לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

הופצו עדכוני פברואר עבור JAWS, ZoomText ו-Fusion 2021

עדכוני פברואר עבור JAWS, ZoomText, ו-Fusion 2021 מופצים כעת וכוללים תיקוני שגיאות ושיפורים. להלן כמה שינויים בולטים:

  • שיפורי ביצועים בעבודה עם Office, ודפדפני האינטרנט השונים ב-ZoomText.
  • אפשרות חדשה לשימוש בסמן הווירטואלי ביישומים אחידים של Windows 10 ב-JAWS ו-Fusion.
  • שיפור התמיכה בקריאת משוואות מתמטיות מקוריות של Word ב-JAWS.
  • תיקוני שגיאות ושיפורים כלליים בעבודה עם תוכנות Office, דפדפני אינטרנט, ותוכנות מסרים מיידיים.

עבור לקריאת רשימת שינויים מלאה ב-JAWS 
עבור לעמוד הורדת JAWS 
עבור לעמוד הורדת Fusion 
עבור לעמוד הורדת ZoomText

© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