לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

מדריך להתקנת מנהל רישיונות הרשת Activator עבור JAWS, MAGic, FUSION, ZoomText

מנהל הרישיונות WlmAdmin Activator מאפשר הקצאת רישיונות וניהול לתוכנת קורא מסך JAWS, תוכנת הגדלה והקראה MAGic, וחבילת התוכנה ZoomText FUSION לשימוש ברשת מחשבים. המנהל מחזיק את ההרשאות להפעלת התוכנות שממופות באותה הרשת.

רישיון רשת מאוד נוח וזול מרישיונות בודדים למשתמשים מרובים הנמצאים באותה הרשת, אין צורך בשימוש פלאג רישיון USB או ברישיון ILM מקומי, ניתן להתקין את התוכנה במספר רב של תחנות ולהפעילן לפי מספר ההרשאות שמוגדרות במנהל הרישיונות שבשרת הרישיונות.

לעדכון התוכנה לחץ על הקישור עדכון למנהל הרישיונות WlmAdmin Activator יולי 2019 בתחתית העמוד.

המדריך מתייחס להתקנת מנהל הרשאת רישיון למשתמשים מרובים ברשת מחשבים Workgroup ו- DOMAIN. ההתקנה תתבצע ב- 2 שלבים: 

 • התקנת מנהל הרישיונות WlmAdmin Activator והגנת התוכנה SentinalLM במחשב השרת Server.
 • התקנה של אחת מהתוכנות JAWS, MAGic, FUSION, ZOOMTEXT בתחנת העבודה WorkStation.

דרישות להתקנת WlmAdmin Activator

 • מערכות הפעלה: Windows 7SP1, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2016
 • חומרה: התוכנה בעלת חתימה קטנה וניתנת להתקנה על כל מחשב (שרת פיזי, שרת וירטואלי, תחנת PC רגילה) שנמצא באותה הרשת עם התחנות.
 • מקום פנוי בכונן: 100MB
 • תנאי רשת: שרת רשיון הרשת חייב להיות מותקן ומופעל במחשב הנראה (ping) על-ידי מחשבי התחנות באותה הרשת. כשהיישום המורשה מופעל בתחנה, נשלחת בקשה לשרת רשיון הרשת לקבלת אישור. שרת רשיון הרשת מעבד את הבקשה ומחזיר את הסטטוס לתחנה.
  כשהיישום המורשה מבקש רישיון על ידי שידור לשרת רישיון בתוך רשת המשנה; השרת חייב להיות גלוי ובאותה רשת כמו במחשבי הלקוח. אם מחשב תחנה אינו נמצא ברשת המשנה של שרת רשיון הרשת, עליו להיות מוגדר עם שם השרת או כתובת ה- IP שלו, כך שהתחנה תוכל לאתר את שרת הרשיון.
 • הגדרת פרוטוקול, חומת אש ופורט:
      Network Protocol: UDP
      Communication Protocol: IPv4
      (Network Port: 5093 (not configurable

שים לב, JAWS תומך במערכת וירטואלית בחיבור מרוחק VMware VDI.
            בחיבור מרחוק ניתן לעבוד ב MS-RDP וב- VMware Horizon בגרסה 7.6 ומעלה.
            ראה שתי קונפיגורציות בסיסיות של התקנה ברשת תיאור גראפי של JAWS עם אפשרות ל RDP.

