מדריך נגישות במכשירים חכמים iPhone ו- iPAD

בעת הפעלת הנגישות ב- iPhone ואו ב- iPAD בתחום VoiceOver ואו הגדלה, המכשירים משנים לחלוטין את אופן האינטראקציה בינם לבין המשתמש, לכן על המשתמש להבין את חוקיות הנגיעות במסך (מחוות או באנגלית Gestures) על מנת לתפעל את המכשיר ביעילות.

חשוב לדעת

 1. לפני כל טיפול ושינוי כלשהו באייפון ואו אייפד, חובה על המשתמש לוודא את אמיתות Apple ID  והסיסמה שהוגדרו במכשיר.
  יש לבצע את הבדיקה במחשב בכתובת כניסה לחשבון אפל https://appleid.apple.com ולבדוק את תקינות המכשיר וההגדרות, ראה פרק שאלות ותשובות בסוף המדריך.
 2. המדריך מתמקד בתפעול מכשירים חכמים של Apple ובעיקר אייפונים תוך שימוש במחוות הנגישות, המדריך אינו דן בהיבט הטכני כמו הגדרות ותיקוני תקלות. כמו כן המדריך אינו תחליף למסמכי ההסבר המקוריים של היצרן, אלא משמש כתמצית ממוקדת לתפעול בתחום הנגישות בשפה העברית. לקבלת מידע נרחב, מומלץ לקרוא את מדריכי היצרן באתר Apple.
 3. חברת לטס-טוק מתמחה בתחום הנגישות לעיוורים וללקויי ראיה, ולאור הניסיון העשיר בתחום, החברה מספקת הדרכות ותאימות בתחום הנגישות למכשירים אלו.
 4. אין שוני באפליקציות צד שלישי, במידה והן באנגלית.
 5. המסמך עודכן ל- IOS גירסה 14.7. נכון לאגוסט 2021, לבדיקת גרסה יש לנווט בטלפון לתפריט הגדרות, כללי, עדכוני תוכנה.
 6. נוספו מחוות ל iPhone 10 ומעלה.
 7. משנת 2021 חברת Apple אינה מספקת ספק חשמלי ואוזניות בתוך אריזת המכשיר.

אין להעתיק, לשנות, להסיר לוגו ולהשתמש במסמך זה ובחלקים ממנו על ידי גורם כלשהו שלא הורשה על ידי עורך המסמך למטרות רווח.

מושגים בנגיעות במסך

המילה "מחוות" מתייחסת לפעולות נגישות שמיושמות בנגיעה במסך. באופן כללי הנגיעות במסך מחולקות לשני סוגים, מחוות נקישה, ומחוות הזזה של אצבע אחת או יותר על גבי מסך המכשיר.

 • Taps – נקישות, מהירות עם אצבע אחת או יותר על גבי המסך.
 • Flick או Slide – ליטוף מהיר או החלקה, באצבע אחת או יותר על גבי המסך.
 • Rotate – חוגה, הנחת האגודל והאצבע המורה על גבי המסך וביצוע תנועת סיבוב בדומה לסיבוב בורר עוצמת קול ברמקול. ניתן לסובב עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.
 • Pinch – צביטה, הנחת האגודל והאצבע המורה על גבי המסך וביצוע תנועת צביטה או ביצועה תנועה הפוכה לתנועת הצביטה.

מחוות ניווט והקלדה

שיטות ניווט

 • הטכניקה הראשונה, 
  החלקה (Slide), נגיעה עם אצבע אחת על גבי המסך ללא הרמתה, החלקת האצבע לכיוונים שונים והגעה לנושא הרצוי על ידי שמיעת האובייקט מתחת לאצבע.
 • הטכניקה השנייה,
  ליטוף מהיר (Flick), הזזת האצבע במהירות מצד ימין לצד שמאל, המיקוד יעבור בכל פעם לאובייקט הבא, מחלקו העליון של התצוגה עד לסופו, הזזה משמאל לימין, המיקוד יחזור לאובייקט הקודם עד לחלקו העליון של התצוגה.
 • טכניקת ניווט מתקדם,
  ניתן להניח אצבע יחידה על גבי התצוגה ולהחליקה לכיוונים שונים וברגע שמעוניינים להפעיל פריט מסוים יש לבצע שתי נקישות על ידי הוספת אצבע נוספת.

שיטות הקלדה

 • טכניקה ראשונה,
  נגיעה במסך ושמיעת התו, נקישה פעמיים תציב את התו בשדה העריכה. למעבר לתו אחר במקלדת ניתן לבצע ליטוף מהיר ימינה או שמאלה, כך נעבור אות אחר אות לפי הסדר במקלדת הווירטואלית.
 • טכניקה שנייה,
  נגיעה במסך וחיפוש אחר התו המבוקש ללא הרמת האצבע מהמסך, הרמת האצבע מהמסך תגרום להצבת התו שבמיקוד בשדה העריכה.

