הכנת המחשב לקראת התקנה

יישום הפרטים בעמוד זה הינו ערובה להתקנה והפעלה מוצלחת.
וודא שהגדרת אזור וזמן בלוח הבקרה תואמת את שפת הממשק שברצונך להתקין. למשתמשים במיוחד בפלט קולי בחירה לא נכונה תשפיע על הודעות ותפריטי התוכנה בעברית או באנגלית, לדוגמה, הודעות קוליות נלוות כמו כפתור או Buttonתיבת סימון או Check box ועוד.

סמל אזהרה יש להימנע משילוב של התקנת OFFICE בעל 32 סיביות על מערכת הפעלה Windows 10 בעלת 64 סיביות. התקנה כזו עלולה לגרום לתופעות שלא ניתנות לפתרון בעת שימוש בתוכנות קורא מסך והגדלה.
להלן שילוב האפשרויות לשפת ממשק חלונות ושפת ממשק של חבילת OFFICE:

שפת ממשק Windows שפת ממשק OFFICE הגדרות איזור וזמן בלוח הבקרה אופן התקנת התוכנה
עבריתעבריתלשונית תבניות=עברית (ישראל) או התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ)
לשונית ניהולי=עברית (ישראל)
התקן את התוכנה באופן סטנדרטי
אנגליתאנגליתלשונית תבניות=(Match Windows display language (recommended) או (English US)
לשונית ניהולי=עברית (ישראל)
התקן את התוכנה בגרסה הסטנדרטית מהאתר ובחר בשפה Hebrew על ידי לחיצה על כפתור Option בזמן ההתקנה.
התקן את התוכנה ובחר בשפה Hebrew על ידי לחיצה על כפתור Option בחלונית הראשונה של ההתקנה.
ערביתערביתלשונית תבניות=ערבית (ערב הסעודית) או התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ)
לשונית ניהולי=ערבית (ערב הסעודית),
התקן את התוכנה ובחר בשפה Arabic על ידי לחיצה על כפתור Option בחלונית הראשונה של ההתקנה.
רוסיתרוסיתלשונית  תבניות=התאם לשפת התצוגה של Windows (מומלץ)
לשונית ניהולי=רוסית (רוסיה)
התקן את התוכנה ובחר בשפה Russian על ידי לחיצה על כפתור Option בחלונית הראשונה של ההתקנה.
אנגליתעבריתזוהי הגדרה שאינה מומלצת עקב חיווי קולי חסר, אך למרות זאת הגדר את האיזור והזמן באופן הבא:
לשונית תבניות=עברית (ישראל)
לשונית ניהולי=עברית (ישראל)
התקן את התוכנה באופן סטנדרטי

סמל אזהרה בחירה שונה שאינה תואמת את אחד מהאפשרויות שצויינו למעלה תגרום לתפקוד לקוי של התוכנה ובמיוחד בפלט הקולי.

