מדריך לפתרון בעיות עבור תוכנת ZOOMTEXT

מדריך זה מספק פתרון לבעיות שעלולות להופיע בעת התקנה והפעלת רישיון עבור תוכנת ZOOMTEXT. המדריך מחולק לנושאים הקשורים למועד התרחשות הבעיה:

בעיות בהתקנה

??

בעיות בהפעלת רישיון התוכנה

??

בעיות תפעול והודעות שגיאה

כשתוכנת ZoomText 2019 פועלת על Windows 10 תפריט התחלה אינו נפתח?

פעל באופן הבא: