דרישות להתקנת מנהל רישיונות הרשת Server Administration

דרישות להתקנה WlmAdmin Activator

 • מערכות הפעלה: Windows 7SP1, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2016
 • חומרה: התוכנה בעלת חתימה קטנה וניתנת להתקנה על כל מחשב, שרת פיזי, שרת וירטואלי, תחנת PC רגילה) שנמצא באותה הרשת עם התחנות.
  תמיכה במערכת וירטואלית בחיבור מרוחק VMware VDI.
  בחיבור מרחוק ניתן לעבוד ב MS-RDP וב- VMware Horizon בגרסה 7.6 ומעלה.
  תיאור גראפי של JAWS עם אפשרות ל RDP.
 • מקום פנוי בכונן: 100MB
 • תנאי רשת: שרת רישיון הרשת חייב להיות מותקן ומופעל במחשב הנראה (ping) על-ידי מחשבי התחנות באותה הרשת. כשהיישום המורשה מופעל בתחנה, נשלחת בקשה לשרת רישיון הרשת לקבלת אישור. שרת הרשת מעבד את הבקשה ומחזיר את סטטוס כן/לא לתחנה.
  כשהיישום המורשה מבקש רישיון על ידי שידור לשרת רישיון בתוך רשת המשנה; השרת חייב להיות גלוי, ובאותה הרשת של מחשבי התחנות. אם מחשב תחנה אינו נמצא ברשת המשנה של שרת הרישיון, עליו להיות מוגדר עם שם השרת או כתובת ה- IP שלו, כך שהתחנה תוכל לאתר את הרישיון.
 • הגדרת פרוטוקול, חומת אש ופורט:
  Network Protocol: UDP
  Communication Protocol: IPv4
  (Network Port: 5093 (not configurable
 • סקירה טכנית של יצרן התוכנה בשפה האנגלית

חשוב לקרוא את הדרישות להתקנת התוכנות השונות בתחנות JAWS, FUSION, ZOOMTEXT