 1. למשתמשי פלט קולי כמו תוכנת JAWS או FUSION (למעט ZOOMTEXT עם דיבור) התוכנות מסוגלות לדבר בארבע שפות בו זמנית וכוללות בצורה מובנית מנועי דיבור עברית, אנגלית, ערבית ורוסית באיכות קול נמוכה Embedded Compact של חברת Nuance. הפרדת הקולות תתבצע על ידי מנגנון פנימי. מומלץ להשתמש בכלי להוספה והסרה של קולות Vocalizer Expressive.
  למשתמשים בשפה הערבית, נהוג להוסיף את ערבית ערב הסעודית כשפת מקלדת ושפת ממשק.
 2. הסר מהמחשב גרסאות ישנות יותר, JAWS18 ומטה, FUSION 2018 ומטה, ZOOMTEXT2018 ומטה. ההסרה חייבת להתבצע החל מהגרסה הנמוכה ביותר ללא רכיבים משותפים ובגרסה הגבוה ביותר עם רכיבים משותפים.
 3. לפני ההתקנה, שנה את הגדרות בקרת חשבון המשתמש, הורד את מחוון הסמן האנכי למינימום והפעל מחדש (Restart) את המחשב. ברוב המקרים סעיף זה הכרחי להתקנה מוצלחת.
 4. נטרל זמנית הגנות של תוכנות ייעודיות כמו  MAGIC Shield ,Deep freez, SysReturn.
  שים לב, חלק מחומרות הגנה ייעודיות כגון, Radix מאטות מאוד את המערכת והמשתמש עלול לחוות איטיות בעבודה.
 5. יש להחיל על חשבון המשתמש הרשאות מנהל והרשאת כתיבה של התוכנה לתיקיות המשתמש %appdata% באופן קבוע.
 6. תוכנות אנטי-וירוס המומלצות לשימוש הן, Microsoft Essential, Eset. המלצה זו מתחשבת ברמת הגנה מספקת והגדרה נכונה, מבלי לפגוע בביצועי המערכת. 
  מערכות הגנה אחרות כמו AVG, AVAST עלולות לזהות את קבצי התוכנה כוירוס ולהסירם, במקרים מסויימים ניתן להגדיר את התוכנה כ- White List בהגדרות האנטי-וירוס.
 7. וודא שאין אזהרות במנהל ההתקנים של מערכת ההפעלה, דבר המעיד על חוסר בהתקנה של אחד מהתקני החומרה במחשב, וודא שמערכת ההפעלה מעודכנת עד תום, ומנהל ההתקן של כרטיס המסך וכרטיס הקול מדויק ועדכני.
 8. וודא שלא מותקנת או מופעלת אוטומטית תוכנת נגישות כלשהי שעלולה להפריע להתקנה ותפעול של התוכנה, לדוגמה, תוכנת קורא מסך Cobra ושאריותיה. מומלץ לא להפעיל את הדיבור המובנה של מערכת ההפעלה חלונות Narrator או את ההגדלה המובנית Magnifier מחשש לכפילויות והתנגשות.
 9. התקנה בארגונים וברשתות מוגנות:
 • להתקנה מוצלחת, מערכת ההפעלה Windows10 חייבת להיות מעודכנת, כולל מנהל התקן של היצרן עבור Chipset וכרטיס מסך.
  הודעה ש- Windows10 מעודכן
 • באירגונים בהם עדיין קיימות מערכות הפעלה חלונות Windows 7, וודא שדפדפן האינטרנט הינו IE11, ושהמערכת מעודכנת עד תום.
  הודעה ש- Windows 7 מעודכן
  אירגונים בהם אין יציאה חופשית לרשת האינטרנט לביצוע עדכונים במערכות Windows 7, ניתן להוריד ולהתקין לפי הסדר את החבילות העצמאיות של Microsoft לעדכוני חלונות 7. יש להריץ את קבצי ההתקנה מתיקייה בשפה האנגלית במחשב המקומי שעליו מיועדת התוכנה לפעול.
 • מומלץ לא להריץ את ההתקנה מהתקן אחסון חיצוני או מהרשת.
 • ההתקנה תתבצע כשחשבון המשתמש מוגדר כמנהל המאפשר כתיבה מלאה לכונן C לתקיית %appdata% ול- Registry. לאחר ההתקנה ניתן לבצע Login עם שם המשתמש ולבדוק פעולה תקינה של התוכנה.
 • לעבודה בשולחן עבודה מרוחק (MS-RDP), וודא שרישיונך כולל את האפשרות גישה מרחוק (RA). קרא את אודות התוכנה.
 • במידה וההתקנה / הפעלת התוכנה כשלה, יש להסיר את התוכנה, לנתק את המחשב מרשת המחשבים על מנת למנוע משיכת הרשאות כלשהן מהשרת ולהתקין מחדש את התוכנה. לאחר ההתקנה והפעלת הרישיון ניתן לחבר את המחשב בחזרה לרשת מאובטחת.
 • מומלץ להתייעץ עם טכנאי לטס-טוק לפני כל שינוי בסביבת העבודה כמו: מערכת הפעלה, תוכנות ייעודיות, החלפת מחשב, שבה המשתמש עבד בעבר באופן תקין.