מה חדש בתוכנת קריאת המסך JAWS 2021

מה חדש בתוכנת קריאת המסך JAWS 2021

עמוד זה מתאר את התכונות והשיפורים החדשים הזמינים ב-JAWS 2021.

שימו לב: מסמך זה כולל אך ורק את השיפורים הרלוונטיים לשוק הישראלי. גרסת JAWS 2021 כוללת גם תכונות חדשות אשר אינן זמינות בשפות העברית והערבית ולכן אינן מופיעות בדף זה.

לנוחיותך, ניתן לנווט בקלות למקומות הבאים:

תכונות כלליות של JAWS 2021

תיאור תמונות חכם

תכונת תיאור התמונות החכם מאפשרת לך לקבל תיאור מילולי של תמונות מתוך קבצי תמונה, דפי אינטרנט או ממסך המחשב. התכונה עושה שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית על מנת לנתח את תוכן התמונה ולהציג תיאור שיהיה כמה שיותר ברור למשתמש. התיאור מוצג במציג התוצאות של JAWS לאחר סיום תהליך ניתוח התמונה. לשימוש בתכונת תיאור התמונות החכם, לחץ על INSERT+רווח ולאחר מכן על האות P להפעלת שכבת תיאור התמונות. לאחר מכן ניתן ללחוץ על A לתיאור תמונה המאוחזרת ממצלמת Perl או מסורק, על האות F לתיאור של קובץ תמונה נבחר מתוך סייר Windows, על האות C לתיאור הפקד הנוכחי או על האות B לתיאור תמונה מהזיכרון הזמני. ניתן גם ללחוץ על סימן השאלה בשכבת תיאור התמונות לקבלת עזרה ורשימת פקודות מלאה. תכונה זו הייתה זמינה בגרסאות קודמות של JAWS לשוק האנגלי בלבד, והחל מ-JAWS 2021, התכונה זמינה בשפות נוספות, כולל בשפות העברית והערבית, באמצעות תרגום תיאורי התמונות המגיעים משירותי הבינה המלאכותית מהשפה האנגלית לשפה המתאימה.

שימו לב: לא ניתן לקבל תיאור תמונה מתוך תוכנת מציג התמונות של Windows, בעת הצגת תמונה. יש לבצע את בקשת תיאור התמונה מתוך סייר הקבצים כאשר ברצונכם לקבל תיאור עבור קובץ תמונה.

שימו לב: ייתכן ותיאורי התמונות שיתקבלו אינם יהיו מדוייקים ואינם מהווים תחליף לתיאור אנושי.

זיהוי תווים אופטי היישר למסמך Word

תכונת זיהוי התווים האופטי היעיל שופרה כך שהיא תומכת כעת בשליחת מלל שזוהה ישירות ל-Word. תכונת הזיהוי התווים האופטי היעיל מאפשרת לקרוא קבצי תמונה או קבצי PDF הכוללים מלל אך אינם נגישים בצורה מיטבית לתוכנות קריאת מסך. במידה וחבילת Microsoft Office מותקנת במחשבך, ביכולתך כעת לבצע את הפעולות הבאות:

 • ביכולתך להשתמש בפקודה החדשה INSERT+רווח, O ולאחר מכן האות R לביצוע זיהוי תווים אופטי על קובץ תמונה או מסמך PDF הנבחר מתוך סייר הקבצים ישירות ל-Word. ביכולתך גם להקיש על מקש APPLICATIONS ולבחור באפשרות "זיהוי תווים אופטי ל-Word עם JAWS או Fusion" מהתפריט ההקשרי.
 • ביכולתך גם להשתמש בקישור "פתיחה ב-Word" החדש המופיע בראש כל תוצאת זיהוי תווים אופטי המוצגת במציג התוצאות.

למידע נוסף אודות תכונת זיהוי התווים האופטי, לחץ INSERT+רווח, O ולאחר מכן על סימן השאלה.

שיפור התמיכה ב-Microsoft Teams

להלן רשימת שיפורים שבוצעו ב-JAWS בהקשר לתמיכה בתוכנת הפגישות Microsoft Teams.

 • בעת לחיצה על ENTER מרשימת הקבצים ופתיחת מציג המסמכים שאינו נגיש, ביכולתך ללחוץ על ESC כדי לחזור לרשימת הקבצים. במקרה זה מוצגת גם הודעה המנחה אותך להשתמש בצירוף המקשים SHIFT+F10 לפתיחת הקובץ ביישום שולחן עבודה מלא, שזוהי הדרך המומלצת.
 • ביכולתך ללחוץ כעת על ALT+1 עד 5 למעבר אל 5 הכרטיסיות הראשונות.
 • לחיצה על ALT+החץ השמאלי מפעילה כעת את כפתור "הקודם" בתפריטים בהם הוא קיים.
 • ביכולתך כעת ללחוץ על ALT+H לסיום השיחה הנוכחית.
 • ביכולתך כעת ללחוץ על ALT+T כדי להביא את המיקוד אל תצוגת העץ של Teams.
 • לחיצה על ALT+A מרימה ומורידה את היד בפגישה.

צירוף מקשים חדש לשינוי רמת הפיסוק

כעת ביכולתך ללחוץ על INSERT+SHIFT+2 בשורת המספרים למיתוג בין ארבע רמות הפיסוק השונות השולטות בכמות הפיסוק אותה JAWS יקריא. הרמות הזמינות הן: ללא, חלקי, הרוב, והכל. צירוף מקשים זה ישנה את רמת קריאת הפיסוק באופן זמני, ולאחר ההפעלה הבאה של JAWS, רמת הפיסוק תחזור להיות זו המוגדרת כברירת מחדל. להגדרת רמת פיסוק קבועה, יש להיכנס אל אשף ההפעלה הראשונית או מרכז ההגדרות.

