לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

מדריך להתקנה והורדת קורא מסך JAWS18

קרא את המדריך ובמיוחד את סעיף הכנת המחשב לקראת התקנה, ורק לאחר מכן התקן את תוכנת JAWS.
המסמך מיועד למשתמשים עיוורים ולמשתמשים רואים כאחד, וכולל מדריך גראפי עם תמונות וקישורים בהמשך.
במידה ואינך מעורה בתחום הנגישות לעיוורים ולקויי ראיה, מומלץ לקרוא את מסמך כללי שנמצא בתפריט בשירות ותמיכה, מדריכי שימוש

דרישות להתקנה

 • מערכות הפעלה: חלונות SP1 7, 8.1, Server 2003 , Server 2008 windows 10, Microsoft VDI
  מיקרוסופט אופיס: MS-Office 2010, 2013, 2016.
  דפדפני אינטרנט: Internet Explorer11, Mozilla FireFox, Google Chrome
 • מעבד:  4000 - Intel - i5 ומעלה. זיכרון: 4GB, עדיף 8GB.
 • מקום פנוי בדיסק: דיסק קשיח במהירות 7200rpm מומלץ SSD ולפחות 20gb מקום פנוי, ובהתאם להתקנת מספר מנועי דיבור נוספים.
 • שקעי USB: בגרסת פלאג רישיון, דרוש שקע USB פנוי, למעט גרסת רישיון מספרי באינטרנט (ILM).
                     לנעזרים בצג ברייל בתצורת USB, יש צורך בשקע USB פנוי. למעט חיבור בתצורת Bluetooth.
                     לנעזרים בחיווי קולי: כרטיס קול רמקולים ואו אוזניות.
 • להתקנה בארגונים מומלץ לקרוא את סעיף 10 התקנה בארגונים וברשתות מוגנות בהמשך. 

הכנת המחשב לקראת התקנה 

 1. תוכנת JAWS כוללת בצורה מובנית את מנועי הדיבור עברית ואנגלית ערבית ורוסית באיכות קול נמוכה Embedded Compact של חברת Nuance. הפרדת הקולות תתבצע על ידי מנגנון פנימי. כמו כן, מומלץ להוריד קולות באיכות גבוהה ראה קישורים להורדת קבצי התקנה בהמשך.
 2. לפני ההתקנה, שנה את הגדרות בקרת חשבון המשתמש, הורד את הסמן האנכי למינימום והפעל מחדש (Restart) את המחשב. במידה וסעיף זה לא יבוצע, ההתרנה לא תצלח.
 3. וודא שאין שורות אזהרה במנהל ההתקנים של מערכת ההפעלה, המעידות על בעיה בהתקנה של אחד מהתקני החומרה במחשב, וודא שמערכת ההפעלה מעודכנת עד הסוף ודרייברים של כרטיס המסך וכרטיס הקול במנהל ההתקנים מדויק ועדכני.
 4. וודא שלא מותקנת או מופעלת אוטומטית תוכנת נגישות אחרת שעלולה להפריע לתוכנה שהינך עומד להתקין, כמו, תוכנת קורא מסך cobra ושאריות של תוכנה זו.
 5. במידה ומותקנת גרסת JAWS ישנה במחשבך, וודא שהיא אינה מוגדרת בהפעלה אוטומטית עם הפעלת המחשב.
 6. במידה ומותקן JAWS18 ממהדורה ישנה יותר, ניתן להריץ את ההתקנה החדשה ללא הסרת הגרסה הקיימת. הגרסה החדשה תעדכן את הגרסה הקיימת במחשבך לגרסה הנוכחית.
 7. נטרל זמנית הגנות של תוכנות ייעודיות כמו Deep freez או חומרות הגנה ייעודיות כמו Radix.
 8. תוכנות אנטי-וירוס המומלצות לשימוש עם JAWS הן, Microsoft Essential, Eset ובמקרים מסויימים AVG. המלצה זו מתחשבת ברמת הגנה סבירה במחשב מבלי לפגוע בביצועי המערכת.
 9. וודא שהגדרת האזור והזמן בלוח הבקרה תואם את סוג ההתקנה שברצונך להתקין. בחירה לא נכונה תשפיע על הודעות ותפריטי JAWS בעברית או באנגלית כמו, הודעות הנלוות כמו כפתור או Button, תיבת סימון או Check box ועוד.
 10. בהתקנה בארגונים וברשתות מוגנות: 
 • מערכת ההפעלה חייבת להיות מעודכנת (כולל דרייברים של יצרן) למועד התקנת התוכנה.
 • במערכות הפעלה חלונות 7, וודא שדפדפן האינטרנט הינו IE11, ושהמערכת מעודכנת עד תום.
  הודעה שאין יותר עדכונים 
 למערכת חלונות 7
 • באירגונים בהם אין יציאה חופשית לאינטרנט למטרת עדכוני מערכת הפעלה חלונות 7, ניתן להוריד ולהתקין לפי הסדר את העדכונים החיוניים של מיקרוסופט כאן:

עידכונים עבור חלונות 7 32 סיביות

KB3020369-x86
KB3102810-x86
KB3112343-x86
KB3135445-x86
kb3125574-v4-x86

עידכונים עבור חלונות 7 64 סיביות

KB3020369-x64
KB3102810-x64
KB3112343-x64
KB3135445-x64
kb3125574-v4-x64

 • העתק את קבצי ההתקנה לתיקייה בשפה האנגלית במחשב המקומי שעליו מיועדת התוכנה לפעול.
 • מומלץ לא להריץ את ההתקנה מהתקן אחסון חיצוני או מהרשת.
 • ההתקנה תתבצע כשחשבון המשתמש מוגדר עם הרשאות מנהל המאפשר כתיבה מלאה לכונן C. 

תהליך התקנת JAWS

 לפני שמתחילים, וודא שברשותך, קובץ התקנה אחד של JAWS ופלאג רישיון USB שתומך בגרסת ההתקנה. משתמשי רישיון מספרי אינם זקוקים לפלאג זה.
בזמן התקנת התוכנה, יותקנו מנועי הדיבור עברית ואנגלית ערבית ורוסית באיכות קול נמוכה Embedded Compact של חברת Nuance. הפרדת הקולות תתבצע על ידי מנגנון פנימי. כמו כן, מומלץ להוריד קולות באיכות גבוהה ולהתקינם כשתוכנת JAWS אינה פועלת.
כדאי לדעת, תוכנת ההתקנה תתקין את שפת הממשק בהתייחס להגדרה שנקבעה באיזור והזמן שבלוח הבקרה של מערכת ההפעלה, לכן לפני ההתקנה כדאי לוודא שהאזור והזמן שבלוח הבקרה תואם את ציפיותיך. 
למתקינים רואים, ניתן להוריד מדריך גראפי המתאר את ההתקנה והפעלת התוכנה בעזרת הרישיון המספרי. לאחר ההורדה, פתח את המדריך באמצעות אינטרנט אקספלורר או שמור את המדריך ופתח באמצעות Word, עבור לתצוגת פריסת אינטרנט בתפריטי Word בעברית לחץ Alt, ג, פ. בתפריטים באנגלית לתצוגת Web layout, לחץ  Alt, W, L.

למשתמשים שמעדכנים את התוכנה, יש להתקין את התוכנה על גבי ההתקנה הקיימת, לייצר קיצור דרך Alt+Control+J על אייקון התוכנה ולהמשיך בעבודה.

