מדריך לפתרון בעיות עבור תוכנת ABBYY Fine Reader

מדריך זה מספק פתרון לבעיות שעלולות להופיע בעת התקנה והפעלת רישיון עבור תוכנת ABBYY Fine Reader.
המדריך מחולק לנושאים הקשורים למועד התרחשות הבעיה:

בעיות בהתקנה

??

בעיות בהפעלת רישיון התוכנה

??

בעיות תפעול והודעות שגיאה

??