ראה סעיף מצב הקלדה בפרק החוגה.

מניפולציות על צלמיות במסך

לפני ביצוע סעיפים אלו, יש ללמוד את המחוות במסך המכשיר בהמשך.

שינוי מיקומי צלמיות במסך הבית

הזזת צלמית/ישום

האפשרות הבאה נוספה החל מ- iOS10.
למצב עריכה פעל באופן הבא:

 1. לאחר בחירת מצב עריכה יש להקיש פעמיים באצבע אחת להתחלת העריכה (תישמע הודעה: העריכה החלה).
 2. יש לגעת פעם אחת עם אצבע אחת ביישום שאותו נרצה לגרור או למחוק.
 3. בצע ליטוף מהיר למטה או למעלה עד לשמיעת ההודעה גרור את "שם היישום".
  לגרירת יישום יחיד, הקש פעמיים באצבע אחת להכנת היישום לגרירה.
  לגרירת מספר יישומים, יש לגעת ביישום הנוסף שברצונך לגרור, ולאחר מכן בצע ליטוף מהיר למטה או למעלה עד לשמיעת ההודעה הוסף לפעולת הגרירה. 
  הקש פעמיים באצבע אחת.
 4. גע במיקום החדש שאליו תרצה להעביר את היישום ובצע ליטוף מהיר למעלה או למטה.
 5. בחר בפעולה הרצויה, לדוגמה, הנח את היישום לפני, אחרי או צור תקיה חדשה. שים לב, ניתן ליצור תיקייה שבה ימצאו שני היישומים הקיים והחדש.
 6. הקש פעמיים באצבע אחת על מנת לסיים את הפעולה.

ליציאה ממצב העריכה יש ללחוץ פעם אחת מקש הבית, תשמע ההודעה העריכה הסתיימה.

הוצאת יישום / צלמית מתיקייה

 1. פתח את התיקייה שבה נמצא היישום.
 2. יש לגעת ביישום.
 3. בצע ליטוף מהיר באצבע אחת מלמעלה כלפי מטה או להיפך על מנת להגיע למצב עריכה והקש פעמיים באצבע אחת. (תישמע הודעה: העריכה החלה).
 4. גע ביישום אותו תרצה להוציא מהתיקייה. (תישמע הודעה: "שם היישום" עורך).
 5. בצע ליטוף מהיר באצבע אחת מלמעלה כלפי מטה עד לשמיעת ההודעה סגור את התיקייה והקש פעמיים עם אצבע אחת לסגירת התיקייה.
 6. גע במיקום החדש שאליו תרצה להעביר את היישום ובצע ליטוף מהיר למעלה או למטה.
 7. בחר בפעולה הרצויה, לדוגמה, הנח את היישום לפני, אחרי והקש פעמיים עם אצבע אחת לסיום הפעולה.
 8. יש לצאת ממצב העריכה על ידי לחיצה אחת על מקש הבית, תשמע ההודעה: העריכה הסתיימה.

מחוות כלליות במסך

מחוות באצבע אחת

נגיעה באצבע אחת, מקריא את האובייקט שבמיקוד.
שתי נקישות באצבע אחת, הפעלת אובייקט שנמצא במיקוד.
ליטוף מהיר מימין לשמאל באצבע אחת, עבור לאובייקט הבא.
ליטוף מהיר משמאל ימין באצבע אחת, עבור לאובייקט הקודם.
מחווה מתקדמת, נקישה פעמיים באצבע אחת, החזקה וגרירה, העברת סמל בדף הבית ממקום למקום.

מחוות בשתי אצבעות

החלקה מלמעלה למטה עם שתי אצבעות, קרא מסך מהסמן כלפי מטה.
החלקה מלמטה למעלה עם שתי אצבעות, קרא את כל המסך.
נקישה אחת עם שתי אצבעות, הפסק את הקראת המסך.
שתי נקישות עם שתי אצבעות, מענה או ניתוק שיחה ואו הפעלה, או עצירת מוסיקה.
מחווה מתקדמת, הזזה מהירה ימינה ומיד שמאלה בדומה לציור האות האנגלית Z תחזיר אותנו אל המסך הקודם.

הערה: רק ביישומים של חברת Apple או כאלה העושים שימוש סטנדרטי בכפתור "הקודם", המצוי בדרך כלל בראש כל מסך בצד ימין.

מחווה מתקדמת, נקישה פעמיים בשתי אצבעות, החזקה וגרירה, הוספה, שינוי תווית.
מחווה מתקדמת, שלוש נקישות עם שתי אצבעות, מפעיל את בורר הפריטים.

