לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

הופצו עדכוני דצמבר עבור JAWS, ZoomText ו-Fusion 2020

עדכוני דצמבר עבור JAWS, ZoomText, ו-Fusion 2020 מופצים כעת וכוללים תיקוני שגיאות ושיפורים.
להלן כמה שינויים בולטים:

  • תיקונים חשובים לעבודה תקינה ב-Office וב-Windows עם JAWS.
  • תיקוני תאימות של ZoomText ו-Fusion עם גרסאות 2021 ומעלה.
  • אפשרות להתקנת קולות בשפה היפנית.

עבור לקריאת רשימת שינויים מלאה ב-JAWS 
עבור לעמוד הורדת JAWS 
עבור לעמוד הורדת Fusion 
עבור לעמוד הורדת ZoomText

© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