לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

הופצו עדכוני ינואר עבור JAWS, ZoomText ו-Fusion 2021

עדכוני ינואר עבור JAWS, ZoomText, ו-Fusion 2021 מופצים כעת וכוללים תיקוני שגיאות ושיפורים. להלן כמה שינויים בולטים:

  • תכונה חדשה להתאמת עוצמת הדיבור של JAWS ו-Fusion בזמן אמת.
  • תמיכה בקריאת משוואות מתמטיות מקוריות של Word ב-JAWS.
  • שיפורי עקיבה ב-ZoomText.

עבור לקריאת רשימת שינויים מלאה ב-JAWS 
עבור לעמוד הורדת JAWS 
עבור לעמוד הורדת Fusion 
עבור לעמוד הורדת ZoomText

© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