מחוות בשלוש אצבעות

ליטוף משמאל לימין עם שלוש אצבעות, מעבר לעמוד הבא. (3 מתוך 4)
ליטוף מימין לשמאל עם שלוש אצבעות, מעבר לעמוד הקודם. (2 מתוך 4), הערה: זה העמוד הראשי
נקישה אחת עם שלוש אצבעות מציינת את המיקום היחסי של הפריט האחרון שהיה במיקוד.

שימו לב לשתי המחוות הבאות. בדרך כלל אם ניתקל בבעיה שהטלפון אינו מדבר ורק משמיע תקתוקים, או שהמסך מוחשך, אחת מהמחוות הבאות או שתיהן תפתור את הבעיה.

שתי נקישות עם שלוש אצבעות – דיבור מבוטל או מופעל.
שלוש נקישות עם שלוש אצבעות – הפעלה או ביטול ווילון מסך.
ארבע נקישות בשלוש אצבעות, העתקת המשפט האחרון שנאמר אל הזיכרון הזמני.

ליטוף מלמעלה כלפי מטה עם שלוש אצבעות כשהמיקוד נמצא על אחד מהסמלים של דפי הבית (לא ב- DocK) – חיפוש באייפון (נקרא גם Spotlight).

כשהמיקוד ברשימה, ליטוף מלמעלה כלפי מטה או להיפך עם שלוש אצבעות – גלגול רשימה כלפי מטה או מעלה.
כשהמיקוד בעמוד 2 מתוך x, ליטוף מימין לשמאל עם שלוש אצבעות, מעביר את המיקוד לחלון, שנקרא הווידג'יטים. בחלון זה, ליטוף מהיר מימין לשמאל באצבע אחת, מאפשר מעבר לאנשי קשר אחרונים ולאפליקציות אחרונות שנעשה בהן שימוש.
בנוסף, Widgets מאפשר הצצה מהירה למידע רלוונטי מהיישומים המועדפים על המשתמש, כל יישום שתומך בתכונה זו מאפשר הוספת תכונות נבחרות למסך זה. כמו-כן, ניתן לשנות את סדר הופעת היישומים. לדוגמה: אירועים מלוח השנה, הצעות יישומים של Siri, ועוד.

שימו לב, ניתן לגלול את עמודי הווידג'יטים בעזרת 3 אצבעות מלמטה כלפי מעלה ולהיפך. על מנת לערוך את הווידג'יטים, יש לגלגל את התצוגה עד למטה עם 3 אצבעות וללחוץ על הכפתור הווירטואלי ערוך שממוקם מעל לכפתור הבית.
כפתור העריכה מאפשר הצגה, ביטול ושינוי מיקום ולאחר שינוי כלשהו ניתן ללחוץ על כפתור סיום או לבטל על ידי כפתורים שממוקמים בראש המסך.
כדאי לדעת, הוספת ווידג'יטים תתאפשר רק במידה ומפתח/תכנת האפליקציה כלל את האפשרות הזאת.

מחוות בארבע אצבעות

הקשה בודדת בארבע אצבעות בקרבת ראש המסך, עבור אל הפריט הראשון.
הקשה בודדת בארבע אצבעות בקרבת תחתית המסך, עבור אל הפריט האחרון.
החלק ימינה בארבע אצבעות, עבור אל היישום הקודם שפתוח, (בהנחה וקיים כזה).
שתי נקישות עם ארבע אצבעות, הפעלת הפסקת שירותי עזרה.

מחוות בחלונות ספציפיים

המחוות הבאות יתבצעו אך ורק כשהמיקוד נמצא בחלון שמצוין:

 • סגירת יישום בחלון מחליף היישומים, כשהיישום במיקוד, ליטוף מלמטה כלפי מעלה עם שלוש אצבעות.
 • מעבר ל Dock ממסך ראשי וחזרה, כשהחוגה נמצאת על מכולות, ליטוף מהיר מלמעלה כלפי מטה באצבע אחת. לחזרה לאייקונים בצע ליטוף מהיר מלמטה כלפי מעלה באצבע אחת.

מחוות למכשיר iPhone Xr, Xs, Xs Max, וסדרות 11, 12

היות ובמכשירים אלו חברת Apple לא כללה את כפתור הבית, נציין מספר מחוות שמחליפות את הפעולות של כפתור הבית.

התמקדות במסך הבית

יש לגעת במסגרת התחתונה של מכשיר ה iPhone עם אצבע אחת ובצע ליטוף איטי כלפי מעלה עד לחצי גובה מהמסך ולהרים את האצבע מהמסך מיד, ישמעו שתי נקישות.

