לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

Duxbury מדריך בסיסי למשתמש

תוכנת dbt ובשמה המלא Duxbury Braille Translator הינה אחת התוכנות הנפוצות והמקצועיות ביותר בעולם הקיימות בתחום של הדפסות טקסט בברייל.
התוכנה מותאמת לעבודה עם מגוון רחב של מדפסות ברייל ומאפשרת עריכת טקסט (באנגלית, עברית, ערבית ועוד) בתבנית רגילה והמרתו לתצוגה בתבנית ברייל כך שהמשתמש יוכל לראות בדיוק איך ההדפסה תיראה על גבי דף הברייל. כמו כן ניתן לטעון טקסטים שנערכו במעבד תמלילים מיקרוסופט אופיס ולבצע שינויים לפני הדפסה.
מדריך זה הינו תקציר הסבר בשפה העברית, להסבר המקורי המסופק עם התוכנה וכולל הסבר תמציתי הקשור להגדרת התוכנה ולהדפסה בצורה המהירה והיעילה ביותר.

אין להעתיק, לשנות, להסיר לוגו ולהשתמש במסמך זה ובחלקים ממנו על ידי גורם כלשהו שלא הורשה על ידי עורך המסמך.

דרישות המערכת

מערכת הפעלה: חלונות 7 SP1, חלונות 10.
מעבד:  על מנת ליהנות מתגובה וביצועים טובים של המחשב, מומלץ מעבד מסוג 4000 - Intel i5 ומעלה, וזיכרון: 4GB, עדיף 8GB.
כונן קשיח ומקום פנוי בדיסק: 150MB
מומלץ לעבוד במקביל עם חוברת ההסבר של התקנת המדפסת, לפחות פעם אחת על מנת לוודא שהמדפסת הותקנה והוגדרה כראוי. ניתן לקרוא את המדריך המקורי, הגדרת מדפסת
http://www.duxburysystems.com/documentation/dbt12.2/index.htm

התקנת התוכנה

התוכנה מאפשרת הרשאת התקנה על תחנה אחת עצמאית או ברשת מחשבים (תלוי ברישיון שנרכש), מדריך זה מתייחס להתקנה בתחנה אחת עצמאית. התקנת התוכנה תתבצע בשלושה שלבים:
חשוב לציין, מומלץ להתקין את התוכנה רק לאחר שמדפסת הברייל הותקנה והוגדרה כראוי.את התוכנה ניתן להתקין באופן רגיל, מותאם או ברשת. ההמלצה, לבחור בהתקנה רגילה.
 1. לפני ההתקנה וודא שלמשתמש יש הרשאות מנהל ומערכת ההפעלה מעודכנת.
 2. יש להוריד את בקרת חשבון המשתמש למינימום.
 3. במידה והותקנה תוכנת ניסיון מומלץ להסירה ולהתקין מחדש, ולהקליד את קוד הרישיון בשדה השלישי.
 4. הפעל את קובץ ההתקנה לחץ next להמשך.
 5. בחלון הבא בחר עם חץ למעלה להסכמת רישיון (I accept the terms) ולחץ next להמשך.
 6. בחלון הבא מלא את הפרטים הבאים: שדה ראשון שם משתמש, שדה שני שם האירגון, שדה שלישי קוד רישיון שסופק על ידי החברה.
  שים לב, על מנת להשתמש בתוכנה לניסיון של 30 יום השאר את שדה זה ריק. לחץ next להמשך.
 7. בחלון הבא השאר את הסימון על התקנה טיפוסית Typical ולחץ next להמשך.
 8. בחלון הבא לחץ על כפתור התקן Install.
 9. בחלון הבא המתן להתקנת התוכנה.
 10. בחלון הבא ניתן לסמן עם מקש רווח את תיבת הסימון הפעל את התוכנה Launch dbt וללחוץ על כפתור סיום ההתקנה Finish.

הפעלת התוכנה (אקטיבציה)

במידה ולא בוצעה עדיין אקטיבציה לתוכנת dbt, בכל פעם שהתוכנה תופעל יופיע כפתור Activate בחלון הראשוני של הפעלת התוכנה.
על מנת לבצע אקטיבציה לחץ על כפתור זה.
 1. הפעל את תוכנת DBT כמנהל בצורה הבאה, מקש ימני (Application) על צלמית התוכנה שבשולחן העבודה (DBT) וביצוע enter על השורה הפעל כמנהל.
 2. בחלון הבא, הכולל אפשריות לשיטת פעולת האקטיבציה. וודא שמחשבך מחובר לאינטרנט ובחר באופציה הראשונה Activate through the internet, הקלד את שם המחשב באנגלית בשדה Computer Name ולחץ next להמשך.
  במידה ולא ניתנת הרשאה להפעלת התוכנה, יש לבקש הרשאת הפעלה מהיצרן בדואר אלקטרוני support@duxsys.com

רישום התוכנה באתר

החברה דורשת רישום של הרוכש בשרתי החברה על מנת לקבל תמיכה ועדכון אוטומטי דרך האינטרנט. את הרישום ניתן לבצע על ידי כניסה לתפריט Help, Registration  או ישירות באתר החברה.