הסבר יצרן התוכנה באנגלית

לפני התקנה

 1. השירות של מנהל הרישיונות WlmAdmin Activator משמש כמארח רישיונות ברשת בלבד לתחנות בהן מותקנות תוכנות הנגישות JAWS, MAGic, FUSION ,ZOOMTEXT.
 2. לפני התקנת התוכנה בשרת וודא שלא קיימת התקנה של רישיון אחר המשתמש ב- Rainbow ILM Sentinel license server. במידה וקיימות אפליקציות אחרות כמו SPSS, Mercury או  QuickTest Pro המשתמשות ב- SentinelLM authorization scheme, מהלך האקטיבציה של מנהל הרישיונות יכשל, ולכן מומלץ להתקין את מנהל הרישיונות על מחשב/שרת אחר שנמצא באותה הרשת, במידה ונעשה שימוש בשרת וירטואלי, ניתן להתקין את מנהל הרישיונות על ה Host.
  מאחר וקיים SentinelLM authorization scheme ברשת יש להגדיר Global Enviroment System Variable בשרת ובתחנות, ראה הגדר משתנה גלובלי סביבתי בהמשך.
 3. כל המחשבים המיועדים לעבוד עם הרישיון צריכים להיות באותו VLAN, ב- ping ובשיתוף, ולכל תחנה שם ייחודי לה. כמו כן ניתן לעבוד עם רישיון חוקי על ידי חיבור VPN (נגיש ככל האפשר) כשהמתחבר לרשת מרחוק בעל הרשאה לשרת הרישיונות (ping).
 4. התקנה של אחת מתוכנות הנגישות, JAWS, ZoomText, Fusion על אותו המחשב שבו מותקן WlmAdmin Activator תתבצע אך ורק באופן הבא:
  - התקנת תוכנת הנגישות הרצוייה ורק לאחר מכן התקנת מנהל הרישיונות WlmAdmin Activator.
  - אקטב אך ורק את מנהל הרישיונות WlmAdmin Activator תוך שימוש ברישיון הרשת שברשותך.
  בעת השימוש באחת מתוכנות הנגישות יוקצה רישיון ממנהל הרישיונות WlmAdmin Activator, בהנחה וקיים רישיון זמין.
 5. במקרים מסויימים יש לאפשר ב- Firewall של שרת הרישיונות את פורטים 5093 , 5094 בפרוטוקול UDP, ב Inbound Rules וב Outbound Rules.
 6. וודא שברשותך 20 תווי קוד הרשאה לרישיון JAWS, MAGic, FUSION, ZOOMTEXT.
 7. אין לנסות ולאקטב את תוכנת הנגישות JAWS, MAGic, FUSION, ZOOMTEXT בתחנות ואו במחשב עליו מותקן מנהל הרישיונות, הרישיון יוקצה ממנהל הרשיונות WlmAdmin Activator ש- "צף" ברשת.
 8. על מנת לעבוד ב MS-RDP, יש לוודא שהרישיון כולל את אפשרות RA בזמן הרכישה.
 9. בשימוש שרת וירטואלי, וודא שלא נעשים שינויים כלשהם בקונפיגורציית השרת לאחר האקטיבציה כמו, שינויים בתכונות "חומרת השרת", "שינויים בגודל הכוננים" ואו העתקה והעברת קבצי השרת הוירטואלי ל Host אחר, שימוש ב (Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI, שינויים כאלה יגרמו לאיבוד הרישיון עקב שינוי אוטומטי של Locking Code/System Code של השרת.
 10. למשדרגים מגרסאות קודמות לגרסה 2019 (כולל), יש להסיר את מנהל הרישיונות WlmAdmin Activator הקיים בשרת, להוריד ולהתקין את הגרסה העדכנית. (סעיף 1 בהתקנה במחשב שרת)
 11. התקנה/הסרה באתר היצרן

  שים לב, במידה ויתבצע ניסיון שחזור של קבצי מערכת בשרת, קיים חשש שמנהל הרשיונות WlmAdmin Activator יאבד את רישיון הרשת ויהיה צורך באיקטוב מחדש של הרישיון. לכן מומלץ לשחזר אך ורק קבצי נתונים ולא קבצי מערכת. כמו כן לא מומלץ לשנות חומרה בשרת.

התקנה במחשב שרת

   1. הורד והתקן את שירות מנהל הרישיונות (WlmAdmin Activator (78.2MB
   2. הגדר משתנה גלובלי סביבתי  (Global Environment System Variable) של מערכת חלונות. בצע מאפיינים על אייקון מחשב, ולחץ על Change Setting, בחר בלשונית Advanced, לחץ על כפתור Environment Variable, והגדר בחלון System variables.
     LOCAL= Server license IP.

    ניתן להוריד ולהפעיל קובץ להגדרה אוטומטית של Global Environment System Variable
    לאחר ההורדה שנה את סיומת הקובץ zip ל exe.
   3. הוסף את רישיונך למנהל הרישיונות. על מנת לעבור את האקטיבציה בביטחה מומלץ לבצע אקטיבציה ידנית. תיאור גראפי להפעלת התוכנה ללא יציאה לאינטרנט.
    העתק את ה Locking code מתוך תוכנת WlmAdmin Activator, פעל באופן הבא:
    פתח את תפריט חלונות, ולחץ על 
    Freedom Scientific NetworkAuthorization Utility
   4. לחץ על Update JAWS Authorization
   5. לחץ על כפתור Activate ובחר באפשרות Activation generated from www.FSActivate.com
   6. לחץ Next והמתן לקבלת חלון ההפעלה.
   7. העתק את ה- Locking Code, מומלץ לתעד קוד זה על מנת להתגבר על תקלות בעתיד במידה ויהיו כאלה.
   8. לאחר העתקת הקוד, סגור ובטל תהליך זה. לחץ על כפתור Quit
לקבלת קוד אקטיבציה, גלוש לדף האקטיבציות באתר היצרן Retrieve an Activation License Code
 1. הדבק את הקודים בתיבות המתאימות:
      Authorization number: קוד בעל 20 תווים  
                   