פתיחת מחליף היישומים

יש לגעת במסגרת התחתונה של מכשיר ה iPhone עם אצבע אחת ליטוף איטי כלפי מעלה עד לחלקו העליון של המכשיר ולהרים את האצבע מהמסך מיד, ישמעו שלוש נקישות.

הצגת מרכז הבקרה

מרכז הבקרה שולט על משימות של הפעלה וכיבוי של תכונות חשובות כמו, רשת אלחוטית, רשת BlueTooth, פנס, מצב טיסה, נעילת סיבוב תצוגה, ופקדי מדיה ועוד. ניתן להוסיף ולהסיר תכונות דרך הגדרות, מרכז הבקרה, התאמה אישית של פקדים.
יש לגעת במסגרת העליונה של מכשיר ה iPhone עם אצבע אחת ובצע ליטוף איטי כלפי מטה עד לחצי גובה מהמסך ולהרים את האצבע מהמסך מיד, ישמעו שתי נקישות.

פתיחת מרכז העדכונים

עבור למסך הבית או הנעילה
יש לגעת במסגרת העליונה של מכשיר ה iPhone עם אצבע אחת ובצע ליטוף איטי כלפי מטה עד לשמיעת שלוש נקישות ולהרים את האצבע מהמסך מיד.

הפעלה וכיבוי של Voice Over

יש ללחוץ שלוש פעמים על כפתור ההפעלה הממוקם בדופן ימין שבחלקו העליון של המכשיר.

כיבוי כללי לטלפון

לחץ ושחרר את כפתור עוצמת השמע למעלה (צד שמאל), לחץ ושחרר את כפתור עוצמת השמע למטה (צד שמאל), לחץ והחזק את כפתור הכיבוי שבצד ימין.
בחלק העליון במסך, תופיע האפשרות החלק כדי לכבות, יש להגיע לאפשרות זו עם ליטוף מהיר ימינה או בעזרת חקירה ולהקיש פעמיים באצבע אחת על אפשרות זו כדי לכבות את המכשיר.
שאר האפשרויות אינן רלוונטיות לכיבוי המכשיר למעט האפשרות של ביטול שנמצאת בחלקו התחתון של המסך.
ניתן לכבות את הטלפון דרך תפריט ההגדרות, כללי, כיבוי
בחלק העליון במסך, תופיע האפשרות החלק כדי לכבות, יש להגיע לאפשרות זו עם ליטוף מהיר ימינה או בעזרת חקירה ולהקיש פעמיים באצבע אחת על אפשרות זו כדי לכבות את המכשיר.

שימוש ב- Siri

Siri הינה אפליקציה מובנית של Apple, העוזרת הקולית האישית שיכולה לעזור למשתמש כתוספת לשימוש מחוות המגע. לצורך השימוש ב- Siri על משתמש לוודא תחילה שתכונה זו מופעלת, ומוגדרת לעבודה בשפה הרצויה, באזורינו, ברוב המקרים השפה הינה עברית.

הפעלת Siri

לחץ על הגדרות, כללי, Siri, העבר את כפתור Siri למצב פעיל.
ניתן להפעיל גם את האפשרות "אפשר את היי Siri", שמאפשרת הפעלה של Siri ללא נגיעה בכפתורים של המכשיר.
חשוב להדגיש, האפשרות "אפשר את היי Siri" בטלפונים iPhone6 ומטה מחייבת חיבור לרשת החשמל.
באפשרות, שפה, חשוב לבחור בשפה העברית.

באפשרות "תמיכה ביישום", ניתן לבחור יישומי צד שלישי שמאפשרים עבודה עם Siri, בסעיף זה רשימת היישומים שיופיעו הם רק אלה שהמפתח/תכנת תומך בתכונה זו, ולכל יישום יש מתג המאפשר הפעלה או כיבוי תכונה זו.
דוגמה למספר יישומים: Skype, WhatsApp, Uber, ועוד.

שימוש ב- Siri

הפעלת Siri בלחיצה על כפתורים,
לחץ והחזק את כפתור ההפעלה הממוקם בדופן ימין שבחלקו העליון של המכשיר עד לשמיעת שני צפצופים. אמור את בקשתך.
על מנת להשתמש ב- Siri על המשתמש לדבר נכון וברור (דוגמאות בהמשך) כך ש- Siri תזהה את הבקשה ותוכל לתת מענה רלוונטי.

