לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

שינויים במדיניות התמיכה במוצרי תוכנה החל מחודש ינואר 2020

בעקבות סיום תמיכה של חברת Microsoft במוצרים עתיקים ושינויים רבים בעולם התוכנה, אנו מתעדכנים בהתאם ומשנים את מדיניות התמיכה עבור חלק מהמוצרים. המדיניות החדשה תיכנס לתוקפה החל מחודש ינואר 2020. להלן רשימת השינויים המלאה.

סיום התמיכה ב-Windows 7

החל מתאריך ה-14 לינואר 2020, חברת Microsoft תפסיק לתמוך ב-Windows 7 ולעדכן אותה מבחינת עדכוני אבטחה שוטפים.
בעקבות כך, אנו נפסיק לבדוק, לתחזק ולתקן את התמיכה השוטפת ב-Windows 7 בכל מוצרי התוכנה (JAWS, ZoomText, ו-Fusion).
התמיכה הטכנית שנעניק ללקוחותינו עם מוצרי התוכנה שלנו על Windows 7, תהיה בגדר תמיכה בהתקנה, הגדרה ראשונית והפעלת רישיונות בלבד, כפי שאנו מחוייבים לעשות.
לא תתאפשר הענקת תמיכה טכנית בכל הקשור לתפקוד בלתי תקין של אחד או יותר ממוצרי התוכנה שלנו על מערכת הפעלה זו.
בהמשך, נחסום גרסאות עתידיות של מוצרי התוכנה שלנו כך שלא יאפשרו התקנה על Windows 7 ויציגו הודעה מתאימה בעת ניסיון להפעיל את אשף ההתקנה.
מערכת ההפעלה שנתמוך בה באופן שוטף, תהיה Windows 10 בלבד.

סיום התמיכה ב-Office 2010

החל מחודש ינואר 2020, נפסיק לבדוק את מוצרי התוכנה שלנו באופן שוטף תחת עבודה על Office 2010, בעקבות סיום התמיכה ב-Windows 7.
חבילת Office 2010 אינה נתמכת באופן רשמי על Windows 10 ולכן, נפסיק להיות מחוייבים לעבודה תקינה של מוצרי התוכנה שלנו עם חבילת תוכנות זו.
התמיכה תינתן אך ורק בגדר לשאלות תפעול כלליות של מוצרי התוכנה בעבודה עם Office 2010, אך לא יתבצע טיפול בכל תקלה חדשה שתופיע אצל לקוחות עם חבילה זו.
חבילת Office הנמוכה ביותר שעבורה תינתן תמיכה הינה חבילת Office 2013.

שינויים למדיניות התמיכה בדפדפני אינטרנט

סיום התמיכה ב-Internet Explorer

החל מחודש ינואר 2020, אנו נפסיק לתחזק באופן שוטף את התמיכה שלנו בדפדפן Internet Explorer.
התמיכה לכל סוגי הלקוחות תינתן רק בנושא שאלות תפעול כלליות, ולא יתבצע שום טיפול בתקלות אשר עלולות להתרחש עם דפדפן זה.
התמיכה בתקלות חמורות, תינתן אך ורק לארגונים גדולים במידה ואין אפשרות אחרת עד שיתבצע מעבר לדפדפן העדכני ביותר של Microsoft באותם הארגונים.

תחילת התמיכה ב-Edge Chromium

החל מחודש ינואר, אנו נתחיל לתמוך בדפדפן Microsoft Edge החדש שיופץ על ידי Microsoft, המבוסס על מנוע Chromium.
הדפדפן יחליף את Edge הקיים שנכשל עקב המנוע הבעייתי שלו, והן את Internet Explorer העתיק.
הדפדפן יופץ לכל הלקוחות בתאריך ה-15 לינואר 2020.
התמיכה בדפדפן זה תחל באופן רשמי עבור JAWS, ZoomText ו-Fusion 2020 ומעלה.

עדכון לגבי תחזוקת מוצרי תוכנה בגרסאות שונות

סיום תחזוקה של JAWS 18.0, ZoomText 11, ו-Fusion 11

החל מחודש ינואר 2020, לא נפיץ עוד עדכונים למוצרי התוכנה הללו.
תמיכה טכנית, תמשיך להינתן במסגרת האפשר, ובאופן מלא ככל שניתן, במסגרת עבודה עם גרסאות מערכת הפעלה ותוכנות נלוות שגרסאות אלה מתפקדות עימן היטב.

תחזוקה של מוצרי תוכנה קודמים נכון לינואר 2020

החל מחודש ינואר 2020, הגרסאות הבאות של מוצרי התוכנה שלנו יתוחזקו כמפורט להלן:

  • JAWS, ZoomText ו-Fusion 2018 - יתוחזקו במידה ויהיה עניין דחוף שימנע מהתוכנות לרוץ כהלכה בלבד.
  • JAWS, ZoomText ו-Fusion 2019 - יקבלו עדיין עדכונים נוספים מידיי פעם עם תיקונים לתקלות שונות שיועברו אחורה מגרסאות 2020.
  • JAWS, ZoommText ו-Fusion 2020 - נמצאות כעת בפיתוח תמידי וימשיכו לקבל עדכונים שוטפים מידיי חודש.
© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