 1. הרץ את קובץ ההתקנה ולחץ enter על כפתור הבא.
  בחלון ברוך הבא לחבילת ההתקנה של JAWS לחץ על כפתור הבא או כפתור ביטול.
  המתן לשלב הראשון של ההתקנה בו יושמעו צלילי ההתקדמות של הכנה והתקנת סביבת העבודה עבור JAWS, במידה ותתבקש על ידי תוכנת ההתקנה להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על מקש enter ותהליך ההפעלה מחדש יתבצע באופן אוטומטי.
 2. לאחר הפעלה מחדש של המחשב.
  המתן בסבלנות עד להופעת אשף התקנת JAWS18 והמשך ההתקנה. במידה וההמתנה אורכת יותר מ 2 דקות, וודא שאין תוכנה או שירות אחר שמפריע להמשך ההתקנה.
  שים לב, ניתן להריץ שוב את קובץ ההתקנה של JAWS. אנא הקשב ופעל בהתאם להוראות.
 3. בחלון הסכם הרישיון, סמן עם מקש הרווח את תיבת הסימון המאשרת את הסכם הרישיון, ועבור עם Tab לכפתור הבא ולחץ enter.
 4. כשהמיקוד נמצא על כפתור (התקנה) רגילה ולחץ enter, במקרים מסויימים עבור לכפתור מותאמת אישית ולחץ enter.
 5. בחלון התקנת JAWS, ולחץ enter על כפתור התקן והמתן להתקדמות ההתקנה ולהעתקת הקבצים למחשבך.
 6. עם סיום ההתקנה לחץ enter על כפתור סיום.
 7.  במידה ותתבקש לבצע הפעלה מחדש, לחץ על כפתור לא.
 8. צור קיצור דרך Control+Alt+J להפעלה ידנית של JAWS, במאפייני קובץ ההפעלה JAWS.
  היכנס לתפריט JAWS שנמצא בתפריט התחל, תוכניות (בחלונות 10 חפש את תוכנת JAWS18.0) ולחץ מאפיינים על אייקון התוכנה JAWS,.בשדה קיצור דרך. לחץ על מקש J במקלדת, והקיצור Control+Alt+J ירשם אוטומטית בשדה זה. לחץ על כפתור אישור. בחלונות 10 לאחר ביצוע מאפיינים יש לבחור בפתח מיקום קובץ, לחפש את קובץ ההפעלה JAWS18 ולבצע מאפיינים, בשדה קיצור דרך. לחץ על מקש J.
 9. במידה ורישיונך כולל פלג USB חברו לאחד משקעי ה USB של המחשב והמתן לזיהוי הפלג על ידי מערכת ההפעלה. במידה ורישיונך מספרי קרא את סעיף הפעלת JAWS עם קוד ILM.
 10. הפעל את מחשבך מחדש.
 11. כשמערכת ההפעלה תפעל מחדש, הפעל את JAWS עם קיצור הדרך שייצרת או לחץ על אייקון JAWS בשולחן העבודה.
 12. במידה ורישיונך הינו מחרוזת (אותיות ומספרים) בעל 20 תווים, עליך לעבור את רצף החלונות לביצוע הפעלת המוצר בעת הפעלת JAWS.
  המשך בסעיף הבא, הגדרות וכיוונים ראשוניים. 

הפעלת JAWS עם קוד ILM (קוד מספרי)

 1. הפעל את תוכנת JAWS והמתן להופעת חלונית עם 3 כפתורים, בחר בכפתור הראשון  Update Authorization.
 2. בחלונית הבאה בחר בכפתור Continue.
 3. בחלונית הבאה בחר בכפתור השני Enter Authorization Number Manually.
 4. בחלונית הבאה בחר בכפתור הראשון Activate.
 5. בחלונית הבאה, להפעלה אוטומטית דרך רשת האינטרנט בחר בכפתור הבחירה הראשון (Now, using the internet (RECOMMENDED, ובחלונית הבאה הקלד את מחרוזת האקטיבציה (רישיון ILM בעל אותיות ומספרים באורך 20 תווים). לחץ על כפתור Next והמתן לתשובה חיובית.
  המשך בסעיף הגדרות וכיוונים ראשוניים.
  במידה ומחשבך אינו מחובר לאינטרנט מטעמי אבטחה, ניתן לבצע הפעלה ידנית באופן הבא:
 • בחלונית של סעיף 5, בחר בכפתור הבחירה האחרון, Activation generated from www.FSActivate.com.
 • בחר ב Enter Authorization Number manually.
 • בחלון שנפתח, העתק את ה Locking code.
 • הקלד את 20 תווי הרישיון שרכשת Authorization Number (רישיון ILM בעל אותיות ומספרים באורך 20 תווים).
 • במחשב אחר גלוש לאתר האינטרנט של היצרן בכתובת www.FSActivate.com על מנת לקבל את ה License code.
 • הקלד את 20 תווי הרישיון שרכשת Authorization Number (רישיון ILM בעל אותיות ומספרים באורך 20 תווים). הקלד את ה Locking code שקיבלת מהמחשב עליו מותקן JAWS.
 • לחץ על כפתור Submit license request והמתן לקבלת License code ,מחרוזת ארוכה בעלת 2 שורות וחצי.
 • השתמש בכפתור copy באתר כדי להעתיק את מחרוזת זו והדבק אותה בתיבת ה License code במחשב בו מותקנת תוכנת JAWS.
 • המשך את הפעולה והמתן לתשובה חיובית.
  המשך בסעיף הגדרות וכיוונים ראשוניים.
חשוב מאוד, בעת הדבקה של הקודים בתיבות השונות, וודא שאין רווחים מיותרים בהתחלה ובסוף העלולים לגרום לכשל בפעולת ההפעלה.
ההפעלה נכשלה? לחץ על שאלות ותשובות לתוכנת JAWS.

