לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

סיבסוד ציוד באמצעות השירות לעיוור

כללי

נושאי תעודת עיוור/לקויי ראייה לצמיתות זכאים לרכוש ציוד ממוחשב במחירים שמסובסדים על ידי משרד העבודה והרווחה - השירות לעיוור. המוצרים המסובסדים כוללים טמ"סים, צגי ברייל, תוכנות קוראי מסך ותוכנות הגדלה. הסיבסוד ניתן אחת לשבע שנים. הזכאות לקבלת הסבסוד, מצריכה הגשת בקשה לוועדת הסבסוד של השירות לעיוור. בעמוד זה תוכלו לקבל את כל המידע להגשת בקשה לסיבסוד ציוד ממוחשב, כולל הורדת טפסים הנדרשים לבקשת הסבסוד.

תנאים לקבלת הסבסוד

 • מחזיקי תעודת עיוור ,שנתיים ומעלה. 
 • מחזיק התעודה הינו מעל גיל 18.
 • בעל תעודת עיוור פחות משנתיים אך גילו עולה על 65.

אופן ההגשה

על מנת לקבל את הסבסוד, יש להגיש בקשה לוועדת הסבסוד באופן הבא:
 1. הורד את הטופס לוועדת הסבסוד
 2. מלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור וקריא.
 3. צרף צילום תעודת עיוור וצילום תעודת זהות כולל ספח בצורה ברורה.
 4. למבקשי סבסוד של צג ברייל, יש לצרף אישור מעובדת הסוציאלית או המורה שמאשר/ת שמגיש הבקשה יודע קרוא וכתוב בשפת ברייל, לחץ כאן להורדת טופס המאשר ידיעת ברייל.
 5. בטופס הבקשה חשוב לציין את הדרך שבה תרצו לקבל את האישור, דואר, פקס או באמצעות הדואר האלקטרוני האישי.
 6. את טופס הבקשה ואת ייתר המסמכים המבוקשים, יש לשלוח לכתובת המייל הבאה:
  TechIver@molsa.gov.il או לפקס: 02-5085793
 7. מומלץ לוודא שהטפסים הגיעו לייעדם בטלפון הבא: 02-5085444.
 8. במידה והוועדה אישרה את בקשתכם, יתקבל אישור הנושא את שמכם ואת גובה הסבסוד שאושר.
 9. פנה לחברת לטס-טוק על מנת לבצע את הרכישה כשאת/ה מצוייד באישור.
 10. האישור שיתקבל תקף ל-90 יום, במידה ולא תממשו את אישור זה ניתן להגיש בקשה חוזרת לוועדת הסיבסוד.
חשוב לדעת
ללא כל הפרטים הללו והמסמכים המבוקשים, וועדת הסבסוד לא תדון בבקשתכם.

כמה משלמים ולמי?

העיסקה מתבצעת עם חברת לטס-טוק באופן ישיר.
בעת ביצוע העיסקה, הינכם נדרשים לשלם את חלקיכם בעיסקה בהתאם לאישור וועדת הסבסוד. קרא הסבר מפורט על פי האישור שיתקבל בהמשך. 

כמה מאשרת הוועדה?

וועדת הסבסוד מאשרת את גובה הסבסוד על פי המוצר המבוקש, הוועדה אינה מעניקה סיבסוד לרכישת מחשב או כל ציוד הקפי נוסף.
להלן פירוט הציוד המסובסד:
 1. תוכנה קולית JAWS - 70% ולא יותר מ-6,000ש"ח
 2. תוכנת הגדלה + תוכנה קולית ZOOMTEXT FUSION - 70% ולא יותר מ-6,000ש"ח
 3. צג ברייל - 80% ולא יותר מ-14,000ש"ח
 4. תוכנת הגדלה והקראה - 50% ולא יותר מ-2,500ש"ח 
 5. טמ"ס נייד או נייח - 50% ולא יותר מ-8,000ש"ח
 6. מכשיר (ORCAM) לזיהוי והקראה - 50% ולא יותר מ-5,000ש"ח

הגבלות ותנאים

זכאות הסיבסוד ניתנת אחת לשבע שנים בהתאם לפירוט הבא:
 1. במידה וקיבלת בעבר סבסוד על תוכנה קולית בלבד, ניתן להגיש בקשה אך ורק עבור צג ברייל גם אם  לא חלפו שבע שנים
 2. במידה וקיבלת סבסוד  לרכישת צג ברייל, ניתן לקבל סבסוד לתוכנה קולית בלבד גם אם   לא עברו שבע שנים.
 3. במידה וקבלת סבסוד לתוכנה קולית וצג ברייל, לא ניתן לקבל סבסוד נוסף לציוד אחר או ציוד זהה במהלך שבע שנים מיום הרכישה
 4. במידה וקבלת סבסוד לרכישת טמ"ס, ניתן להגיש בקשה לסבסוד תוכנת הגדלה והקראה. אך לא ניתן לקבל סבסוד על תוכנה קולית ו/או צג ברייל
 5. במידה וקבלת סבסוד לרכישת תוכנת הגדלה והקראה, ניתן להגיש בקשה לסבסוד טמ"ס. אך לא ניתן לקבל סבסוד לתוכנה קולית ו/או צג ברייל.
 עבור שדרוגי תוכנה ניתן לקבל סיבסוד של 50% ולא יותר מ-500ש"ח כל 3 שנים.
עבור שדרוגים אין צורך להגיש בקשה לוועדת הסיבסוד, פשוט צריך לשלוח למרכז לעיוור חשבונית וקבלה בצירוף צילום תעודת עיוור ותעודת זהות. 
 
מתקשים למלא את הטפסים ולהגיש את הבקשה? אנחנו פה כדי לעזור!
תוכלו לפנות אלינו בטלפון 03-5714131 שלוחה 5 או במייל sales@Ltalk.net ואנו נמלא את הטפסים ונשלח עבורכם את הבקשה.
© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