ZOOMTEXT

באיזה התקנה מומלץ להשתמש?

קיימות שתי אפשרויות להתקנה:

  • התקנה מקוונת, המחשב חייב להיות מחובר לרשת האינטרנט מכיוון שאשף ההתקנה מוריד את הקבצים הדרושים במהלך ההתקנה, התקנה זו מומלצת למשתמשים בעלי חיבור יציב וללא ניתוקים של רשת האינטרנט.
  • התקנה לא מקוונת, המחשב אינו חייב להיות מחובר לרשת האינטרנט מכיוון שכל קבצי ההתקנה זמינים בחבילת ההתקנה, התקנה זו מומלצת למשתמשים שמחשבם אינו מחובר לרשת האינטרנט או קו האינטרנט אינו יציב.

לפני הורדת קבצי ההתקנה, יש לבדוק את גרסת ה- ZOOMTEXT שבה רישיונך תומך, יש להקליד את המספר הסידורי של התוכנה באתר היצרן fsactivate.com

בדוק באיזה גרסת Windows 10 הינך משתמש:

  1. יש ללחוץ על צירוף המקשים במקלדת Windows+R
  2. בתיבת העריכה שתיפתח יש להקליד winver ולחץ enter
    יש לשים לב למספר שמופיע מיד לאחר המילה גרסה או באנגלית Version

מהדורה עדכנית ZOOMTEXT 2021.2105.25

מהדורות קודמות

חשוב לציין, השימוש במערכות קודמות ולא מעודכנות יגרמו מטבע הדברים לתמיכה מוגבלת עקב תקלות שעלולות להופיע בהתקנה או בתיפעול התוכנה. המחלקה הטכנית תשתדל לעזור ככל שניתן בגבולות היכולות של המערכת.

גרסת ZOOMTEXT 2021.2107.10

תמיכה בחלונות 10 גרסה 20H2 וחלונות 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 2019, 2016, 2013.

גרסת ZOOMTEXT 2019.1912.4

תמיכה בחלונות 10 גרסה 20H2, וחלונות 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 2016, 2013.

גרסת ZOOMTEXT 2018.1811.13

תמיכה בחלונות 10 גרסה 1903 וחלונות 8.1, 7 עם SP1.
תמיכה ב Office 2016, 2013.