הגדרות וכיוונים ראשוניים

 1. במידה וקיימת גרסה של JAWS17, בהפעלה הראשונית של JAWS18 יופיע חלון שבו תידרש לייבא את הגדרות של JAWS17, אין לבצע את היבוא, סגור את חלון זה.
 2. בסיום ההתקנה, התוכנה אמורה לפתוח את אשף הפעלה ראשונית (רצף של 5 חלונות) המאפשרים כיוונים של התוכנה כראות המשתמש.
  שים לב, ניתן לעקוף את אשף הפעלה ראשונית על ידי הורדה וביצוע יבוא של קובץ ההגדרות וזאת רק לאחר התקנת הקולות האיכותיים VE2, ההגדרות כוללות המלצה של לטס-טוק לצורת ההפעלה של JAWS.
              בהפעלת אשף הפעלה ראשונית הנך רשאי לבחור את האפשרויות המתאימות לך.
              לפתיחת רצף חלונות אלו שוב, עליך להפעיל את האפשרות אשף הפעלה ראשונית מתוך תפריט JAWS. לחץ Insert + J ובחר בתפריט עזרה

אשף הפעלה ראשונית 

 • בחלון הגדרות דיבור בחר, בתיבת הבחירה פיסוק בחר, חלקי. במסגרת הקלדה בחר, תווים ומילים. לחץ על כפתור הבא.
 • בחלון הגדרות הפעלת JAWS, בחר באפשרות הפעלה אוטומטית עם הפעלת המחשב ובתיבה המשולבת בחר בערך תמיד. למשתמשים שאינם מעוניינים הפעלה אוטומטית ניתן לנקות את כל תיבות הסימון ובתיבה המשולבת בחר אף פעם.
 • בחלון אפשרויות כלליות, במסגרת ניווט חכם בחר, פקדים וטבלאות. במסגרת מצב טפסים בחר, אוטומטי למחצה. במסגרת פריסת לוח מקשים, במידה והמקלדת אינה כוללת את מקשי ה Numpad בחר בתיבת הבחירה באפשרות Laptop, אחרת השאר את ההגדרה Desktop. במסגרת מצב התחלתי של מקש Numlock בחר, כבה בעת הפעלה.
 • בחלון הגדרות מלל, במסגרת הודעות הנחייה בחר, כבה עזרה לתפריטים ופקדים. במסגרת מקש גישה בחר, כבוי. במסגרת רמת מלל בחר, מתחיל, גבוהה ביותר. במסגרת חיווי גרפיקה בחר, פריטים גרפיים בעלי תווית.
 • במקרים בהם מחובר צג ברייל חלון הגדרות ברייל יהיה רלוונטי ולכן, בתיבת הבחירה מצב ברייל בחר, מבנה. סמן את האפשרות הפעל הודעת בזק, סמן את האפשרות הפעל גלישת מילה. בתיבת הבחירה מיקום תאי מצב בחר ללא. 

משתמשי ברייל 

שימוש בצגי ברייל מבית חברת  VFO - Freedom Scientific  כמו Focus, PM40 , אינו דורש התקנה נוספת. לאחר התקנת JAWS חבר את צג הברייל לשקע USB פנוי במחשב, המתן לזיהוי הצג על ידי מערכת ההפעלה, והפעל מחדש את JAWS. 

