיון ILM בעל אותיות ומספרים באורך 20 תווים).
 • במחשב שבו ניתן לגלוש באינטרנט, הקלד את כתובת יצרן התוכנה www.FSActivate.com על מנת לקבל את ה License code.
 • הקלד את 20 תווי הרישיון שרכשת Authorization Number (רישיון ILM בעל אותיות ומספרים באורך 20 תווים). הקלד את ה Locking code שקיבלת מהמחשב עליו מותקן JAWS.
 • לחץ על כפתור Submit license request והמתן לקבלת License code ,מחרוזת ארוכה בעלת 2 שורות וחצי.
 • השתמש בכפתור Copy באתר כדי להעתיק את מחרוזת הרישיון.
 • הדבק את מחרוזת הרישיון בתיבת ה License code במחשב בו מותקנת תוכנת JAWS.
 • המשך והמתן לתשובה חיובית.
  המשך בסעיף הגדרות וכיוונים ראשוניים.

חשוב מאוד, בעת "הדבקה" ואו הקלדה של הקודים בתיבות השונות, וודא שאין רווחים מיותרים בהתחלה ובסוף העלולים לגרום לכשל בפעולת ההפעלה.
ההפעלה כשלה? לחץ על שאלות ותשובות לתוכנת JAWS.

הגדרות וכיוונים ראשוניים

  1. במידה וקיימת גרסה קודמת של JAWS, בהפעלה הראשונית של JAWS החדש, תופיע חלונית שבה תידרש לייבא את הגדרות של JAWS, אין לבצע את היבוא כשמדובר בגרסה 17, למעט בגרסה 2018 שעליך לבחור בחיוב כדי לייבא את קובץ ההגדרות.
  2. בסיום ההתקנה, התוכנה אמורה לפתוח את אשף הפעלה ראשונית (רצף של 5 חלונות) המאפשרים כיוונים של התוכנה כראות המשתמש.
   שים לב, ניתן לעקוף את אשף הפעלה ראשונית על ידי הורדה וביצוע יבוא של קובץ ההגדרות וזאת רק לאחר התקנת הקולות האיכותיים VE2, ההגדרות כוללות את המלצת לטס-טוק לאופן ההפעלה של JAWS. על מנת לבצע יבוא קובץ הגדרות, לאחר ההורדה שנה את סיומת הקובץ ל- sbak. במקום zip. ייבא את הקובץ מתוך תפריטי JAWS , כלי עזר, יבא/יצא.

אשף הפעלה ראשונית 

 • בחלון הגדרות דיבור בחר, בתיבת הבחירה פיסוק בחר, חלקי. במסגרת הקלדה בחר, תווים ומילים. לחץ על כפתור הבא.
 • בחלון הגדרות הפעלת JAWS, בחר באפשרות הפעלה אוטומטית עם הפעלת המחשב ובתיבה המשולבת בחר בערך תמיד. למשתמשים שאינם מעוניינים הפעלה אוטומטית ניתן לנקות את כל תיבות הסימון ובתיבה המשולבת בחר אף פעם.
 • בחלון אפשרויות כלליות, במסגרת ניווט חכם בחר, פקדים וטבלאות. במסגרת מצב טפסים בחר, אוטומטי למחצה. במסגרת פריסת לוח מקשים, במידה והמקלדת אינה כוללת את מקשי ה Numpad בחר בתיבת הבחירה באפשרות Laptop, אחרת השאר את ההגדרה Desktop. במסגרת מצב התחלתי של מקש Numlock בחר, כבה בעת הפעלה.
 • בחלון הגדרות מלל, במסגרת הודעות הנחייה בחר, כבה עזרה לתפריטים ופקדים. במסגרת מקש גישה בחר, כבוי. במסגרת רמת מלל בחר, מתחיל, גבוהה ביותר. במסגרת חיווי גרפיקה בחר, פריטים גרפיים בעלי תווית.
 • במקרים בהם מחובר צג ברייל חלון הגדרות ברייל יהיה רלוונטי ולכן, בתיבת הבחירה מצב ברייל בחר, מבנה. סמן את האפשרות הפעל הודעת בזק, סמן את האפשרות הפעל גלישת מילה. בתיבת הבחירה מיקום תאי מצב בחר ללא. 

משתמשי ברייל 

שימוש בצגי ברייל מבית חברת  VFO - Freedom Scientific  כמו Focus, PM40 , אינו דורש התקנה נוספת. לאחר התקנת JAWS וודא שהצג כבוי וחבר את צג הברייל לשקע USB פנוי במחשב, המתן לזיהוי הצג על ידי מערכת ההפעלה, והפעל מחדש את JAWS. 
על מנת לוודא שהצג כבוי, כל הפינים בתאים 1 עד 40 אמורים להיות למטה. שים לב, במידה ושלושת התאים האחרונים בצג מציגים GGG, לדוגמה סימן BlueTooth בצג הברייל, סימן שהצג נמצא במצב BlueTooth, במידה והכוונה לעבוד עם צג הברייל בתצורת USB יש ללחוץ כ- 3 שניות על לחצן ההפעלה/כיבוי שבדופן שמאל על מנת לכבות את הצג. בעת הפעלת JAWS בתצורת USB הצג יופעל אוטומטית.