הכרזה על ההתראה האחרונה של Windows

ביכולתך כעת להשתמש בפקודת שכבה חדשה INSERT+רווח ולאחר מכן N כדי לגרום ל-JAWS לחזור על ההתראה האחרונה שנאמרה. התראות יכולות לכלול שיחות נכנסות של Skype, שיחות של Teams, הודעות דוא"ל של Outlook, ועוד. משתמשים בצגי הברייל Focus יכולים גם להשתמש במקש ה-SHIFT הימני+N (נקודות 1-3-4-5) להפעלת אפשרות זו.

כלי תמיכה חדש לאיסוף נתונים לסיוע בפיתרון תקלות

נוסף כלי תמיכה חדש הניתן להפעלה מתוך תפריט העזרה, אשר אוסף מידע אודות המערכת, כולל מידע אודות החומרה ודיווחי שגיאות ותקיעות אחרונות של תוכנות, ויוצר דוח אשר משמש את צוות התמיכה הטכנית ואת צוותי הפיתוח לצורך איתור תקלות ב-JAWS, או במוצרים אחרים שעובדים עם JAWS, וכתוצאה מכך מאפשר פיתרון תקלות מהיר יותר. הדוח מועבר לצוותי התמיכה הטכנית ולצוותי הפיתוח שלנו שיוכלו בעזרתו לאבחן בעיות שונות במגוון מערכות אצל משתמשים שונים. המידע שנאסף הינו מידע אנונימי, ואינו כולל פרטי זיהוי אישיים של המשתמש.

הכרזה על אירועי התראות נגישות של Windows

כברירת מחדל, JAWS מכריז כעת בקול רם ומציג בברייל התראות שנשלחות באופן מיוחד ע"י Microsoft לתוכנות קריאת מסך במסגרת אירועי מערכת שונים. התראות נגישות יכולות לכלול למשל הודעה על שינוי הוצמת השמע, הודעות שונות של Office, ועוד. ניתן לבטל את ההכרזות הללו במרכז ההגדרות של JAWS במידה ואין ברצונך לשמוע אותן.

שיפורים ב-JAWS 2021.2009.52 Public Beta 2 (ספטמבר 2020)

להלן רשימת שיפורים שבוצעו בין גרסת ההתנסות הציבורית הראשונה לבין גרסת ההתנסות הציבורית השניה של JAWS 2021.

להורדת הגרסה העדכנית ביותר, יש לבקר בעמוד הורדת המוצר.
עליך להיות מחובר כמנהל מערכת להתקנת תוכנה זו.

קריאת הודעות אוטומטית ב-Outlook 365

בעת פתיחת הודעת דוא"ל מתיבת הדואר הנכנס ב-Outlook 365, JAWS מתחיל לקרוא כעת באופן אוטומטי את תוכן ההודעה, ללא קריאת כותרת החלון או כותרות ההודעה. נכון לרגע זה, הודעות אינן מוקראות באופן אוטומטי בעת הגעה אליהן עם ALT+TAB. להתאמה אישית של אופן קריאת ההודעות, ניתן לפתוח את תכונת ההגדרות המהירות (INSERT+V) בעת הימצאות ב-Outlook, ולשנות את האפשרויות תחת הקבוצה "אפשרויות קריאה".

שיפורים ושינויים נוספים

 • נוספה אפשרות חדשה אל מרכז ההגדרות ואל ההגדרות המהירות, הנקראת "גלילת מלל על פי פסקה" אשר כבויה כברירת מחדל. כאשר האפשרות פעילה, JAWS שולח את כל הפסקה אל צג הברייל במקום את השורה הנוכחית בלבד בעת ניווט בדפי אינטרנט ובמסמכים. הדבר עשוי לעזור בשיפור זרימת הקריאה כיוון שיוצגו פחות רווחים ריקים על גבי צג הברייל בעת גלילה. כעת רווחים ריקים יוצגו רק בעת הגעה אל סוף הפסקה, ותחילת פסקה חדשה.
 • במהלך פגישת Zoom, ביכולתך ללחוץ כעת על CTRL+SHIFT+T כדי לשמוע מי מדבר כעת.
 • תוקנה בעיה שגרמה ל-JAWS לא להקריא כהלכה בתוך לוח הבקרה, קול.
 • תוקנה בעיה בתכונת העברת ההגדרות של JAWS, שלא פעלה כהלכה במידה ותיקיות המשתמש מכוונות לכונן במערכת שהוא אינו כונן ברירת המחדל.
 • החל מגרסה זו, רמת פירוט המלל עבור גרפיקה ב-JAWS מוגדרת כעת על "בעלי תווית בלבד" כברירת מחדל.
 • JAWS לא מבטל יותר את ההגדרה להצגת הנפשות ב-Windows בעת ההפעלה.
 • נוספו מנועי דיבור בשפה היפנית הניתנים כעת להורדה מכלי הוספה והסרת הקולות של JAWS.
 • תוקנו בעיות שגרמו ל-Outlook להיסגר לאחר זמן מה שבו המערכת לא הייתה בשימוש.
 • החל מגרסה זו, JAWS ייקטע את ההקראה הנוכחית בעת לחיצה על מקש Windows לפתיחת תפריט ההתחלה.

עודכן לאחרונה: 23 ספטמבר, 2020.