לבקשת ביצוע משימה מ- Siri פעל באופן הבא:

לחץ והחזק את כפתור הבית עד לשמיעת צפצוף כפול.
אמור את בקשתך, לדוגמה,
משתמש: מה השעה?, ושחרר את אחיזתך מכפתור הבית.
Siri: תכריז על השעה הנוכחית במקום בו הינך נמצא.
לאחר התשובה של Siri, יוצג המסך שלה שבחלקו העליון מוצגת בקשת המשתמש ומתחתיה מוצגת תשובת Siri, כשבחלק התחתון מוצג ציור של מיקרופון המאפשר הקשה פעמיים לבקשה חדשה מ- Siri. כל עוד לא נצא מהמסך של Siri ציור המיקרופון ישאר מוצג.
במידה ובוצעה לחיצה אחת על כפתור הבית המיקוד יחזור לחלון בו היינו לפני הלחיצה.

פקודות קוליות עבור Siri

מכיוון ש- Siri הינה מערכת המתבססת על אלגוריתם תוכנה לזיהוי דיבור, עדיין יכולות להופיע טעויות בזיהוי בקשת המשתמש. הטעויות יכולות לבוא לידי ביטוי בחיוג לאיש קשר לא נכון, שליחת טקסט עם טעויות ועוד.

חשוב לדעת,

 • Siri תפעל רק כשקיים חיבור לרשת האינטרנט.
 • יכולות להופיע בעיות בתפעול Siri עקב חסימות של מפעילי הסלולר השונים.
 • Siri תעבוד בעברית החל מגרסאות IOS9.3

פקודות לחיוג

תחייגי ל- XX-XXXXXXX, (מספר טלפון שכולל איזור חיוג).
תחייגי לנמען אשר מופיע באנשי הקשר במכשיר.
תחזרי לשיחה אחרונה.
הציגי שיחות שלא נענו.

פקודות לפתיחת אפליקציות

תפתחי טלפון
תפתחי WhatsApp

פקודות מיתוג

פקודות המאפשרות שינוי מצב פעיל / כבוי.

תפעילי BlueTooth או Voice Over
תפעילי מצב טיסה
תכבי אינטרנט אלחוטי

פקודות להודעות

להלן דוגמת שיחה/בקשה מ Siri לשלוח הודעת טקסט:

משתמש: תשלחי הודעה.
Siri: למי לשלוח את ההודעה?.
משתמש: ניתן לומר את מספר הטלפון או את שם איש הקשר.
Siri: מה לכתוב בהודעה.
משתמש: מכתיב את הודעתו ושותק ל 3 שניות.
Siri: מקריאה את הטקסט שהמשתמש הכתיב, ובסיום שואלת, האם לשלוח הודעה זו?.
משתמש: כן או לא.

ניתן לענות תשובות נוספות כמו:

המילה לשנות, והמשתמש מתבקש להכתיב את תוכן ההודעה מחדש.
המילה להוסיף, והמשתמש מתבקש להוסיף טקסט בסוף ההודעה.

פקודות ליישומי צד שלישי

משתמש: תשלחי הודעת WhatsApp
Siri: למי לשלוח?
משתמש: פלוני אלמוני.

הערה: אמור רק את שם איש הקשר כפי שמופיע ברשימת אנשי הקשר ולא את מספרו.

Siri: מה לכתוב
משתמש: מחר אפגוש אותך בבוקר בשעה 8.
Siri: הנה ההודעה ל- פלוני אלמוני ומקריאה אותה.
Siri: שואלת, לשלוח?
משתמש: כן או לא.
Siri: ההודעה נשלחה.

פקודת עזרה

פקודה זו מציגה את עזרת כל הפקודות שניתן לבקש מ- Siri על פי היישומים השונים.

החוגה

להפעלת החוגה הנח את האגודל והאצבע המורה על גבי המסך בצע תנועת סיבוב בדומה לסיבוב בורר עוצמת קול ברמקול. ניתן לסובב עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

ליטוף מהיר מלמעלה למטה או מלמטה למעלה באצבע אחת, כשהחוגה מכוונת על הנושאים הבאים:

תווים – הקרא תו הבא או הקרא תו קודם.
מילים – הקרא מילה הבאה או הקרא מילה קודמת.
שורות – הקרא שורה הבאה או הקרא שורה קודמת.
קצב הקראה – הקטנת הקצב או הגברת הקצב.
מכולות – מעבר בין אזורים במסך לדוגמה, שורת מצב, מסך הבית, Dock.
כותרות – הקרא כותרת הבאה או הקרא כותרת קודמת.
קישורים – הקרא קישור הבא או הקרא קישור קודם.

עריכה,
ליטוף מהיר מלמעלה למטה באצבע אחת לנושאים:

בחר – לבחירת הטקסט הקש פעמיים באצבע אחת.
הדבק – להדבקת הטקסט הקש פעמיים באצבע אחת.
בחר הכל – לבחירת כל הטקסט הקש פעמיים באצבע אחת.
הגדר – הצגת פרושים או תרגום.
גזור – לגזירת הטקסט הקש פעמיים באצבע אחת.

