התקנה והפעלת מנוע דיבור KobaSpeech

עמוד זה כולל את תהליך התקנה והפעלת מנוע הדיבור KobaSpeech גרסה 4. המדריך מתייחס להתקנה והפעלת מנוע דיבור בעברית (כרמית), במידה ונרכשו מספר מנועי דיבור, תהליך ההתקנה זהה והפעלת הרישיון יתבצע פעם אחת בלבד.
לאחר הפעלת הרישיון ניתן לפתוח את האפליקציה שבה משתמשים ולבחור את מנוע הדיבור הרלוונטי בתפריט הגדרות, בחירת מנוע דיבור.

דרישות להתקנת KobaSpeech 4

עיון בדרישות להתקנת KobaSpeech 4
 • מערכת הפעלה: Microsoft Windows 10, 8.1, 7SP1 x32, x64
 • סביבת עבודה מומלצת: Microsoft DOT NET 3.5 FrameWork הכולל גרסת 2.0 ו- 3.0.
 • במידה וסביבת עבודה זו אינה מותקנת במחשבך, אשף ההתקנה של התוכנה יציע להתקין אותה, ויש להיענות בחיוב.
 • עם התקנת התוסף של KobaSpeech יש להתקין מנוע דיבור אחד לפחות.
 • תוכנות: כל תוכנה שעובדת עם Microsoft SAPI5.

תהליך התקנת KobaSpeech 4

 1. יש להפעיל את קובץ ההתקנה, וללחוץ על כפתור Next.
  חלונית תחילת התקנת מנוע דיבור כרמית של KobaSpeech4
 2. יש לסמן את הסכם הרישיון וללחוץ על כפתור Next.
  חלונית הסכם רישיון של התקנת מנוע דיבור כרמית KobaSpeech4
 3. חלונית ניתוב מיקום ההתקנה במחשב, מומלץ לא לשנות את ברירת המחדל המצויינת וללחוץ על כפתור Next.
  חלונית ניתוב מיקום להתקנת מנוע דיבור כרמית של KobaSpeech4
 4. יש ללחוץ על כפתור Install על מנת להתחיל בהתקנה.
  חלונית התקנת מנוע דיבור כרמית של KobaSpeech4
 5. יש ללחוץ על כפתור Finish על מנת לסיים את ההתקנה.

הפעלת רישיון התוכנה

 1. על מנת להפעיל את רישיון התוכנה יש לפתוח את השירות KobaSpeech4 Activation, לפתיחת השירות יש לפתוח את תפריט Windows (התחל) ומיד להקליד את המילה Kobas…., המערכת תשלים את ההקלדה ותציג את השירות הרצוי.
  הפעל את KobaSpeech4 Activation, משתמשים רואים יכולים לעקוב אחר המיספור שבתמונה למטה.
  תפריט התחל של Windows עם הסימון של שירות הפעלת הרישיון KobaSpeech 4 Activation
 2. בתיבת ה- Voice יש לבחור במנוע הדיבור המתאים וללחוץ על כפתור Activation.
  הערה, ניתן להקליד טקסט בשדה הטקסט שבחלון וללחוץ על כפתור Speak על מנת לשמוע את הטקסט על ידי הדובר.
  חלונית בחירת קול מותקן עם כפתור Activation וכפתור Speak להשמעת בדיקת קול
 3. בחלונית הפעלת הרישיון יש להקליד את חמשת קבוצות המספרים והאותיות שהתקבלו בעת הרכישה בתיבת ה- Serial number ולהעביר את סמן העריכה לתיבה Activation code על מנת שכפתור Activate Automatically יהיה פעיל.
  יש ללחוץ על כפתור Activate Automatically
  הערה, בהנחה שהמחשב מחובר לאינטרנט הפעלת הרישיון תתבצע באופן אוטומטי על ידי אינטרקציה עם אתר היצרן.
  לאחר שההפעלה הסתיימה בהצלחה, שורת ה- Activation שבתחילת החלונית תשנה את המצב מ- Demo License לאפשרות OK
  חלונית להקלדת מספר סידורי של הרישיון וקישור להפעלת הרישיון באתר היצרן
  להפעלה ידנית יש ללחוץ על הקישור http://registration.kobavision.be/KS4/?LangCode=en 
 4. באתר הפעלת הרישיון של היצרן באינטרנט יש לאמת את מספר ה- FingerPrint עם המספר בחלונית הפעלת הרישיון של התוכנה, להקליד את חמשת קבוצות המספרים והאותיות שהתקבלו בעת רכישת התוכנה וללחוץ על כפתור Activate.

אתר האינטרנט של היצרן להפעלת רישיון התוכנה

יתקבל קוד אקטיבציה שאותו יש להעתיק ולהקליד בשדה Activation Code שבחלונית הפעלת הרישיון של התוכנה, ראה סעיף 3 למעלה.