חיבור צגי ברייל מסוג Super Vario, Vario Ultra, Brailliant דורש התקנת מנהל התקן (Drivers) של המוצר הרלוונטי. פנה ליבואן צג הברייל כדי לבקשת מנהל ההתקן. ניתן לקרוא פירוט בנושא צגי הברייל במדריך שאלות ותשובות בהתקנת JAWS. 

הורדת מדריך עבור צג הברייל שברשותך

עבור למדריכי צגי ברייל

עדכון לתוכנת JAWS

במקרים בהם מופיעה חלונית שמודיעה, קיים עדכון לגרסה בה הינך משתמש לחץ על כפתור כן המאשר את העדכון ופעל על פי התפריטים. ניתן להוריד מדריך גראפי עדכון גרסת JAWS

הסרת JAWS מהמחשב במספר דרכים 

 סעיף זה יבוצע אך ורק על ידי משתמש מיומן.
על מנת לבצע את סעיף זה, יש לקרוא ולהבין את ההוראות כדי להימנע מבעיות לאחר ההסרה. לדוגמה: איבוד רישיון לבעלי רישיון עם מספר סידורי, או פגיעה בגרסת JAWS קודמת שמותקנת במחשב, ואו פגיעה בתוכנות כמו ZoomText, Magic, GEM במידה וקיימות.
לפני פעולת ההסרה מומלץ לייצר נקודת שיחזור של מערכת חלונות ולוודא שבקרת חשבון המשתמש נמצאת במינימום.
שים לב, חלק מהתיקיות מוסתרות ולכן חשיפתן הכרחית.
ניתן להוריד מדריך גראפי של הסרת JAWS 

הסרת JAWS מהמחשב בצורה נקייה 

במידה ובמחשבך קיימת רק גרסה אחת של JAWS, פעל בצורה הבאה: 

 1. נווט ללוח הבקרה ולאחר מכן לתוכניות ותכונות ובאנגלית programs and features. (ניתן להקליד את הפקודה appwiz.cpl בשורת הפקודה ולהגיע מיד לחלון זה)
 2. עם חץ למטה עבור לשורה 2018.0 freedom scientific jaws והסר את התוכנה. בחר עם Shared Component.
  כמו כן בדוק והסר את כל השירותים והתוכנות הנלוות של JAWS, ששמן מתחיל במילה freedom scientific, כמו כן הסר את sentinal system driver installer x.x.x.
 3. הסר את כל מנועי הדיבור, ניתן לזהות את מנועי הדיבור על פי השם vocalizer expressive carmit או vocalizer expressive samantha  וכן הלאה.
 4. בסיום ההסרה, הפעל מחדש את חלונות ומחק את התיקיות freedom scientific במסלולים הבאים:
  מחק את תיקיית freedom scientific מתוך c:\program files
  מחק את תיקיית freedom scientific שבתוך c:\program data
  מחק את תיקיית freedom scientific במסלול של שם המשתמש c:\users\xxx\appdata\roaming\\ (שים לב, האותיות xxx מציינות את תיקיית שם המשתמש).
 5. תוכנת JAWS כוללת מספר מרכיבים ויש צורך בהסרת כל מרכיבים אלו, בעזרת תוכנה חיצונית כמו Windows Installer Clean UP ניתן להסיר מרכיבים שאינם נראים בלוח הבקרה שבמערכת ההפעלה.

הסרת JAWS עם רישיון מספרי ILM

 על מנת לא לאבד רישיון ILM בעת הסרת JAWS 

 1. נווט ללוח הבקרה ולאחר מכן לתוכניות ותכונות(ניתן להקליד את הפקודה appwiz.cpl בשורת הפקודה ולהגיע מיד לחלון זה)
 2. עם חץ למטה עבור לשורה freedom scientific jaws והסר את התוכנה.
  המתן לתיבת השיחה שבה תישאל איך להסיר את התוכנה, עם shared component או ללא shared component, בחר עם shared component.
  הסר את כל מנועי הדיבור מהרשימה בתוכניות ותכונות שבלוח הבקרה, ניתן לזהות את מנועי הדיבור על פי השם vocalizer expressive carmit . או vocalizer expressive samantha  וכן הלאה. 

מידע נוסף

גרסאות קודמות התקנת רשת שאלות ותשובות לתוכנת JAWS

© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