מצב הקלדה,
ליטוף מהיר מלמעלה למטה באצבע אחת לנושאים:

הקלדה עיוורת – הנחת אצבע במקלדת, שמיעת התו, הרמת האצבע להצבת התו.
הקלדה ישירה – הנחת האצבע במקלדת, שמיעת התו, הקשה פעם אחת עם אצבע נוספת כשהאצבע השנייה עדיין נוגעת בתו, להצבת התו.
הקלדה רגילה – הנחת האצבע במקלדת, שמיעת התו, הרמת האצבע, הקשה פעמיים להצבת התו.

בחירת מלל,

ליטוף מהיר מלמעלה למטה באצבע אחת, ניתן לעבור בין האפשרויות: בחירת תו, מילה, שורה.
לדוגמה: במידה ונבחרה מילה, אזי כל ליטוף ימינה או שמאלה תיבחר את המילה קודמת או מילה הבאה.

כדאי לדעת, במידה ואין את הפריט של "בחירת מלל", יש לסמן אותו בתפריט הגדרות, כללי, נגישות, Voice Over, חוגה.

חיבור התקני Bluetooth

חיבור וצימוד המקלדת ב Bluetooth

פעל באופן הבא:

הפעל את אפשרות Bluetooth במכשיר ה- iPhone. תפריט הגדרות, Bluetooth.
הפעל את המקלדת. במידה ופעולה זו ראשונית, ולא התבצע צימוד קודם לכן, תופיע השורה המתארת את סוג המקלדת ברשימת התקנים אחרים.
בחר את שורה זו והמתן להופעת חלון בקשת קישור הכולל קוד לצימוד עם המקלדת, הקלד את הספרות במקלדת ולחץ על enter.
במידה ושורה זו אינה מופיעה, וודא שהמקלדת פועלת.
במידה והצימוד צלח, תופיע השורה המתארת את סוג המקלדת עם המילה מחובר.
שים לב, בכל הפעלה של המקלדת, יתבצע חיבור אוטומטי לאייפון האחרון שאליו הוצמדה. במידה והחיבור נכשל ואו בוצעה התנתקות מסיבה כלשהי, יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן הפעלה / כיבוי.

לניתוק המקלדת מהאייפון הנוכחי, כבה את אפשרות ה Bluetooth באייפון או כבה את המקלדת.
לניתוק המקלדת מהאייפון לחלוטין, היכנס לתפריט הגדרות, Bluetooth, פרטים נוספים (שם המקלדת), נווט לשורה שכח התקן זה ולחץ שוב על השורה שכח התקן זה לאישור.

חיבור וצימוד צג ברייל

הפעל את אפשרות Bluetooth במכשיר האייפון. תפריט הגדרות Bluetooth.
נווט אל הגדרות, כללי, נגישות Voice Over, ברייל.
וודא הגדרות הבאות:

 • פלט צג ברייל 8 נקודות.
 • קלט צג ברייל 6 נקודות, אפשר גם 8 נקודות.
  נווט לרשימת גילוי צגי הברייל, תחת הנושא בחר צג ברייל, לדוגמה, בצגי ברייל פוקוס, תופיע השורה Focus 40 BT לא מקושר.
 • הקש פעמיים על שם צג הברייל והמתן מספר שניות להופעת חלון באייפון הכולל תיבת עריכה להקלדת הצימוד.
 • הקלד את קוד הצימוד, (בצג ברייל פוקוס 0000).

תפעול מקלדת חיצונית

התפעול מתייחס למקלדת מקורית של Apple, אך דומה למקלדות אחרות.
בעבודה עם מקלדת חשוב להבין כי לתפעולה ישנם שני מצבים, מצב ניווט ומצב הקלדה.
להחלפה בין שני המצבים, לחץ בו זמנית על החצים ימינה ושמאלה ושחרר, תשמע ההודעה ניווט מהיר פעיל או כבוי.
לתפעול נרחב עיין בקישור הסבר נרחב בעברית שבסוף חוברת זו.

שים לב, מומלץ לעבוד עם דפדפן Mozilla FireFox
להפעלת האובייקט שנמצא במיקוד, לחץ בו זמנית על החצים למעלה ומטה ושחרר.
להחלפת שפת הקלדה לחץ Command+רווח.
מעבר לעמוד הבית לחץ VO+H

הקלדת טקסט

פעל באופן הבא:
נווט וכנס לישומון פתקים בעזרת החיצים.
נווט והפעל פתק חדש.
בטל את מצב ניווט מהיר.
הקלד טקסט.
חזור לניווט מהיר.