הגדרת התוכנה ובחירת המדפסת

הנושא החשוב בהדפסות מסמכי ברייל הוא תאימות והגדרות של מספר גורמים. ראשית, מדידת גודל הדפים, שנית, הגדרת גודל הדפים בתוכנת DBT, ולבסוף הגדרת גודל הדפים במדפסת כך ששני הצדדים, התוכנה והמדפסת יהיו מסונכרנים על אותו גודל וסוג הנייר.
לפני הגדרת התקן ההבלטה (מדפסת ברייל) שאיתו התוכנה תעבוד כברירת מחדל, יש לוודא שהותקנה מדפסת ברייל בצורה תקינה במערכת, בחן את התקנים ומדפסות במערכת ההפעלה.
 1. הפעל את תוכנת dbt, בתפריט Global, Embosser setup בחלון זה ניתן לבחור את מדפסת הברייל שאיתה נעבוד.
  הבחירה כאן תתייחס לדוגמה במדפסת Index basic-D במידה והמדפסת אינה נמצאת ברשימה, התקנת המדפסת לא בוצעה כראוי.
  שים לב, למרות שהגדרות מספר התווים בשורה, מספר שורות בדף, מרווח מלמעלה ומרווח לכריכה מופיעים בצורה אוטומטית ומומלצת לפי בחירת סוג הדף Form , תמיד ניתן לשנות נתונים אלו בצורה ידנית.
  כמו כן, במידה והמרווח בקצה השמאלי אינו מספיק לכריכה, ניתן לשנותו על ידי כניסה לתפריט Layout, ולבחור ב Left margin ובתפריט המשנה לבחור בסיפרה 3. (קיצור דרך F4), נתון שמתאים לכל הדעות.
 2. לחץ על כפתור new לפתיחת חלון בחירת המדפסת.
 3. בחלון הבא בחר את הנתונים הנכונים למדפסת Index basic-D
  בלשונית General, בשדה Embosser Model בחר במדפסת Index basic-D, חשוב לדעת שברגע שהבחירה נעשתה בשדה זה, אוטומטית השדות האחרים נטענים בנתונים כלליים שאותם יש לאמת עם ההתקנה שאנו מבצעים. ניתן לשנות נתונים אלו.
  שדה Output Options שכולל הגדרת יציאת המדפסת, בחר באפשרות Send to Printer ובחר מהרשימה במדפסת שהותקנה מראש Index basic-D.
  בלשונית Device Settings, אמת את נתוני ההדפסה, בחר בגרסת המדפסת, סמן את אפשרות   Interpoint Embossing is Enabled להדפסה דו-צדדית במידה ודרוש, בחר את הקידוד North American.
  בלשונית Advanced, בדרך כלל לא משנים דבר בלשונית זו.

הסרת התוכנה

במידה ויש צורך בהסרת תוכנת dbt, יש לוודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.
את ההסרה יש לבצע בעזרת השירות של הוספה והסרת תוכניות שבלוח הבקרה במערכת ההפעלה חלונות.
חשוב לדעת, ההסרה תחזיר רישיון De-activation לשרתי החברה ותזכה את המשתמש ברישיון להתקנה חדשה שוב במועד אחר.
במידה והמחשב אינו מחובר לאינטרנט מסיבה כלשהי, תוכנת ההסרה תייצר קובץ טקסט בשולחן העבודה הכולל את פרטי ההסרה. את קובץ זה יש לשלוח לחברה ראה פרטים בסוף החוברת, והמשתמש יזוכה ברישיון.

איך מדפיסים?

סעיף זה מתאר את ההכנות לקראת ההדפסה בברייל בהתייחס למדפסת Index Basic-D.

הכנות לפני הדפסה

שים לב, לפני הדפסה חייבים להתקיים מספר תנאים.

 1. וודא שהמדפסת פועלת (ON) וקיים תקשורת בין המחשב למדפסת, מומלץ לחברה בעזרת כבל תקשורת USB. המדפסת חייבת להיות מותקנת כראוי (דרייברים ייעודיים) כך שמערכת ההפעלה תזהה את התקן ההדפסה בהתקנים ומדפסות ושהמדפסת תופיע ברשימת המדפסות בתוכנת DBT.
 2. המדפסת חייבת לדעת את סוג הנייר שנטען ואת ה Charcter settings הנכון, בדרך כלל North American.
 3. בחר במדפסת ובתוכנת dbt את אופן ההדפסה, דו-צדדי או חד צדדי, שים לב למושג Emboss in interpoint בתוכנה.
  כדאי לדעת, אופן ההדפסה דו-צדדי או חד צדדי נעשה בהגדרות שבתוך מדפסת ה Index.  
 4. טען נייר במדפסת.