  Locking code: קוד נעילה ייחודי למחשב/שרת
 2. לחץ על כפתור Submit License Request והמתן לקבלת קוד הרישיון בצורת מחרוזת ארוכה. לנוחיותך, העתק את מחרוזת הרישיון לתוך קובץ פנקס רשימות (notepad).
  קוד הרישיון ששרת היצרן מפיק באתר כולל תווים, ספרות ורווחים, כשבאמצע המחרוזת מופיע קוד הזיהוי של התוכנה (ראה סעיף 5 בהמשך) ובסוף המחרוזת יופיע הטקסט no expiration date, exclusive. על מנת להימנע מטעויות בהעתקה השתמש בכפתור Copy באתר.  קוד רישיון לדוגמה:
  ATF95D87RNNAMQTDPABVKED68N565VLYUOR7ZMHY7GGE7HYR59US2T4L8JM65OMAS7YANXC
  CJL2ZMTIMUZI79NDSW7IGEDUBOMUJ64L5FMVGTDPU2XY7WWBTXI5QTXJV3NM2F8SFXCDHMLI
  E9NQDCH8Z# "00" version "", no expiration date, exclusive
  מומלץ לשמור את Locking Code ואת קוד הרישיון לשימוש חוזר בעת הצורך.  
  שים לב, ניתן לקבל את קוד הרישיון שהיצרן מפיק מהשירות הטכני של חברת לטס טוק, אך המשתמש חייב לספק את ה Locking Code ואת קוד ה 20 תווים או מספר הרישיון של התוכנה.
 3. במחשב שבו מותקן Wlmadmin Activator , פתח את ה Administration Server שבתפריט Start menu, Freedom Scientific NetworkAuthorization Utility וזהה את שם השרת בעץ (Subnet Server).
 4. לחץ מקש ימני של עכבר על שם השרת ובחר Add Features, From a String.
 5. בתיבת העריכה License Code הדבק את מחרוזת הרישיון שקיבלת מאתר היצרן ולחץ על כפתור Add.
 6. פעולה זו תוסיף רישיון לעץ הרישיונות תחת שם השרת.
  קידוד הרישיונות יוצג באופן הבא:
                                                         JAWS=00
                                                          MAGic=10   
                                                           Fusion=50
                                                            ZoomText=60

התקנה במחשב תחנה

 1. התקן התקנה רגילה וסטנדרטית של אחת מהתוכנות JAWS , MAGic, FUSION, ZOOMTEXT.
 2. הפעל את תוכנת הנגישות בתחנה. התוכנה אמורה לסרוק את הרשת ולקחת רישיון זמין מהשרת שנמצא באותה הרשת.
  במידה והתוכנה מתקשה בקבלת רישיון, יופיע חלון קטן עם כפתור עדכן הרשאה או הפעל תוכנה למשך 40 דקות. על מנת לאבחן את בעיית רישוי השרת קרא את שאלות ותשובות של מנהל הרישיונות WlmAdmin Activator. (כפתור בתחתית העמוד)

שים לב, ניתן להתקין את התוכנה על מספר רב יותר של תחנות ויותר מכמות ההרשאות שנרכשו, בעת הפעלת התוכנה, הרישיונות יוקצו לכל תחנה ותחנה עד למגבלת הרשאת רישיון השרת. כמו כן ניתן לנהל את הרשאת הרישיונות, קרא את שאלות ותשובות של מנהל הרישיונות WlmAdmin Activator. (כפתור בתחתית העמוד)

במידה ומחשב התחנה מתקשה באיתור וקבלת הרישיון או אינו באותו Subnet ברשת וה Server IP ידוע, מומלץ ואף רצוי להגדיר משתנה גלובלי סביבתי של המערכת  (Global Enviroment System Variable)
 LSFORCEHOST= Server license IP
בחלונות 10 גרסאות 2004 ומטה, בצע מאפיינים על אייקון מחשב זה בשולחן העבודה ולחץ על הקישור Change Setting, לחץ על לשונית Advanced ובחלונית שתיפתח לחץ על כפתור Environment Variables

בחלונות 10 גרסה 20H2, פתח את תפריט חלונות והקלד Advanced system settings ובחלון שיפתח לחץ על כפתור Environment Variables
ניתן להוריד ולהפעיל קובץ להגדרה אוטומטית של Global Environment System Variable. לאחר ההורדה שנה את סיומת הקובץ zip ל exe.

חשוב מאוד:

לבדיקת זמינות ונתוני הרישיון ברשת, הפעל מהתחנה את השירות ILM מציג הרשאות, שירות קטן שממוקם בתיקיית כלי העזר של תוכנות הנגישות. 
מצא את השירות במסלול לדוגמה: C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2019.0\Utilities, המתן לסריקת הרישיון ברשת, במידה וימצא רישיון תופיע חלונית עם פרטי הרישיון וגרסת התוכנה.

מידע נוסף

בדיקת רישיון רשת מתחנה ברשת
עדכון למנהל הרישיונות WlmAdmin Activator
 יולי 2019

שאלות ותשובות למנהל הרישיונות WlmAdmin

שאלות ותשובות לתוכנת JAWS שאלות ותשובות לתוכנת ZoomText שאלות ותשובות לתוכנת Fusion שאלות ותשובות לתוכנת MAGiC
© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