החוגה עם המקלדת

לסיבוב החוגה לפריט הבא לחץ והחזק את מקש חץ למעלה ולחץ חץ ימינה לאובייקט הבא או חץ שמאלה לאובייקט הקודם.

תפעול עם מקלדת צג הברייל

באופן כללי, הפעלת הטלפון תתבצע ישירות על גבי צג האייפון או מצג הברייל, בשני המקרים החיווי יראה מיד על צג הברייל.
למנוסים בתפעול צגי ברייל התפעול זהה לתפעול הצג עם מחשב אישי.

פעולות בסיסיות המתייחסות לצג ברייל פוקוס ולצגים דומים:

ניווט לאובייקט הבא, רווח+נקודה 4 , או גלגלות.
ניווט לאובייקט הקודם, רווח+נקודה 1, או גלגלות.
הפעלת פריט שבמיקוד, לחיצה על הגלגלות או לחיצה על כפתור הניווט הממוקם מעל לפריט הרצוי.
לפקודות מתקדמות יותר מומלץ לעיין במדריך של צג הברייל הרלוונטי.

הגדרות בסיסיות

בדיקת גרסת מערכת הפעלה iOS

נווט לתפריט ,הגדרות , כללי, אודות

בדיקת Apple id וסיסמה

תפריט הגדרות , iCloud
תפריט הגדרות, iTunes ו- App Store

שימו לב, שם המשתמש והסיסמה ב iCloud וב- App Store צריכים להיות זהים, על מנת להימנע מבעיות בהמשך.

הפעלת נגישות הדיבור

ברגע שתכונה זו הופעלה, כל התפעול והנגיעות במסך המכשיר משתנה, קרא את פרק מושגים בנגיעות במסך ומחוות כלליות בתחילת מדריך זה. להפעלת הדיבור נווט לתפריט הגדרות, כללי, נגישות, Voice Over

אפשר את איכות קול גבוהה: הגדרות, כללי, נגישות, Voice Over, דיבור, קול, ותחת הכותרת שפות בחוגה יש לוודא, שהשפות עברית ואנגלית מוצגות כשבכל אחת מהן יש לבחור את איכות הקול הגבוהה.

במידה והאפשרות אינה זמינה, יש להפעיל את הרשת האלחוטית ולהתחבר לאינטרנט.

שינוי שפת ממשק לעברית

תפריט הגדרות, כללי, Language & Location, בחר בשפה העברית.
הטלפון יבצע הפעלה מחדש עם שפת ממשק בעברית.

הפעלת האפשרות הכתב

החל מגרסת מערכת ההפעלה iOS8.3 נוסף מקש שנקרא הכתב, למקלדת הווירטואלית של הטלפון, המקש ממוקם משמאל למקש הרווח.
לחיצה על המקש תאפשר הכתבה כתחליף להקלדה, בסיום ההכתבה המתן כ 2 שניות ולחץ פעמיים עם 2 אצבעות להצבת הטקסט בתיבת העריכה.
בדוק את אמיתות הטקסט והמשך.

שאלות ותשובות נפוצות

מה זה Apple id ומהי חשיבותו?

Apple id ובעברית חשבון אפל, מורכב מכתובת דוא"ל וסיסמה, בעזרת כתובת זו, מכשירך מזוהה בחברת Apple, וכל השירותים שתקבל בעתיד למכשירי Apple שברשותך מזוהים על ידי כתובת זו, (מעיין תעודת זהות מאובטחת).
חובה על המשתמש לדעת את כתובת דוא"ל וסיסמה של Apple id.

מה זה אפליקציה, Apps?

אפליקציה ובעברית יישומון, הינה תוכנה מזערית שיודעת לבצע מספר מוגבל של פעולות שימושיות.

מה זה Dock?

Dock הינו רצועה רוחבית בחלקו התחתון של עמוד הבית המכיל קיצורי דרך לאפליקציות. רצועה זו תמיד זמינה, גם במעבר בין מסכי התצוגה של צלמיות האפליקציות.

איך מורידים Apps באייפון?

לחץ על צלמית (אייקון) App Store ובחנות אפל לחץ על Search Tab (לשונית), חפש את הישומון שברצונך.
במידה ומדובר בכניסה בפעם ראשונה לחנות Apple, יש למלא את טופס פרטי חשבון המשתמש של Apple ורק לאחר מכן תתאפשר ההורדה וההתקנה של ה-Apps.

שימו לב, במידה ורוצים לרכוש יישומון בתשלום בעתיד, יש להכניס את פרטי כרטיס האשראי.

טעיתי בהקלדת מספר בעת חיוג ואני רוצה למחוק?