הבהרות 

חיבור צגי ברייל מסוג Super Vario, Vario Ultra, Brailliant דורש התקנת תוכנות/דרייברים של המוצר הרלוונטי.
קרא פירוט בנושא צגי הברייל במדריך שאלות ותשובות בהתקנת JAWS. 

הורד מדריך לצגי הברייל שברשותך 

עבור למדריכי צגי ברייל

הסרת JAWS מהמחשב במספר דרכים 

 סעיף זה יבוצע אך ורק על ידי משתמש מיומן.
על מנת לבצע את סעיף זה, יש לקרוא ולהבין את ההוראות כדי להימנע מבעיות לאחר ההסרה. לדוגמה: איבוד רישיון לבעלי רישיון עם מספר סידורי, או פגיעה בגרסת JAWS קודמת שמותקנת במחשב, ואו פגיעה בתוכנת Magic במידה וקיימת כזו.
לפני פעולת הסרה מומלץ לייצר נקודת שיחזור של מערכת חלונות ולוודא שבקרת חשבון המשתמש נמצאת במינימום.
שים לב, חלק מהתיקיות מוסתרות ולכן חשיפתן הוא צורך הכרחי. 

הסרת JAWS מהמחשב בצורה נקייה 

במידה ובמחשבך קיימת רק גרסה אחת של JAWS, פעל בצורה הבאה: 

 1. נווט ללוח הבקרה ולאחר מכן לתוכניות ותכונות ובאנגלית programs and features
 2. עם חץ למטה עבור לשורה 18.0 freedom scientific jaws והסר את התוכנה.
  כמו כן בדוק והסר את כל השירותים והתוכנות הנלוות ש jaws ששמן מתחיל במילה freedom scientific, כמו כן הסר את sentinal system driver installer x.x.x.
 3. הסר את כל מנועי הדיבור, ניתן לזהות את מנועי הדיבור על פי השם vocalizer expressive carmit או vocalizer expressive samantha  וכן הלאה.
 4. עם סיום ההסרה הפעל מחדש של חלונות ומחק את התיקיות freedom scientific במסלולים הבאים:
  מחק את תיקיית freedom scientific מתוך c:\program files
  מחק את תיקיית freedom scientific שבתוך c:\program data
  מחק את תיקיית freedom scientific במסלול של שם המשתמש c:\users\xxx\appdata\roaming\\ (שים לב האותיות xxx מציינות את תיקיית שם המשתמש).

הסרת JAWS בסביבה שבה יותר מגרסה אחת של JAWS 

 במידה ובמחשבך קיימות מספר גרסאות של JAWS נניח JAWS17 ו JAWS16 וברצונך להסיר אך ורק אחת מגרסאות אלו, פעל בצורה הבאה: 

 1. נווט ללוח הבקרה ולאחר מכן לתוכנות ותכונות ובאנגלית programs and features
 2. עם חץ למטה עבור לשורה freedom scientific jaws והסר את התוכנה.
  המתן לתיבת השיחה שבה תישאל איך להסיר את התוכנה, עם shared component או ללא shared component בחר ללא shared component
  פעל לפי התפריטים שיופיעו בהמשך. 

הסרת JAWS עם רישיון מספרי ILM

 על מנת לא לאבד רישיון ILM בעת הסרת JAWS 

 1. נווט ללוח הבקרה ולאחר מכן לתוכנות ותכונות.
 2. עם חץ למטה עבור לשורה freedom scientific jaws והסר את התוכנה.
  המתן לתיבת השיחה שבה תישאל איך להסיר את התוכנה, עם shared component או ללא shared component בחר עם shared component.
  הסר את כל מנועי הדיבור מהרשימה בתוכניות ותכונות שבלוח הבקרה, ניתן לזהות את מנועי הדיבור על פי השם vocalizer expressive carmit . או vocalizer expressive samantha  וכן הלאה. 

הורדות נוספות

מהדורות קודמות התקנת רשת

עזרה

שאלות ותשובות לתוכנת JAWS

וידאו

© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