הדפסה

 1. להדפסה הפעל את התוכנה, לחיצה על אייקון d b t בשולחן עבודה. 
 2. בצע Control+N לפתיחת חלון עריכה חדש.
 3. בחלון New בחר Hebrew [israrli] - basic ולחץ enter להמשך.
  במידה ואפשרות זו אינה מופיעה ברשימה, יש ללחוץ על כפתור Select Region ובחלון שנפתח יש לבחור באיזור Asia.
 4. השיטה הפשוטה ביותר היא לבצע העתקה של הטקסט ממעבד התמלילים Word והדבקתו בעורך, ולאחר מכן בחינת הטקסט שהודבק.
 5. בצע Control+T על מנת להמיר את הטקסט לכתב ברייל.
  בשלב זה התצוגה בעריכה מתארת בדיוק איך תיראה ההדפסה על גבי דף הנייר.
  שים לב, ניתן לבצע תיקונים בעריכה במידת הצורך, במיוחד במרווחים ובקווים מיותרים.
 6. הגדר מרווח לכריכה, וודא שסמן העריכה נמצא בתחילת הטקסט, ובחר בתפריט Layout ובתפריט משנה Left margin , בחר במרווח של 3 תווי ברייל.
 7. על מנת לשלוח את הטקסט להדפסה לחץ על צירוף המקשים Control+E.
  בחלון שיפתח ניתן להדפיס במספר עותקים או להדפיס את כל המסמך או חלק ממנו.
 8. בחר את האפשרות הרצוייה הרצויה ולאחר מכן לחץ enter.

הורדת התוכנה


מושגים כלליים

1 אינץ = 2.54 ס"מ = 25.4 מ"מ
Binding margin in Charcters - מרווח הדפסה לכריכה (בצד שמאל).
Continuous paper - נייר רציף עם חורים בצדדים.
CPL - מספר תווים בשורה.
Emboss - פעולת הדפסת/הבלטה על נייר.
Emboss in interpoint - הדפסה/הבלטה חד-צדדית או דו-צדדית איכותית.
Form Feed - הזנת דף נייר.
LPP - מספר שורות בעמוד.
LSN - מרווח בין שורות.
Margin - קצה תחילת ההדפסה.
ieee1284 - התקן שלפיו מתכננים את היציאה המקבילית בלוחות אם במחשבים חדשים.

שאלות ותשובות

שלחתי טקסט להדפסה, אך לא קורה כלום?

בדוק חיבור כבל תקשורת למחשב.
בדוק שהמדפסת מחוברת לחשמל, פועלת, ויש נייר טעון ומוכן להדפסה.
וודא שהדרייבר של המדפסת הותקן כראוי ומערכת ההפעלה מזהה את ההתקן בחלון התקנים ומדפסות.
בדוק את יציאת (port) המדפסת במאפייני המדפסת שבהוספת מדפסות.
במדפסות Index Braille לחץ על ON Line.

ניתקתי את המדפסת שעבדה כראוי משקע USB, חיברתי שוב והיא לא עובדת?

תמיד כדאי לסמן את מיקום החיבור של כבל ה USB במחשב ובעת ניתוק הכבל יש לחברו לאותו מקום בדיוק.

המדפסת מדפיסה אבל סימנים לא מוכרים בדף?

וודא שה Character set שהוגדר במדפסת נכון, בדרך כלל Output encoding - North American

המדפסת אינה מדפיסה דו צדדי?

וודא במדפסת שהאפשרות להדפסה מוגדרת דו-צדדי.
בתפריטי Duxbury, בחר בתפריט Global settings ולאחר מכן Embosser settings, בחר את המדפסת ולחץ על כפתור Modify embosser, בלשונית Device settings סמן את Emboss in interpoint

אני משתמש במדפסת index everest V4 וכשאני מגדיל את השוליים בתפריט Layout , Left margin הטקסט נגזר בתחילת השול ואין רווח כלל?

הזז את מזין הדפים ימינה לפי הצורך.

באיזה תבנית עלי לבחור בתיבת האפשרויות form שבתפריט Global, Embosser setup?

למשתמשים עם מדפסת Index braille ראה טבלת מידות נייר

index paper sizes duxbury paper sizes comments

letter 8.5x11 narrow width, 11 inch long braille paper
11x11 wide width, 11 inch long braille paper
8.5x12 narrow width, 12 inch long braille paper
11x12 wide width, 12 inch long braille paper
A4 braille paper 210 mm x 297
A3 double-sized folio a3 braille paper typically for saddle stitch format
everest-d v4 and braille box v4
Tabloid 11x17 double-sized narrow folio, 11 inch braille paper typically for saddle stitch format
everest-d v4 and braille box v4

ראה http://www.indexbraille.com/en-us/support/knowledge-base/braille-editors/getting-started-with-duxbury-11-1-sr4-generic

רכשתי את התוכנה לפני שמיקרוסופט הוציאה את חלונות 10 ועכשיו התוכנה אינה עובדת?

ברוב המקרים נדרשת רכישת גרסה חדשה שתומכת בחלונות 10. זוהי דרישת היצרן.

באיזה דפים מומלץ להשתמש?

סוג הדפים שמומלץ להשתמש בהם הוא במשקל 130גרם עד 180גרם למדפסות Index Braille.
למדפסות Everest אנו ממליצים להשתמש בדפי A4
למדפסות Basic אנו ממליצים להשתמש בדפים (טרקטור) רחבים 11x12 אינץ'
© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