במידה ונעשתה טעות בספרה אחת יש ללחוץ על מקש מחק.
במידה ומעוניינים למחוק את כל הספרות, יש להקיש פעמיים על מקש מחק כשבפעם השנייה האצבע צריכה להישאר על המסך. ישמעו 2 צפצופים רציפים והמספר ימחק.
מקש מחק ממוקם משמאל למקש התקשר.

מה זה VO במקלדת MAC?

VO מציין לחיצה והחזקה של שני המקשים Ctrl [1] ו Alt [2] בצד שמאל במקלדת של Apple.

הטלפון / אפליקציה אינה מגיבה באופן שאני מכיר?

כבה את הטלפון והמתן כ-2 שניות והפעל את הטלפון מחדש.
במידה ופעולת ההפעלה מחדש אינה מועילה, לחץ והחזק את מקש הבית וצרף את אחיזתך על לחצן ההפעלה של הטלפון למשך 2 שניות. שחרר את שני הכפתורים והמתן שמכשיר הטלפון יבצע אתחול יסודי.

האם חשבון ה- Apple id חייב להיות מוגדר גם בהגדרת החשבון הכללי של הטלפון וגם בחנות Apple Store?

מומלץ מאוד (אך לא מחוייב במציאות) שחשבון Apple id יוגדר בחשבון הכללי של הטלפון וגם בחנות Apple Store, וזאת כדי להימנע מאי נוחות ותופעות מוזרות בהם המשתמש אינו יודע להשיב נכונה על שאלות שנשאל בעת תפעול הטלפון. כמו כן אין צורך לזכור 2 חשבונות וסיסמאות שיגרמו לבלבול.

ביצעתי עדכון לטלפון, ואני מתבקש להכניס קוד גישה?

שימו לב, לא מדובר ב Apple id, אלא בקוד לשיחרור נעילת הטלפון, במידה ולפני העדכון היה ברשותך קוד (גישה) לשיחרור נעילת הטלפון, אנא הקלד אותו. במידה ולא היה לך קוד גישה, אין להקליד קוד כלל.
חשוב לדעת, אין לטעות בהכנסת קוד גישה יותר משלוש פעמים מכיוון שמכשיר הטלפון ינעל פעולה שתגרור ביצוע תהליך מורכב של שיחרור נעילת הטלפון ובמקרים מסוימים למחוק ולהתקין את הטלפון מחדש.

אני רוצה לבצע Hard Reset למכשיר שלי?

בטלפונים iPhone5, 5s, 6, 6plus החזק את מקש הבית ולחץ והחזק את מקש הכיבוי, שחרר את אחיזתך לאחר כ 6 שניות והמתן להפעלת המכשיר מחדש (יופיע אייקון תפוח במרכז התצוגה).
בטלפונים iPhone 7, 7plus, לחץ והחזק את מקש הנמכת עוצמת צלצול / קול, לחץ והוסף את מקש הכיבוי, החזק את 2 מקשים אלו ושחרר את אחיזתך לאחר כ 10 שניות, המתן להפעלת המכשיר מחדש (יופיע אייקון תפוח במרכז התצוגה).

איך ניתן לצלם את המסך שבמיקוד?

לעיתים נוצר הצורך בשליחת צילום מסך הטלפון לחבר, איך ניתן לבצע זאת?
נורא פשוט, יש ללחוץ לחיצה קצרה ומהירה בו זמנית על מקש הבית ועל מקש ההפעלה/כיבוי של המכשיר. ישמע צליל של צילום מצלמת סטילס.
באייפון 10, יש ללחוץ בו זמנית על כפתור ההפעלה (צד ימין) וכפתור הגברת עוצמה (צד שמאל).

אפליקציות שימושיות

רשימת האפליקציות למטה הן בגדר המלצה בלבד, וחברת לטס-טוק אינה אחראית לתקינותן, הפעלתן ואו איך לעבוד איתן.

 • MoneyReader – אפליקציה חינמית שמזהה כסף.
 • Envision AI – אפליקציה בתשלום המאפשרת ביצוע OCR צילום והקראת טקסט.
 • KraKal – אפליקציה ייעודית להשמעת ספרים מהספרייה המרכזית לעיוורים, האפליקציה מחייבת להירשם לספרייה כמנוי. כל האינטראקציה עם האפליקציה תעשה על ידי פניה לספרייה המרכזית לעיוורים בלבד.
 • CamFind – אפליקציית צילום חינמית שמתארת את מה שצולם.
 • Be My Eyes – אפליקציה שעוזרת למשתמשים עיוורים בעזרת שיתוף מצלמת המשתמש.

קישורים שימושיים

יצירת חשבון Apple
כניסה לחשבון Apple
אתר אחסון של אפל iCloud
הורדת iTunes למחשב
איפוס סיסמת חשבון אפל
הסבר נרחב בעברית